Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Salige er de fattige

Fra kirkebladet dec. 2006 - jan. - feb. 2007 - 63. årgang nr. 1


Salige er I, som er fattige,
for Guds rige er jeres.
Salige er I, som sulter,
for I skal mættes.
Salige er I, som græder,
for I skal le.

Men ve jer, I som er rige,
for I har fået jeres trøst.
Ve jer, I som er mætte,
for I skal sulte.
Ve jer, I som ler,
for I skal sørge og græde.

Lk. 6,20-21;24-25
Når man læser i det nye testamente, må man tit undre sig over at det i grunden ikke er Paulus’ snørklede tankegange eller Johannesevangeliets mystiske visdom der er det sværeste at forstå, men så mænd de umiddelbart så enkle ord af Jesus. Læser man dem langsomt nok viser de sig nemlig at indeholde det ene lag efter det andet, så meningen ikke er så let endda at få hold på.

salige er de små

Som for eksempel disse saligprisninger, som Jesus ifølge Lukasevangeliet en dag for mange år siden udtalte over skarerne og sine disciple.

"Salige er I som er fattige", sagde han, og "ve jer, som er rige, for I har fået jeres trøst". Ikke en rar tanke for os her i den vestlige del af verden - ve os, som er mætte nu, for vi skal sulte - men på den anden side set en meget logisk tankegang at gå til: sådan som rollerne er nu, skal de engang retfærdigvis - i himlen? - vendes på hovedet, så de små bliver de store og de store små.

Ja, det har været sød musik i ørerne på alle udsatte og oversete og undertrykte gennem tiderne: retfærdigheden skal nok ske fyldest; om ikke i denne verden med revolution og opstand, så dog i den kommende, det har Gud selv lovet os ved at prise denne verdens små salige.

allerede nu

Men så er der alligevel noget der skurrer i ørerne. For Jesus sagde jo "salige er I", og ikke "salige bliver I engang", og hvorfor nu det? Der er da overhovedet ikke noget som helst saligt ved at være fattig! Slet ikke i denne måned af alle, hvor vores købekraft bliver afprøvet til sin grænse, og vores forbrug sikkert endnu engang vil sætte nye rekorder.

Hvad saligt er der da ved at være én af de forældre, der ikke kan give sine børn det, de ønsker sig i julegave? Hvad saligt er der ved at stå i kø for julehjælp hos én af landets hjælpeorganisationer? Hvad saligt er der ved at skulle strække sin fantasi til bristepunktet for at få husholdningsbudgettet til at hænge sammen så familien trods alt kan holde en nogenlunde jul?

Godt nok tilhører Guds Rige allerede nu de fattige, siger Jesus, men når man ingenting har, måske ikke engang mad på bordet, hvad er Guds Rige da værd?

Eller hvad saligt er der ved at græde? Hører man til dem, der har mistet en elsket person, ved man også at især julen kan være drøj at komme igennem. Om julen, når alle minderne vælder op i én og hvor man netop har lyst til at være sammen med lige præcis ham eller hende, hvor man ønsker at alt skal være godt. Hvad saligt er der da ved at græde?

bud på svar

Mattæusevangeliet prøver at give sit bud på et svar. Man fornemmer at også Mattæus er stødt på lag på lag i saligprisningerne, så i hans udgave af evangeliet tilføjer han nogle forklaringer. Salige er de fattige i ånden, står der hos ham, salige er de der hungrer efter retfærdighed. Mattæus åndeliggør saligprisningerne.

Men har han ret i det, eller forfladiger han derved Jesu tale og tager brodden ud af den? Eller er det mon Lukas, der har fordrejet saligprisningerne ved at se dem fra et alt for materialistisk synspunkt?

Mit bud på et svar er at de begge har ret. Evangeliet skelner ikke mellem åndelig eller materiel nød. Evangeliet skelner i det hele taget ikke så kraftigt mellem ånd og krop, som vi gør det i dag, men ser hellere mennesket som et hele med behov begge steder.

Jesus helbredte mennesker, der var syge på deres legemer, blinde og lamme og spedalske, men han helbredte også menneskers gudsforhold, og gjorde os klart at vi allerede er børn af huset, arvinger til Guds Rige.

to dimensioner

Når Jesus siger "salige er.." alle de, der slet ikke ser spor salige ud, så er det for mig at se talt ind i den virkelighed at vi mennesker lever i to dimensioner. Vi lever i verden, men er ikke af verden, som Paulus udtrykker det. Tilværelsen har en overflade, men den har også et dyb, den er forankret i Gud.

Alt for mange mennesker stiller sig tilfredse med overfladen, og selvfølgelig er det klart, at det er lettest at være tilfreds med den, hvis man også har det godt dér. Hvis man ikke længes eller sørger, hvis man ler og er glad. Man fortaber sig lettere i verden, hvis man er tilpas i verden.

Derfor kan Jesus prise denne verdens små salige. Ikke fordi det i sig selv er saligt at være fattig eller syg eller ensom, hvis verden kun var overladt til os og vores retfærdighed.

Men længes man, er ens verden gået i stykker, eller lider man på den ene eller den anden måde nød, åbnes ens øjne lettere mod tilværelsens anden dimension, mod tilværelsens dyb. Og det går op for én at i den dimension er man salig som det Guds barn man er, uagtet hvordan livet ellers ser ud på overfladen.

livsmod

Der skal hverken mange penge, mad i overflod, eller tindrende glæde til at kunne tænde et enkelt stearinlys og fundere lidt over hvad tilværelsens dybde-dimension egentlig vil os. Hvorfor holder vi i grunden jul?

Og når man har gjort det, så lade sig fylde af det livsmod som evangeliet indgyder os: mod til at leve vores liv, uanset hvordan det ser ud, sultent eller mæt; mod til at holde jul, alene eller sammen, i glæde eller i sorg.

Salige er de mennesker for hvem december måneds trængsel og alarm ikke afleder dem fra virkelighedens dyb, men efterlader dem med en stille ægte julefred.

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring