Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

VOR FAR - Du som er i himleneHer efter nytårsskiftet opstod der en heftig debat om brugen af fadervor i Folkeskolen. Sagen opstod ved at en forældre fra Nr. Nissum klagede over, at hendes barn skulle deltage i bønnen fadervor ved den lokale skoles morgensamling. Hun rettede sin klage til Humanistisk Samfund, en forening som arbejder for, at mennesker skal kunne leve et liv uden religiøs indblanding.

I foreningen Humanistisk Samfund er man stærkt kritiske over for brugen af fadervor i en folkeskolesammenhæng. Foreningen mener, at de enkelte folkeskoler, der stadig bruger fadervor, er helt ude af trit med god praksis i et sekulært samfund. Desuden mener foreningen, at brugen af fadervor i Folkeskolen er i strid med FN’s børnekonvensketion, der eksplicit lover børn frihed fra religion.

Men rent juridisk er det faktisk skolerne selv, der afgør om de vil have morgensang og om de vil bruge fadervor eller ej.

Fadervor i historisk perspektiv.

Fadervor står i Mattæus-evangeliet kapitel 6 vers 9-13. Den lyder sådan:

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

En kortere version af Fadervor står i Lukas evangeliet kapitel 11 vers 2.

Bønnen bliver bedt ved dåb, nadver og fra prædikestolen i kristne kirker verden over. Den bøn er altså noget af det, som de forskellige kristne kirke er enige om at bruge.

Luther og Fadervor.

Hovedskikkelsen bag reformationen, Martin Luther, skrev i 1529 et lille værk, der hedder Den Lille Katekismus, hvori han udlægger den kristelige troslære herunder fadervor. Bogen rummer en gennemgang af de ti bud, trosbekendelsen, fadervor, dåben, skriftemålet og nadveren. I gennemgangen af fadervor stiller Luther nogle enfoldige spørgsmål, som han så løbende svarer på. Den lille katekismus skulle vise sig at blive en meget populær bog. Den var faktisk den mest læste bog i Danmark i det 17.-19. århundrede i Danmark. I det 20. århundrede er kendskabet til katekismen dog gået noget ned ad bakke, ja, det er vel næppe alle, der ved, hvad katekismus overhovedet betyder.

Baggrunden for at Luther skrev bogen var en rundrejse til kirkerne i Sachsen, en såkaldt visitats, som gjorde det klart for ham, hvor galt det stod til med kundskaberne i kristen lære - ikke bare hos lægfolket, men også hos en del af præsterne, der for de flestes vedkommende var tidligere katolske præster. Derfor var det efter reformationen nødvendigt at få styrket det kristne trosliv og - lære hos både præsterne og menighederne.

Luther bad selv fadervor hver dag, og han giver et sted følgende opfordring til sine kristne brødre:

"Om morgenen, når du står op, skal du gøre det hellige korses tegn for dig og sige: I Faderens, Sønnen og Helligåndens navn. Amen. Derefter skal du knælende eller stående bekende troen og bede dit fadervor. Gå derpå glad til din gerning."

Luther afslutter sin katekismus ganske enfoldigt med at sige, at man kan være vis på, at disse bønner er værdsat og bønhørt hos vor Fader i Himlen, for Han har selv påbudt os at bede sådan og lovet, at Han vil bønhøre os.

H.C. Andersen og fadervor.

En anden kendt person, der tog fadervor alvorligt, var den danske eventyrdigter H.C. Andersen. At bede sit fadervor var for H.C. Andersen den enkle ligefremme måde, dag ud og dag ind, livet igennem, at lægge sit liv i Guds hånd. Livet igennem "læste" han "sit fadervor, i glæde som i sorg.

I fortællingen "Hvad hele familien sagde" har han givet os et af de smukkeste vidnesbyrd om fadervors betydning. Det er den gamle Gudfar, der siger: "Ja, alt, hvad et menneske har at bede om, er sagt og lagt i få ord i bønnen "Fadervor". Den er en nådens dråbe. Den er trøstens perle fra Gud. Den lægges som en gave på barnets vugge, lægges ved barnets hjerte. Barnlille, gem den vel! Tab den aldrig, i hvor stor du vokser, og du er ej forladt på de vekslende veje! Den lyser ind i dig, og du er ikke fortabt".

Præstens betragtninger.

Når Humanistisk forening hævder, at Danmark er et rent sekulært samfund, så er det ikke helt korrekt.

På papiret er Danmark ikke en sekulær stat, for stat og kirke ikke adskilt, de er nærmest integreret i hinanden og det er nyttigt for staten! For dermed holder stat og kirke hinanden i ørene på den måde at staten ikke kan dyrke sig selv eller ophøje sig selv til noget helligt - medens kirken må varetage sin forkyndelse og sine civilretslige forpligtelser uden at blive politisk.

Følgende to grundlovsparagraffer understreger forbindelsen mellem stat og kirke:

I Grundlovens § 4 står der, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

I Grundlovens kapitel 2 § 6 stårder, at Kongen skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke.

Dermed turde det være tydeligt for alle, inklusiv Humanistisk forening, at Danmark ikke er et rent sekulært samfund.

Fadervor er efter min mening noget af bedste åndelige gods fra den kristne arv, vi overhovedet har, og der er al mulig grund til at holde fast i den. Vi fik overdraget fadervor fra vore forældre og dem fra deres forældre og dem igen fra deres forældre osv. Og ligeledes skal vi give fadervor videre til dem efter os. På den måde skabes der en kontinuitet og sammenhæng i de åndelige værdier mellem generationerne før os og dem efter os. Den kristne forkyndelse, herunder fadervor, sætter om noget mennesket i ansvarlighed og uden den bliver ansvaret over for Gud og samfundet svagere og svagere. Fadervor er en smuk bøn at gå ind i og der er en åndelig styrke og en glæde i at have en fast bøn i sit daglige liv. Hermed er en opfordring givet videre.

JKA

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring