Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Nikolas af Myra

Fra kirkebladet år 2003, nr. 1
I alteret i Særslev kirke findes en tom helgengrav.

Løfter man op i alterdugen helt inde ved alterbilledet kan man se en udhugget fordybning i de gamle granitsten. Fordybningen er fyldt ud af en træklods, så alteret er jævnt, men i katolsk tid lå der en lille sølv- eller zinkæske med et relikviegemme, der sandsynligvis indeholdt en lille knoglesplint af en helgen. Alteret rummede altså en helgengrav, for sådan indviede man i Danmark i katolsk tid altrene -og sådan indvier man såmend stadig i dag altrene i den katolske kirke.

Hvilken helgen var det da, der lå et relikvie af i Særslev kirke?

Ja, det var af manden på den viste ikon. Han hedder "Den hellige Nikolas af Myra", og hans dødsdag er den 6. december.Nikolas af Myra

Det fortælles om Nikolas af Myra at han blev født omkring år 280 i Lykien, et landområde, der ligger i det nuværende Tyrkiet. Hans far var en rig og from mand Eufemius, og hans mor Anna var søster til biskoppen af Myra. De var begge højt oppe i årene, og havde opgivet at få børn, da de endelig fik en søn, - deres eneste barn.

Nikolas var et meget fromt barn. Han bad mens han fødtes, og selv som spæd levede han asketisk: han spiste kun mad hos sin mor onsdage og fredage.

Da begge forældrene blev revet bort under en pest-epidemi, kom Nikolas til at bo hos sin onkel, biskoppen af Myra. Her uddannede han sig til præst.

De tre jomfruer i Patara

Da onklen døde begyndte Nikolas at uddele af formuen til de fattige. Men det skete altid i smug, således at ingen måtte vide at det var fra ham pengene kom, så de ville rose og berømme ham.

I byen Patara levede der dengang en far med sine tre ugifte døtre. Faderen havde mistet sin formue, og havde nu ikke råd til døtrenes medgift. I desperation ville faderen sælge sine døtre til et bordel. Da Nikolas hørte om det, kom han i hemmelighed til huset om natten og kastede en sæk guld ind gennem vinduet. Der var guld nok til medgift for én af søstrene. Dette gentog sig tre nætter i træk og således frelste Nikolas søstrene fra bodellet. Den tredje gang løb faderen ud på gaden efter Nikolas, genkendte sin velgører og ville takke ham, men Nikolas pålagde ham strengt at tie om begivenheden.

De tre ulykkelige studenter

På mange gamle billeder især fra Nordeuropa ses Nikolas afbilledet med tre kugler, eller stående foran en tønde med tre små skikkelser, der stråler af glæde og klapper i hænderne.

Det er en illustration af en nordfransk legende:

Tre unge studenter (børn) var på rejse, og da natten faldt på søgte de ind på et herberg. Værten og hans kone troede de havde penge på sig, og derfor slog de dem ihjel for at bestjæle dem. De døde børn blev parteret og gemt i en tønde med saltlage.

Da kom Nikolas forbi, forklædt som tigger. Også han tog ind på herberget, og tvang myndigt ægteparret til at tilstå mordene. Derefter vakte den gode biskop de tre børn til live igen.

I denne sammenhæng skulle de tre kugler Nikolas ofte afbilledes med, symbolisere børnenes tre hoveder, og derfor er Sankt Nikolas børnenes ven - deres skytshelgen.

Santa Claus

Nikolas var i det hele taget en meget populær helgen i kristenheden. I europa er mere end 2000 kirker indviet til ham, og hans popularitet steg vældigt da hollandske kristne i sin tid under udvandringerne til Amerika tog legenderne om Nikolas med sig. Hans hollanske navn Sinte Klaas blev til det amerikanske Santa Claus.

Og i Amerika blev hans legender forenede med de nordiske landes folkelige traditioner om nissen, der straffer de ulydige børn og giver gaver til de lydige.

Den nordiske gud Tor, der jo som bekendt færdes over himlen i sin gedetrukne vogn blev også inddraget, og på denne måde opstod billedet af den venlige "over-julenisse" med sin rensdyrtrukne slæde, der kaster sække af gaver - ikke ind af vinduet, som til søstrene i Patara - men ned gennem skorsstenen til jul.

Den hellige Sankt Nikolas af Myra, der er børnenes skytshelgen (pga. den nordfranske legende) og skytshelgen for alle ugifte kvinder (pga. søstrene fra Patara) er grundlaget for fortællingerne om vore dages julemand.

Og alteret i Særslev kirke har altså indeholdt en lille knoglesplint af julemanden!

Glædelig jul.

-sognepræsten

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring