Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Præsentation af ny sognepræst!

Fra kirkebladet dec. 2007 - jan. - feb. 2008 - 64. årgang nr. 1


Fra den 15.oktober 2007 har Særslev-Ejlby-Melby pastorat fået en ny sognepræst. Mit navn er Jesper Kjær Andersen og jeg er 29 år gammel. Jeg startede med at læse teologi i 1999 og blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i januar 2006. Derefter var jeg på pastoralseminaret i et halvt år og sommeren 2006 blev jeg så helt klar til at søge embede som præst.

Da jeg i sin tid i 1999 begyndte at læse teologi var jeg optaget af at komme nærmere på meningen med tilværelsen og finde nogle fortællinger, som man kan leve sit liv på.

Teologistudiet er et godt studium, hvis man ønsker at fordybe sig i så forskellige fag som filosofi, religion, bibelkundskab, etik, kunst, kirkehistorie - ja menneskelivet. Der er en stor vifte af fag på teologi-studiet og jeg har været meget glad for muligheden for at fordybe mig.

Efter endt studium søgte jeg ind til postvæsenet, hvor jeg arbejdede jeg som ganske almindeligt postbud i Århus sidste efterår.

Her i foråret var jeg i et jobtræningsforløb i "Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde" i Odense, og nu har jeg fået mit første præsteembede her hos jer. Jeg er taknemmelig for at menighedsrådet har vist mig den tillid at betro mig opgaven som jeres nye sognepræst. Det var en overvældende modtagelse Lone og jeg fik den 7.oktober på min indsættelsesdag i kirke og forsamlingshus. Jeg er kommet godt med arbejdet som præst og jeg glæder mig til de udfordringer og opgaver, som embedet vil give.

I min studietid har jeg lavet forskellige ting. Jeg har været engageret i Kirkens Korshærs nattjeneste som frivillig i arbejdet med hjemløse og psykisk syge. Jeg har arbejdet på plejehjemmet Caritas i Skejby ved Århus. Jeg har desuden været ansat i Skelager kirke nord for Århus som konfirmandunderviser og kordegnevikar. I min fritid har jeg dyrket lidt sport og læst skønlitteratur. Jeg er født og opvokset i en lille landsby, Frøslev, på Mors.

Privat danner jeg par med Lone Henneberg. Lone er født og opvokset i en lille landsby, Kvong, i Vestjylland. Hun er uddannet cand.mag. i engelsk og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet. Lone har overtaget mit gamle job som tværkulturel medarbejder i "Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde" i Odense og vil gerne på sigt ud og undervise i gymnasiet eller VUC.

Vi holder begge af at møde nye mennesker og vi glæder os til at lære folk her fra sognene bedre at kende.

Som min tidligere arbejdsgiver, Leif Munksgaard, altid understregede, er en god præst en præst, der bliver brugt. Med andre ord: Man er altid velkommen til at henvende sig til mig. Jeg håber I vil opleve præstegården som et åbent hjem, hvor alle er velkomne.

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring