Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Prædiken til septuagesima

(20. februar 2011) - en prædiken over et berømt maleri fra år 1569, der hænger i Wittenberg i Tyskland.

Prædikentekst:

Jesus sagde: »Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ellevte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående dér, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere; men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! Jeg vil give den sidsteher det samme som dig. Eller har jegikke lov til at gøre, hvad jeg vil, meddet, der er mit? Eller er dit øje ondt,fordi jeg er god? Sådan skal de sidsteblive de første, og de første de sidste.«Mattæus evangeliet kap. 20,1-16.

Ved første øjekast er det en underlig lignelse. Denne her om arbejderne i vingården. De folk, der kun har arbejdet en time, får lige så meget i løn som dem, der har arbejdet i 12 timer. Det lyder jo mærkeligt. Men for at forstå denne lignelse må vi se på i hvilken sammenhæng den står - i Matthæus Evangeliet.

Beretningen om den rige mand.

Lige forud for denne lignelse er der i Matthæus Evangeliet en beretning om en rig mand, der kommer hen til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at få evigt liv. Den rige mand går bedrøvet bort, da Jesus siger til ham, at han skal sælge alt, hvad han ejer, og give pengene til de fattige. Da den rige mand er gået, siger Jesus til sine disciple, at det er sværere for en rig at komme ind i Gudsrige - end for en kamel at komme igennem et nåleøje. Så hvis kravene for at blive frelst er så store, at man skal sælge alt hvad ejer for at komme i Gudsrige, så er der ikke mange, der bliver frelst, tænker disciplene. Men Jesus svarer dem, at for mennesket er det umuligt, men for Gud er alting muligt.

Disciplen Peter.

Den altid nysgerrige og ivrige discipel Peter tager nu ordet. Peter har den opfattelse, at det her i tilværelsen gælder om at opnå så meget belønning som muligt. Og nu da han og de andre disciple har fulgt Jesus i tykt og tyndt på landevejene, så vil Peter gerne vide, hvad han får ud af det - altså hvilken belønning han kan vente sig. Og det er det, der giver anledning til, at Jesus fortæller lignelsen om arbejderne i vingården. Og den lignelse ender med, at alle får lige løn for ulige arbejde. Lignelsen kan tolkes som et billede på, at Gud som vingårdsejeren ikke dømmer efter fortjeneste. Han er ikke nøjeregnende. Han vil have så mange arbejdere med i sin vingård som muligt.

Maleriet fra Wittenberg.

Der er en lang tradition for at se vingården som et billede på kirken i verden. Derfor ledsages denne prædiken af et berømt kirkehistorisk maleri. Der er zoomet ind på et par detaljer fra maleriet. Maleriet er fra 1569. Det er malet af Lucas Cranach den Yngre. Maleriet hænger i en kirke i Wittenberg i Tyskand. Maleriet skildrer ’Herrens vingård’ omkring år 1569. Og med de oplysninger kan I sikkert se, at maleriet handler om reformationstiden. Det er vigtigt, at vi får en forståelse af, hvad reformationen er. Derfor har mine konfirmander også lige set en film om Luther for at forstå, hvad det er, som Luther gør op med i den katolske kirke. For hvad var det nu, der skete dengang op til reformationen, som til sidst førte til, at reformatorerne brød med den katolske kirke? I tiden op til reformationen stod paven og den katolske kirke stærkt i hele Europa og Danmark. I hver eneste lille landsby over hele det europæiske kontinent var kirken repræsenteret. Og dengang var det den almindelige opfattelse, at mennesket skulle kvalificere sig over for Gud for at blive frelst. Det kunne ske gennem fromhed og gode gerninger og ved at købe nogle af den katolske kirkes afladsbreve, og eventuelt ved at give gaver til kirken. Men oppe i 1500-tallet kom Luther på banen. Han var træt af den katolske kirkes økonomiske misbrug af folket. Luther mente ikke, at man igennem kirken kunne blive frelst ved at købe et afladsbrev. Han afviste hele systemet med frelse ved hjælp af gode gerninger. Luther mente, at mennesket retfærdiggøres over for Gud ved tro alene. Og i år 1517 hængte Luther de 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg for at indbyde de lærde til en drøftelse om den katolske kirkes afladspraksis. Luther ville i starten blot reformere kirken, men de 95 teser blev startskuddet til den store samfundsomvæltning, reformationen, der til sidst delte kirken i to - den katolske kirke og udbryderne med Luther i spidsen, der etablerede deres egne kirker (de protestantiske kirkesamfund). Og det er det I kan se på billedet. I år 1569 er kirken nu delt i to. Den katolske kirke til venstre i maleriet og de lutherske til højre i billedet. På højre side ser man Luther og de andre reformatorer i færd med deres arbejde i vingården. Luther står ganske centralt i billedet. Han er ude med riven efter ukrudt og i færd med at løsne jorden. Luthers tro medhjælper, Melanchthon, er i færd med at hente vand af den dybe brønd. Til venstre for Luther sidder en anden tro ven, Bugenhagen, der senere spillede en ledende rolle ved organiseringen af de luthersker kirker - både i Tysk land og i Danmark. Han sidder her foran på maleriet i færd med at beskære et træ. Yderst til højre billedet, langs hegnet, kan I se Flacius Illyricus, den strenge gnesio-lutheraner, der hælder ukrudt, nemlig falsk lære, ud af vingården. Han har tydeligvis ikke fået en central plads i maleriet...

Opgøret med den katolske kirke.

Til venstre i billedet har vi så skildringen af datidens katolske kirke. Den katolske kirke - også kaldet pa pisterne - er skildret som nogle fordrukne og destruktive folk, der er i færd med at ødelægge det hele. Bemærk at jorden er mere bar og gold på deres side. Nogle af dem står i forgrunden og hælder ting ned i en brønd.

I forgrunden af maleriet - nederst til venstre - mødes paven med selveste Jesus. Det er paven, der rækker sin hånd frem. I hånden har han en denar. Det skal forestille, at paven beklager sig og siger noget i retning af: ‘Nu har jeg arbejdet i så mange århundreder for dig, Jesus, og jeg får kun én denar’. Og med den detalje vil kunstneren give sin kritiske kommentar til den katolske kirkes selvretfærdige konfessionalisme på dette tidspunkt i reformationstiden.

Hvis vi kigger på den grænse i midten af maleriet, der skiller de katolske fra de lutherske, så kan vi se, at den grænse bliver mere utydelig længere omme - bag i vingården. Bagest i vingården er grænsen nærmest ophævet og alle folk færdes side om side. Og det kan man tolke sådan, at graver vi dybt nok i den kristne tradition, så er der trods alt mere, der forener end adskiller imellem de kristne konfessioner.

Bagest i maleriet er der også en humoristisk og selvironisk detalje i maleriet. Der kan I se to lutheranere i færd med at hente møg fra den katolske side. Så noget godt er der altså at hente fra den side.

Luthers indsats i reformationen.

Det var som sagt Luther, der med sin kritik af kirken startede reformationen. Hans nye idéer blev ved hjælp af den nye bogtrykkerkunst spredt over hele Tyskland. Luther viste et enormt personligt mod ved at insistere på sin kritik af den katolske kirke. Han blev lyst i band af paven, og senere blev han også dømt fredløs, fordi han ikke ville give afkald på sine kirkelige synspunkter. Under den saksiske kurfyrstes beskyttelse og med loyal støtte fra Philipp Melanchthon, kunne Luther fortsætte sit reformationsarbejde, der omfattede et enormt forfatterskab, herunder oversættelse af Det Nye Testamente fra latin til tysk. Luther skrev også salmer, der stadig synges den dag i dag.

Budskabet.

Dermed er maleriet et billede på en ny kirke - den luthersk-evangeliske kirke. Det vi er. En ny kirke med en ny selvforståelse. Med et nyt syn på forholdet mellem Gud og mennesket og med en ny selvkritik. Maleriet er på en måde en prædiken i sig selv. Den siger til tilskuerne - til os: Vingården er Guds, og vi er her i livet, som døbte kristne, vingårdens arbejdere. Og som et svar til disciplen Peter, som jeg omtalte tidligere, ham, der vil have belønning for at følge Jesus. Til ham og til os siger lignelsen og maleriet: At som arbejdere i Guds vingård får vi i troen på Jesus Kristus alle del i lønnen. Det vil sige, at vi med Jesus Kristus kan tro på, at vi får del i Guds rige - ikke på grund af vores flid eller fortjeneste, men efter Guds gavmilde og frie beslutning.

Amen.
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring