Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Gud så, at det var godt

Fra kirkebladet år 2006, nr. 2


På bibelens allerførste sider kan man læse hvordan Gud skabte himlen og jorden og alt, hvad der rører sig herpå. Det gjorde Han ifølge beretningen på seks dage, og så hvilede Han sig på den syvende. Hvordan Han talte "dagene" vides vist ikke helt, al den stund solen og månen og stjernerne først kom til på fjerdedagen, efter at Han havde skabt træerne og planterne og alt grønt på jorden. Men sådanne petitesser er også ligegyldige - bibelen har aldrig insisteret på at ville sige noget naturvidenskabeligt om vores verden. Derimod er det væsentlige ved skabelsesberetningen det "omkvæd", der følger på hver dag. Nemlig Gud, der så, at alt var godt!

Lyset var godt, adskillelsen mellem land og vand var god, den ordnede verden; planterne, træerne, alle dyrene - ja alt hvad Gud havde skabt var godt.

Fordi liv er bedre end død, fordi grøde og vækst er bedre end stilstand, fordi det helt elementært er godt at her er noget, og ikke bare ingenting.

Magten til at være til, i alt hvad der er til

Nu hedder det sig ganske vist i folkemunde at Gud skabte jorden på 6 dage, hvilede sig på den 7. og har sovet lige siden. Selvfølgelig ved vi godt at det ikke helt stemmer overens med sandheden. Han kom jo dog engang til jorden - blev menneske i Jesus fra Nazareth - og det var ikke just en ferietur. Og så er der det ved skabelse, at det ikke kun er noget, der foregik engang.

Gud skabte ikke jorden med alle dens naturlove og evolutionsvilkår som en kæmpemæssig evighedsmaskine, der kunne sejle af sted ud i det store tomme verdensrum med ukendt destination. Gud overlod ikke verden til sig selv, nej Han nyskaber og opretholder den bestandig.

Uden Gud ville alt det skabte falde tilbage i intetheden. Med en moderne tysk/amerikansk teolog kan man sige at "Gud netop er magten til at være til, i alt hvad der er til".

Gud vil livet

Og Gud vil livet. Gud vil være til, og vil at her skal være noget. Det kan vi vist ikke være i tvivl om netop på denne tid af året, hvor naturen folder sig ud som en hel opstandelse for øjnene af os. Alt det bundne og frosne løses og liv myldrer frem alle vegne. Vi nærmer os påske, hvor Gud lod Jesus opstå fra de døde, som et bevis på, hvad han fortalte os om Gud var sandt.

Kristendom er skabelsestro og opstandelsestro. En tillidsfuld tro på at Gud har skabt verden som et grundlæggende godt sted at være, og en håbefuld og optimistisk tro på at livet trods alt vender tilbage, når vi selv eller verden lægger det øde.

For det sker jo. Som det skete for de to første mennesker på jorden, der sagde nej tak til at leve af Guds nåde alene, sådan sker det også for os at livet lægges øde. Symbolsk om efteråret, når mørket sniger sig ind på os og når frosten kommer og binder jorden. Her kan intet gro.

Intet skiller os fra Guds kærlighed

Men selv i mørket og frosten og døden ligger livets kim. Kristendommen er en tro på at livets magt er så stærk at intet kan holde den tilbage. Intet kan skille os fra Gud, som Paulus skriver til romerne. Ikke engle, ikke magter, ikke noget i det høje eller i det lave. Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus.

Når livet kommer igen er det ikke ved vores egen hjælp, men ved Vor Herres. For det er ikke fordi vi formår at udrette det helt store i den henseende. Det var ikke som afregning for vore gode gerninger, at Gud blev menneske julenat, såvel som det jo heller ikke er vores fortjeneste at den frosne jord efterhånden løsnes og lader tusindvis af vintergækker og erantis og krokus myldre frem, men Hans, som holder verdens gang i sin mægtige hånd.

Han, som er magten til at være til, i alt hvad der er til.

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring