Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Artikler
Udskriv denne side  
En stor dag i Odense Domkirke

- om salmesangsprojekt 2009

Eleverne sang så flot i Odense domkirke en tirsdag formiddag i oktober, at der øverst oppe må have siddet en Herre, som blev rørt i sit hjerte.

Den tanke kunne man få, hvis man var tilstede i Odense Domkirke tirsdag den 27. oktober, hvor flere hundreder 4. klasses elever fra de nordfynske skoler deltog i salmesangsprojekt 2009. Dagen var kulminationen på et langt samarbejde mellem sognekirkerne i Bo gense provsti og skolerne i Nordfyns kommune.Program:

Eleverne blev kørt i busser ind i Odense domkirke, hvor der var program for dem fra kl. 10.00. Programmet bestod i, at eleverne skulle synge de salmer, som de havde arbejdet med på skolerne. Undervejs i programmet hørte børnene endvidere om kirkerummets indretning. En præst fortalte om prædikestolen. Organisten gav eleverne en smagsprøve på spændvidden af domkirkens store orgel. Til sidst gik fire forskellige præster 'catwalk' ned ad kirkegulvet med de fire forskellige messehagler foran alle børnene.

Styringsgruppen bag salmesangsprojektet havde forinden udvalgt fem salmer, som elever har arbejdet med. De fem salmer var:
  • 369 Du som gir os liv
  • 192 Hil dig frelser og forsoner
  • 69 Du fødtes på jord
  • 435 Aleneste Gud i Himmerig
  • 787 Du som har tændt millioner af stjerner.
Formål:

Idéen med salmesangsprojektet var, at eleverne skulle lære fem udvalgte salmer fra salmebogen at kende og lære at synge dem. Rundt på skolerne havde lærere og elever arbejdet med salmerne på forskellige måder. Alle havde således lært salmerne at kende og sunget dem i musiktimerne, og nogle eleverne havde desuden arbejdet med salmerne i dansk, billedkunst og kristendom.

Programmet i Odense domkirke forløb godt og planmæssigt. Det var en stor oplevelse at samles så mange mennesker i Odense domkirke og synge nogle salmer, som alle kendte.

Kirkekalender
Søndag 09. august
9. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:10.30
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referat og beretning
Referat af møde 9. juni 2020. Referatet og beretning kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenst....
» Læs mere
Referat
Referat af møde 4. juni 2020. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk