Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Grosbøll-sagen

Fra kirkebladet år 2003, nr. 3


Redaktøren af dette blad (altså Karen) har spurgt, om jeg ville skrive en artikel til bladet med udgangspunkt i debatten om sognepræsten i Taarbæk, Thorkild Grosbøll, der jo såvel i en bog ("En sten i skoen") som i interviews i Weekendavisen og i Danmarks Radio, har erklæret med rene ord, at han ikke tror på Gud (Gud er død) eller på opstandelsen eller på det evige liv. Bogen har jeg læst, og jeg hørte ham i radioen. Og så har jeg fulgt debatten i medierne ikke mindst i Kristeligt Dagblad, hvor den har været meget omfattende.

Jeg tror, der er mange, også folkekirkemedlemmer, der har det som Grosbøll med troen. Men jeg tror også, der er endnu flere, der lige knap er så skråsikre, men snarere er noget tvivlende. I følge Grosbølls egne klare udsagn er han ikke spor tvivlende. Han nærmest "ved", at Gud ikke er til. Sådan er der flere præster, der har det. Det er tydelig kommet frem i debatten. Jeg hørte i radioen en teolog og præst, der sagde, at han akkurat som Grosbøll ikke troede på Gud, sådan som han bliver præsenteret i evangelierne, i kirken. Og så begrundede han det med, at "jeg ved for meget". Jeg har spekuleret en hel del på, hvad det er disse teologer mener at vide, som kan gøre dem fuldstændig sikre i deres afvisning af en guddommelig kraft. Mange naturvidenskabsfolk har det efter sigende lige omvendt. De ved formodentlig mindst lige så meget om altings opståen og indretning som teologerne, men de ved jo nok også, at der er rigtig meget, de ikke ved og endnu ikke kan forklare videnskabeligt. Måske vil de kunne en dag. Måske ikke!

Da jeg hørte om denne Taarbækpræst, var min reaktion: Den præst skal fyres! Nogle sagde mig imod. Nu er jeg kommet til den (foreløbige) konklusion, at hvis de vil have en ateist (gudsfornægter) til præst i Taarbæk, så må det være deres sag. Men hvis det havde været vores præst, der var kommet med de udmeldinger, så ville jeg have forsøgt at få hende til at træde tilbage af sig selv. Hvis ikke hun ville det, ville jeg have gjort alt for at få hende fyret. Jeg skal ikke blande mig i, hvad andre tror eller ikke tror på. Jeg respekterer naturligvis enhver ærlig gudsfornægter. Men at have en gudsfornægter til at forrette gudstjenester og kirkelige handlinger i "min" kirke, i den danske folkekirke, det finder jeg grotesk og hyklerisk ud over alle grænser.

Jeg blev spurgt, om jeg virkelig troede på, at "Han" sad deroppe med et langt, hvidt skæg osv. Sådan noget pjat. Allerede da jeg nylig var kommet i skole - og det er længe siden - talte vores gode lærer i Bibelhistorietimerne om Gud. Og lige siden dengang har jeg godt vidst, at han ikke var en gammel, hyggelig bedstefar, der sad på en stol oppe i himlen og så ned på os allesammen og styrede verdens gang. Jeg ved ikke, hvor Han er, hvordan Han ser ud, hvad Han præcis vil. Og at teologerne taler om kristendommen på nye måder, så det kan forstås af det man kalder "moderne mennesker" det kan være godt nok. Men derfra og så til fuldstændig at fornægte f. eks. Trosbekendelsen, som vel dybest set udgør vor kirkes bekendelsesgrundlag, er der dog et stykke. Og præster, der gør det, burde vel ikke være præster hos os i Folkekirken.

Mit vigtigste argument: Vi er måske få, der endnu har et håb om og en eller anden grad af tro på, at der er én (Gud), der tager vare på os i vor sidste stund her på jorden - og måske også bagefter. Da min søster fik konstateret, at hun havde en kræftsvulst i hjernen, fik den fjernet ved operation, vågnede op og ikke var helt sig selv, ikke var helbredt, var hun i de første måneder fuldstændig ude af stand til et erkende, at det kunne føre til hendes død. Men langsomt begyndte erkendelsen at indfinde sig. Nu skal jeg ikke beskrive det forløb i detaljer, blot konstatere, at et af de mennesker, Søster oftest bad om at få i tale (og det var ofte), var hendes præst. Han besøgte hende så ofte, han kunne. Og det er givet, at det hun søgte, var at blive styrket i sit håb, i sin tro. At kunne dø i nogenlunde fred og "forvisning" om, at hun ville komme hen, hvor der er godt at være. Hvor store i slaget vi end kan være, mens alt "bare kører derudad", så tror jeg, at mange af os får det samme behov som min søster, om ikke før, så når vi kommer i det, der med et lidt koldt ord, kaldes terminalfasen. I den situation ville jeg ikke kunne hjælpes af en erklæret ateist, en gudsfornægter.

Nu kan jeg jo ikke regne mig til den kategori af mennesker, som kalder sig selv for intellektuelle. Og det er jeg egentlig ked af, for det er vist dem, der har dybest indsigt i denne verdens sammenhænge. Jeg er kun en halvstuderet røver, en seminarist, og rent intellektuelt er jeg nok mere på linie med Maren i kæret (som jeg kender personligt) end med pastor Grosbøll i Taarbæk. Han skriver på bagsiden af sin bog om stenen i skoen: "At ville bruge Gud som argument for noget som helst i dag er efter min mening både vanvid og dybt ulykkeligt; vanvid, fordi det er intellektuelt uvederhæftigt......." . Den lille intellektuelle fjer, nogen ynder at smykke sig med, gøres en gang imellem til fem høns.

-Poul Erik Larsen
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring