Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Det nye menighedsråd

Den 13. november 2012 var der menighedsrådsvalg over hele landet. I Særslev-Ejlby-Melby menighedsråd gik seks medlemmer ud - og der kom seks nye medlemmer til. I denne artikel vil de enkelte menighedsrådsmedlemmer præsentere sig selv, samt sige noget om deres visioner for menighedsrådsarbejdet.


Det nye menighedsråd

Lone Mandrup Stidsen (Ejlby sogn): Jeg arbejder til hverdag som lysdesigner, hvor jeg designer lamper, belysningsanlæg og kunstneriske lysobjekter i mit firma lostdesign. Jeg har lige afsluttet en ph.d. i lysdesign på Aalborg Universitet, hvor jeg sideløbende med mit firma forventer at forske videre i lysets sanselige kvaliteter. Mit ønske om at tage del i menighedsrådets arbejde er funderet i mange års interesse for kirken og kirkeligt arbejde. For mig er kirkes sociale tilbud en væsentlig del af kirkelivet, og jeg ønsker at tage del i debatten om kirkens rolle i lokalsamfundet. Derfor bliver en del af mit arbejde i menighedsrådet at tage del i Bogense provstis og Kirkefondets projekt 'Lokal Kirkefornyelse'. Projektet løber over de kommende 3 år , hvor målet er at udvikle og tilpasse kirkens tilbud til de lokale behov og interesser . Ønsket er at finde ud af hvordan samfund og kirke kan have større glæde af hinanden. Derfor vil jeg gerne sammen med lokalsamfundet diskutere kirkens rolle i Særslev-Ejlby-Melby pastorat sammen med arbejdsgruppen 'Lokal Kirkefornyelse'. Projektet er delt op i faser, hvor den første fase er, at grave guldet frem i kirkens nuværende tilbud og lytte til lokalsamfundets ønsker om fornyelse af kirken. Der for opfordrer 'Lokal Kirkefornyelse' også til, at alle interesserede bidrager med holdninger til hvordan kirkens rolle ses og ønskes. Hvilke udfordringer har kirken i dag og hvilke idéer har I til, at det kan blive løst? Jeg vil derfor gerne i min periode som menighedsrådsmedlem være med til at debattere: Ønsker til hvordan kirken kan forny sig og hvilke tilbud er relevant i anno 2013? Skal kirken overhoved tilpasses vores behov eller skal den beholde sin nuværende form?

Karen Jeppesen (Ejlby sogn): Jeg er 41 år og bosat i Ejlby. Jeg er ansat som graver i Blommenslyst. Det er også gennem mit arbejde jeg - gennem årene - har fået et lille indblik i menighedsrådsarbejde. Det var derfor oplagt for mig at indgå i Særslev-Ejlby-Melby menighedsråd -dels for at få stillet min nysgerrighed for, hvordan det foregår bag kulissen. Min interesse ligger i høj grad i, at finde alternative måder vi, som sognebørn, kan bruge vores kirke og kirkegård.

Søren Larsen (Melby sogn): Jeg er kommet i menighedsrådet af flere grunde. Jeg blev opfordret til at stille op af Bodil Rasmussen (kirkesanger) da der skulle findes et nyt medlem på vegne af Melby Kirke. Jeg er nyligt stoppet som udlejer af Melby Forsamlingshus, og syntes der skulle ske noget nyt, så derfor slog jeg til. Jeg har længe haft lyst til, at der skulle være et større samarbejde i lokalsamfundet. Jeg syntes, at Melby Kirke sagtens kunne danne rammen om nogle arrangementer, der ikke lige har været afholdt i kirken før. Det er ikke nogen hemmelighed, at der kommer færre og færre kirkegængere i kirke, det må vi kunne gøre bedre.

Hanne Kjemtrup (menighedsrådsformand, Melby): Jeg er nu begyndt på min anden periode som medlem af menighedsrådet, valgt i Melby. Jeg vil arbejde for at skabe gode arbejdsvilkår, for kirkernes personale, og bidrage til at økonomien udnyttes bedst muligt. 'Open by night' i Særslev Kirke er én af mange gode arrangementer, jeg ønsker at vi viderefører.

Bodil Philipsen Lind (Særslev sogn): Jeg er gået ind i menighedsrådet for at arbejde med kirken indefra. Og hvad kirken generelt står for i lokalsamfundet.

Lenette Søgaard (Ejlby sogn): Jeg bor i Ejlby og jeg er gået ind i menighedsrådet dels for, at få indblik i kirken som organisation, men også grundet et ønske om, at kirken blev set som et mere åbent tilbud med nye muligheder/form og derigennem udvikles til, at bidrage til lokalsamfundet på nye måder.

Connie Bang (Særslev sogn): Jeg er kommet ind i menighedsrådet i november 2012. Jeg synes, at projektet 'Lokal kirkefornyelse' er et spændende projektet. Det er et 3årigt projekt i Bogense provsti, hvor der netop er sat fokus på at udvikle og tilpasse kirkens tilbud til de lokale behov og interesser. Dette projekt kan være med til at finde flere 'nøgler' til at åbne 'flere døre'.

Kirken har givet mig så meget i mit liv. Mødet med nogle dejlige mennesker, der arbejder for det samme. Vi forbinder ofte kirken og præsten som udelukkende noget højtideligt. Men kirken er meget mere. Den fortjener ikke at blive sat i bås, den er meget mere end gudstjenester, dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser.

Det meget andet, er jeg så heldig at være en del af. Det er ligesom et maleri af Picasso. Jo dybere du kigger på det, desto flere facetter oplever du. Sådan er det med de fleste ting i livet - og altså også kirken.

Religion har været en tro følgesvend i mit liv, fra barnsben eksempelvis: Søndagsskole, FDF-leder - mit arbejde på sygehuset med døende og ikke mindst i glæde og sorg. Kirken er en vigtig del af vores kultur. For mig hænger religion og kultur sammen. Derfor sagde jeg ja til at være en del af menighedsrådet.

Hans Erik Nielsen (Særslev sogn): Jeg blev spurgt af den tidligere præst Karen Blauenfeldt Dam om jeg ville være med i menighedsrådet. Jeg er glad for at være med i arbejdet i menighedsrådet. Jeg vil gerne være med til at lave noget for de unge. Det er tredje periode jeg er med. Jeg kan godt lide de brede debatter vi har på møderne. Jeg er særlig interesseret i arbejdsmiljø og vedligeholdelse af kirkens bygninger. Jeg mener, at kirken skal være der for folk.

Erik Pedersen (Særslev sogn): Mit navn er Erik Pedersen. Jeg har tidligere haft mit virke ved Særslev Skole.

I menighedsrådet vil jeg arbejde for, at kirken fortsat er det naturlige samlingspunkt i sognet, men samtidig også søge efter muligheder for, at kirken får en grønnere profil.

Tine Høgstedt (Særslev sogn): Jeg er opvokset med en traditionel kristen opdragelse. Min glæde ved kirken blev lagt i barneårene og jeg har været med i menighedsrådet også i perioden 2008-2012. Jeg er meget optaget af, hvordan vi i dag, 2013, kan skabe fællesskaber omkring og i kirken. Det jeg konkret har i tankerne er babysalmesang, korsang og en sorggruppe. Vi har et godt team omkring kirken. Og jeg vil arbejde for, at kirkens medarbejdere har så gode arbejdsforhold som muligt. Fællesnævneren for mit arbejde kunne være 'fællesskabet'.

Svend Kæhlershøj (Melby sogn): Jeg vil gerne arbejde på at brede kirken mere ud i sognet, give kirken en mere naturlig platform i sognets dagligdag. Jeg synes det ville være fint, hvis vi kunne komme i gang med at bruge kirken i en bredere sammenhæng, blot aktiviteterne har relation til kristendommen. Samtidig ser jeg Den Danske Folkekirke som en kulturbærende institution, som jeg gerne vil være med til at modernisere men også værne om.
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring