Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Nogle overvejelser om at sidde i menighedsråd

Fra kirkebladet år 2004, nr. 4


Af Kirsten Jakobsen, Klaus Berntsensvej og Mie Petersen, Vestergade.
Begge nyvalgte medlemmer til Særslev menighedsråd år 2000

Hvordan kom I ind i menighedsrådsarbejdet? Hvad fik jer til, ved sidste menighedsrådsvalg at stille op?

[Mie Petersen] Jeg blev opfordret til at stille op, og besluttede mig for at jeg gerne ville gøre et stykke arbejde for kirken og sognet, så derfor sagde jeg ja.

[Kirsten Jakobsen] Også jeg blev opfordret til det; af Gerda Andersen, som på det tidspunkt var medlem af menighedsrådet. Jeg gik og tænkte over det et stykke tid og snakkede med hende om, hvad arbejdet gik ud på.
Jeg syntes, det kunne være spændende at prøve, da det altid er interessant at komme "bag kulissen" af noget, man tror, man kender og finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Samtidig ville jeg da også gerne være med til at gøre en indsats for Særslev Kirke, for uanset hvor jeg har boet, har jeg følt, at det var den kirke, jeg hørte til.

Hvilke tanker gjorde I jer inden?

[Kirsten Jakobsen] Inden jeg blev valgt ind i menighedsrådet, tænkte jeg meget over, om jeg kunne finde ud af de forskellige ting - hvordan det ville være at arbejde sammen med mennesker, jeg kendte, men ikke havde prøvet at løse opgaver sammen med før - at jeg gerne på denne måde ville vise opbakning til de ansatte ved kirken - om vi kunne gøre noget, således at der kom flere til gudstjenester og arrangementer.

[Mie Petersen] Nu var menighedsrådsarbejde ikke helt ukendt for mig. Min far var i mange år medlem af menighedsrådet i mit fødesogn. Så fra ham vidste jeg, at arbejdet var administrativt, handlede om love og regler, kirkens og præstegårdens vedligeholdelse og ikke mindst kirkens økonomi. Men eet er selvfølgelig at se arbejdet fra sidelinien, noget andet er selv at komme på banen.

Nu hvor I begge har siddet i Særslev menighedsråd i 4 år, svarede jeres forestillinger om menighedsrådsarbejdet så til virkelighedens menighedsråd?

[Mie Petersen] Tja, "Virkelighedens menighedsråd" kan vist være mange forskellige ting. Det er sikkert ikke alle steder, der arbejdes som i Særslev, hvor vi har en god præst, der kan mere end at forkynde Guds ord, men også er inde i love og regler for folkekirken.
Menighedsrådsarbejde er nok - som alt bestyrelsesarbejde - meget bestemt at de mennesker der sidder i det.

[Kirsten Jakobsen] Efter jeg kom med i menighedsrådet, fandt jeg ud af, at der blev holdt mange orienterende møder både i det provsti, vi hører til, og i menighedsrådsforeningen. Der var mange gode møder med relevante oplysninger. Jeg fandt ud af, at menighedsrådsarbejdet er meget mere bredt, end jeg havde forestillet mig. Der er - udover det rent administrative - forskellige gudstjenester med efterfølgende møde i konfirmandstuen, udflugt for ældre, snak om forskellige ting i forbindelse med gudstjenesten - i det hele taget indsigt i mange forskellige ting. Jeg oplevede, at der "bag kulissen" foregår rigtig mange ting, og at der er meget forskellige arbejdsopgaver at løse.

Hvor stor er arbejdsbyrden?

[Mie Petersen] Arbejdet har for det meste bestået af deltagelse i menighedsrådsmøderne - 4 møder om året, hvortil der udsendes en dagsorden forinden. Derudover har der været lidt ekstra i forbindelse med sammenlægningen af de tre menighedsråd til eet. Jeg har også hjulpet til ved "kaffe-gudstjenester", men med et fuldtidsarbejde er der ikke altid så meget tid til overs, som jeg kunne ønske mig.

[Kirsten Jakobsen] Der er som før nævnt mange opgaver at løse, men på møderne fordeles de forskellige arbejdsopgaver, så arbejdsbyrden for den enkelte er til at overskue, og her kan man jo melde sig til de ting, der interesserer een mest.

Hvad er det mest interessante ved menighedsrådsarbejdet?

[Kirsten Jakobsen] Jeg synes, de 4 år har givet mig et godt indblik i, hvordan de forskellige ting omkring kirken hænger sammen, og jeg synes, det har været utrolig spændende at finde ud af, hvor meget der foregår, som jeg ikke vidste i forvejen. Jeg har fået stor respekt for det arbejde og engagement, som de ansatte ved kirken yder - både det synlige, når kirkedøren åbnes, og det usynlige, der forgår hele tiden.

[Mie Petersen] Derudover har jeg på det seneste deltaget i provstiets budgetsamrådsmøder, som jeg synes er meget interessante. Det er møder, hvor hvert menighedsråd kommer med sit budget og forklaringer til budgetønsker, så alle kan følge med i hvad der sker i provstiet rent økonomisk.

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring