Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Pinse

Fra kirkebladet jun. - jul. - aug. 2008 - 64. årgang nr. 3I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
(DDS 290.)

Denne salme af Grundtvig er vist for de fleste indbegrebet af pinse. Men samtidig er det svært for mange at forholde sig til pinsen som højtid bortset fra dens betydning som symbol på den tidlige sommer og på lyset. Jul ved man, hvad er og påske ligeledes, men hvad med pinsen?

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder den halvtredsindstyvende dag efter påske, hvor vi fejrer Helligåndens kom me.

Grundtvig skriver : "I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen".

Den første linie er så klar og så dejlig, men hvad med 2. linie? Livslyset det er et godt ord, det kan vi fornemme og erfare, men nådestolen - hvad betyder mon det?

På middelalderlige altertavler og kalkmalerier finder vi motivet, nådestolen. Det er et forsøg på at fremstille den treenige Gud i ét billede.

Størst er Gud Fader, der sidder på sin tronstol, mens han holder den korsfæstede Søn, og over dem svæver Helligånden som en due. Det er et billede, der forsøger at få det hele med, at det er tale om én Gud, men på tre måder. Hvis man tager en af de tre væk, så mister hele billedet sin betydning, så er der kun rester tilbage.

Og sådan er det også med de tre kirkelige højtider, heller ikke de kan forstås isoleret. Julen ville da kun være en yndig historie om en gud, der lod sig føde, mens englene sang, men vi ville aldrig komme længere end til fortællingen selv, det ville være et eventyr, og påsken ville ende med langfredags tortur og lidelse for snart 2000 år siden. Og påskemorgens opstandelse ville være meningsløs.

Men pinsen holder jul og påske sammen, og gør det forståeligt for os. Vi hører at alle uanset sprog kunne forstå disciplene pinsedag. I pinsen får vi at vide, at Gud blev menneske julenat, og at han døde som menneske langfredag, og at han opstod som den Gud, han er, påskemorgen, men var det ikke for pinsen ville det have været en gudemyte blandt andre gudemyter. I pinsen bliver det levende og gælder her og nu, for der får vi at vide at det var for vores skyld, for menneskers skyld til alle tider. Derfor hedder det en nådestol.

Billedet viser Guds nåde, Guds kærlighed til os ved at vise Gud som skaber, Gud som frelser, og Gud, som den der gør det forståeligt og levende for mennesker igen og igen - altså Helligånden. Derfor er pinsen livslyset, der som den strålende sol giver varme og glæde og sammenhæng. Lad os derfor holde fast ved at pinsen er sommerens og livslysets fest, for på den måde kan vi på samme måde, som vi forstår julen og påsken, sagtens forstå hvad pinse er.

God sommer!

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring