Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Om salmer og deres melodier

I alle tre sogne har vi kirker, der er gode at synge i. Og synges skal der, når der foregår noget i kirken, hvad enten det er en gudstjeneste, et bryllup eller en bisættelse. Til støtte for sangen er der i alle tre kirker en kirkesanger til at synge for. Men ikke nok med det. Der er også et orgel til at ledsage salmesangen og en organist til at betjene orglet. Det er undertegnede, der har fornøjelsen at være organist ved Særslev, Ejlby og Melby kirker.

Før jeg blev organist, var jeg præst i mange år. Det var på Nordfyn lidt længere mod øst, nemlig i Krogsbølle-Norup-Hasmark. Mine år som præst har lært mig, at det er salmebogen mere end noget andet, der holder kristentroen i live her i landet. Det er salmerne, der hjælper os til at sætte ord på, hvad det er at være menneske her på Guds grønne jord. Det gælder både de gamle salmer og de nye, der er kommet til med den seneste salmebog.

Men nu er det salmernes melodier, det skal handle om. Lad det straks være sagt: melodien skal passe til den salme, som den sætter toner til. Og her er det ikke nok, at versefødderne passer - melodien skal også i stilleje og stemning svare til teksten. Prøv eksempelvis at synge 'Blomstre som en rosengård' (nr. 78 i salmebogen) på melodien til 'I en kælder sort som kul'. Enhver kan høre, at den melodi er helt ved siden af. Men hvorfor skulle man dog også finde på at synge en salme på en fremmed og forkert melodi, når salmen har sin egen gode melodi?

Nu er der en hel del salmer, som aldrig har fået deres egen melodi og derfor nødvendigvis må synges på lånemelodier. I nogle tilfælde går det godt. Fx synges 'Guds ord det er vort arvegods' (nr. 401) udmærket på melodien til 'Vor Gud han er så fast en borg'. Og julesalmen 'Lovet være du, Jesus Krist' (nr. 108) går fint på melodien til 'Lille Guds barn, hvad skader dig'.


Georg Klinting · Foto: Filip Graugaard Esmarch (Ordklang.dk)

Et eksempel på en uheldig lånemelodi har vi i nr. 634 i Kaj Munks lille salme fra 1938: 'Du ved det nok, mit hjerte', som salmebogen foreslår sunget på melodien til 'Min død er mig til gode'. Kaj Munks tekst har kun to vers, så tillad mig at citere hele salmen:

1 Du ved det nok, mit hjerte,
du ved, at Gud er stor;
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfór.


2 Velan! så får du kæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.


Denne salme handler tydeligvis om anfægtelse. Den handler om en kamp mellem Gud og Guds fjende, som også udspinder sig i det enkelte menneske, som må kæmpe for at 'tro trods fald og brud', at Gud er stærkere end Guds fjende. Den foreslåede melodi er lånt fra Hans Adolph Brorsons salme 'Min død er mig til gode' (nr. 530), som i den grad er forskellig fra Kaj Munks salme. Prøv blot at læse de første to vers:

1 Min død er mig til gode,
thi Jesus er min ven,
så dør jeg vel til mode
fra verdens jammer hen.


2 Jeg dør med frydetanker,
thi jeg er Jesu lem,
jeg letter glad mit anker
og sejler trøstig hjem.


Det kan godt være, at Brorson for sit eget vedkommende var parat til at
'lette anker' og 'sejle trøstig hjem', men det var Kaj Munk altså ikke, og det er vi heller ikke, når vi synger Kaj Munks salme. Dertil kommer den musikalske betragtning, at melodien cykler af sted i et lyst tonesprog (i en simpel dur-tonalitet), der passer godt til Brorsons afklarede himmellængsel, men ikke passer ret godt til den anfægtede Kaj Munks troskamp.

Skal vi så lade være med at synge Kaj Munks salme? Nej, men vi kunne måske synge den på en anden og bedre melodi, der lader anfægtelserne i Kaj Munks tekst komme til deres ret. Jeg har faktisk selv begået en melodi, som man kan få at høre, hvis man går ind på min hjemmeside. Man kan også høre mange andre salmemelodier og frit downloade noderne til dem.

En af mine melodier, som faktisk allerede har været sunget nogle gange her i kirkerne, er melodien til Jørgen Michaelsens 'At tro er at komme' (nr. 582). Den har ganske vist fået sin egen melodi i salmebogen, men jeg synes, salmen fortjener en letløbende, rytmisk stil for at opnå det musikalske
'drive', som teksten efter min mening lægger op til.

På min hjemmeside - www.georganist.dk - kan man læse de overvejelser, der ligger bag de nye melodier. Jeg er selvfølgelig forfængelig nok til at håbe, at der rundt om i landet er folk, som begynder at tage melodierne i brug. Tiden vil så vise, hvad der har slidstyrke, og hvad der ikke har.

Men bortset fra det forfængelige håb vil jeg gerne give mit bidrag til at skærpe kvalitetsbevidstheden omkring de melodier, vi bruger i kirkerne. Det drejer sig både om at se en melodi i forhold til salmens tekst og så at se på en melodi fra en mere fagmusikalsk synsvinkel. Det er noget med melodiføring og rytme, det er noget med det lidt uhåndgribelige begreb
'sangbarhed', som atter har noget at gøre med, om melodien er logisk opbygget og har nogle tonespring, der er til at have med at gøre for menigmand.

Til sidst lidt om salmernes toneleje. Nogle melodier har så lille et spænd mellem den højeste og dybeste tone, at de let lader sig transponere ned, uden at de dybeste toner bliver for dybe. Andre har så stort et tonespænd, at de er nærmest uflyttelige. Et eksempel på sidstnævnte er melodien til 'Kirken den er et gammelt hus'. Jeg er bange for, at denne i og for sig flotte og monumentale melodi ikke er særlig salmesangsvenlig. Der er faktisk slet ikke så få melodier, der er ret hårde ved sangstemmerne. Men det er en længere diskussion.

Georg Klinting
organist

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring