Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

At være myndiggjort

Man siger, at kristendom er lov og evangelium. Det har undret mig, at lov-aspektet er gledet i baggrunden i megen af den forkyndelse, der lyder i kirkerne i dag. Lad os derfor se på loven. Hvad menes der, når der tales om loven - i kristen forstand?

I Edens have

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og Gud skabte mennesket til at være anderledes end al anden skabning derved, at Gud stillede mennesket over for en befaling. Da Gud tog Adam og satte ham i Edens have til at dyrke og vogte den, sagde Han: 'Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser deraf, skal du dø!'.

Således skabte Gud mennesket. At være en Guds skabning er således for mennesket at være stillet over for Guds ord - i form af Guds befaling. Du skal! Sådan taler Gud til mennesket. Og kun fordi Gud taler sådan, er mennesket menneske.

I Edens have var der mange andre skabninger, himlens fugle og markens liljer, en mangfoldighed af dyr, grønne urter og frugtbare træer - med andre ord: en vrimmel af levende væsener på jorden og i vandet. Men Gud skabte mennesket anderledes end alle andre skabninger derved, at han kaldte det til at være menneske igennem sin befaling til mennesket. Du skal! Og fordi mennesket således er stillet over for et 'du skal', er mennesket revet ud af naturtilstanden og uskyldigheden og er blevet ansvarligt. Mennesket skal svare an på Guds befaling. Det er ansvar. Eller med teologen K. Olesen-Larsens ord: Gud er, at der er ansvar til. Og på måde bliver mennesket myndiggjort. Mennesket er stillet i afgørelsen over for Guds befaling. Mennesket er stillet i valget mellem at være lydigt eller ulydigt, og således er mennesket ikke alene natur, men ånd, fordi mennesket har fået ansvar. Det særlige ved mennesket er altså at være blevet gjort ansvarlig af Guds befaling.

Det er det, man kalder loven i teologisk forstand.

Der var mange andre skabninger i Edens Have, men de var i en tilstand af uskyldighed, for de var uden ansvar. De var bare. Levede efter instinktet. Himlens fugle fløj under himmelhvælvingen, og en fugl har ingen anden bestemmelse end at flyve, spise og formere sig. De var bare. Fuglene og de andre skabninger i Edens have var bare, for de var uden ansvar.

Men mennesket adskiller sig fra al anden skabning ved at være stillet over for Guds befaling. Og at være skabt vil sige at være revet ud af naturtilstanden, ud af uskylden, ud af dyriskheden til at være menneske. Og dermed er mennesket ikke længere i sin naturs vold, for Gud sætter mennesket i ansvar og frihed.



Høst i august 2011.

Forargelsen

Talen om, at Gud sætter mennesket i ansvar, kan måske forarge. Ikke mindst overfor en moderne frigjort kultur, der ikke vil vide af autoriteter. Men ansvarstanken har altid stået som noget centralt i den protestantiske forkyndelse. Og meningen må jo være, at mennesket på Guds befaling selv skal blive sit livs myndighed og lære at tage vare på sig selv og sin næste.

Menneskets embede

I skabelsesberetningen skelnes der altså mellem skaberen og skabningen. Det er kristendommens udgangspunkt, at der er forskel på skaberen og skabningen. Gud skænker livet som en gave, der bliver til menneskets opgave. Det er et ord, der siger: Du skal leve dit liv! Du skal på dit sted gå ind i din verden sammen med din næste og være stedet og din næste tro. Altså tage ansvar i de omgivelser du er i. Det vil sige, at ethvert menneske har sit embede, sit liv, at forvalte, stort eller småt. Er man for eksempel blevet forældre, så har man fået en ny opgave. Som forældre har man af Gud fået det embede eller den opgave, at være forældre - og så skal man være det. Ingen kan forlange af en mor eller en far, at de skal være engle eller overmennesker; men man kan forlange, at de er forældre for deres børn så godt og samvittighedsfuld, som de nu kan. Ikke mere. Men heller ikke mindre.

Debatten om vore værdier

I den offentlige debat hører vi ofte diskussionen om, hvad der skal være 'vore værdier' som samfund. Hvad skal være vores værdier i et samfund, hvor forskellige mennesker indgår i fællesskab med hinanden. Mange institutioner, skoler og arbejdspladser formulerer nu om dage et 'værdisæt'. En central værdi vil altid være ansvar. Og uanset hvordan man forholder sig til skabelsesberetningen, der har mytens karakter, så burde det nu være tydeligt, at eksistens og ansvar hænger meget snævert sammen i den protestantiske arv. Ja egentlig er ansvar mere end 'en værdi'. Det er et udgangspunkt for menneskelivet i kristen forstand.

I den protestantiske kultur har der i århundreder været en betoning af personligt ansvar og pligt - i forkyndelsen, i opdragelsen osv. Og det er vel nærliggende at forestille sig, at forkyndelsen af personligt ansvar har været med til at skabe den høje grad af tillid imellem borgerne og mellem stat og borger i de protestantiske samfund, som netop har karakteriseret disse lande frem til den dag i dag.

JKA
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring