Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Sig månen langsomt hæver

Vi har nok alle nogle favoritter, når det kommer til salmer i salmebogen. En af mine personlige favoritter er aftensalmen 'Sig månen langsomt hæver' (DDS nr. 769). Den salme vil jeg sige noget om i dette nummer af kirkebladet.

En vellykket sang eller salme er kendetegnet ved, at tekst og musik harmonerer godt sammen. Når teksten er meningsfuld, og melodien er god, og begge dele passer godt sammen, så går tekst og musik op i en højere enhed. Så får sangen eller salmen langtidsværdi. Man kunne også kalde sådan en sang eller salme for en evergreen.

Salmedigteren Matthias Claudius

I 1779 skrev salmedigteren Matthias Claudius salmen Sig månen langsomt hæver. Første vers lyder sådan:

Sig månen langsomt hæver,
den gyldne stjerne svæver
på himlen klar og blid;
vor skov er tavs og stille,
og hvide tåger spille
på engen rundt ved aftenstid.


Verset udtrykker den alment-menneskelige erfaring, som vi kender fra at stå og se op mod himlen en stjerneklar aften. Vi kan måske se månen, eller noget af den. En erfaring, der gør mennesket lille overfor det store univers. En menneskelig erfaring, som jeg synes også salmens melodi understøtter.

I årtusinder har månen givet mennesket følelsen af, at universet er uendeligt stort og fjernt - og jeg er blot et meget lille menneske på denne jord. Men det perspektiv ændrede sig for 43 år siden. Da det første menneske gik på månen.

Astronauten Neil Armstrong

Den verdenskendte amerikanske astronaut Neil Armstrong døde i år - den 25. august. Han var det første menneske, der gik på månens overflade i 1969. Billederne af denne sensationelle begivenhed er blevet sendt utallige gange på TV. Mange husker sikkert det gyldne øjeblik, hvor de berømte ord lød over den skrattende radio: 'That's one small step for man, one giant leap for mankind' ('Et lille skridt for en mand, et kæmpeskridt for menneskeheden'). Sådan lød ordene netop i det øjeblik, da Neil Armstrong steg ned fra måneraketten - og tog de første skridt på månen.

Månelandingen var en epokegørende begivenhed, der må have overgået Matthias Claudius' vildeste fantasier, da han skrev sin salme tilbage i 1779.

Selve månelandingen og hele den teknologiske udvikling igennem de seneste par århundreder har skabt en enorm tro på fornuften og videnskaben. Videnskaben har også revolutioneret den menneskelige tilværelse adskillelige gange - inden for lægevidenskab ikke mindst. Men der kan også være en bagside i dyrkelsen af videnskaben og fornuften. I nogle sammenhænge præger videnskaben menneskesynet - i negativ forstand. For videnskaben kan have tendens til et reduktionistisk perspektiv på tingene. Forstået som et undertiden snævert perspektiv på et fænomen, hvor kun det beviselige har værdi. Videnskaben kan også have en tendens til at gøre alting i menneskelivet relativt og dermed præge os til at holde en kølig distance til hinanden og livet.

I nogen grad kunne Mathtias Claudius tilslutte sig oplysningstidens tillid til, at mennesket kan skabe humane fremskridt ved den teknologiske udvikling. Men han var modstander af videnskabens entydige fornuftsdyrkelse af, at ville gøre virkeligheden til et studie-objekt, fremfor en livsopgave. I sine senere år distancerede Claudius sig mere og mere fra Oplysningstidens rationalisme, og fremhævede en enfoldig, ligefrem kristentro som sit ideal både åndeligt og poetisk.

Claudius mente, at mennesket må have hjælp til at skelne mellem det væsentlige i livet og det mindre væsentlige, mellem det egentlige og det tilsyneladende. I modsætning til Guds visdom har den menneskelige visdom sine begrænsninger, vi indser eller skuer kun det halve, og vælger ofte forkert, og stræber efter skygger frem for det egentlige. Fra jorden kan vi f.eks. kun en se en del af månen. Vi har dermed et begrænset perspektiv på virkeligheden. Dette udtrykker Claudius i vers 3:

Betragter månens bue,
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun!


Men der er hjælp at hente, siger Claudius med denne salme. Og hjælpen til at skelne mellem det væsentlige og det ikke-væsentlige kommer i følge Matthias Claudius fra Gud. Hjælpen består i at genvinde et barns intuitive forhold til livet, en medfølende fromhed og enfoldighed, som er med til at styrke samhørigheden og menneskeligheden - i vores fællesskab med hinanden.

Det udtrykker Matthias Claudius i 5. vers på denne måde:

Gud Fader i det høje,
lær mig at skelne nøje
det sande fra dets skin;
og mens jeg er i live,
lad lig et barn mig blive,
skænk mig et fromt, enfoldigt sind!


Glædelig advent!

JKA
Kirkekalender
Søndag 19. september
16. søndag efter trinitatis
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Høstgudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30 i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i hus - og samles til høstgudstjeneste og synger de dejlige høst-....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring