Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Hvad ringer klokkerne for?

Lige så længe, der har været kirker i Danmark, har der også været kirkeklokker i dem. Den ældst bevarede kirkeklokke i Norden er fra ca. 900 og findes på vikingemuseet i Hedeby ved Slesvig. Her blev en af
Danmarks første kirker bygget og arkæologer fandt kirkeklokken i fjorden ud for Hedeby.

Fra ca. 1100 har man ringet med kirkeklokkerne, ligesom vi stadig gør det: Før hver gudstjeneste og om morgenen og aftenen. Kirkeklokkens opgave er at kalde os til gudstjeneste - og til bøn.

Sjællands første lutherske biskop Peder Palladius skrev i 1543: 'Det er jo Kristus selv, der lader sin klokke lyde for dine ører og råber: Kom til mig alle, som er besværede af synd og sorg - og jeg vil
vederkvæge jer!' Kirkeklokken kalder på os og siger: 'Kom ind, kom ind, kom ind!'

Bedeslagene - dvs. de tre gange tre slag til sidst - er en skik tilbage fra 1300-tallet. Meningen er, at man kan lytte og bede imens. I Salmebogen s. 944 står en lille bøn til at bede under bedeslagene:
'Ære være Gud Fader, som har skabt os. Ære være Gud Søn, som har forløst os. Ære være Gud Helligånd, som leder os til salighed.'

Sommetider tænker jeg på, at hvis nu vore forfædre på kirkegårdene pludselig rejste sig fra gravene og kiggede sig omkring, så ville de føle sig som på en fremmed planet. De vil undre sig over asfalt og
biler på vejene. De vil blive forskrækkede over telefoner, der ringer. Men når kirkeklokken ringer, vil de blive glade. Det er nemlig en af de eneste lyde, de kan genkende - og som har været der i snart
tusind år! Klokkeringningen er en gammel og smuk tradition med en dyb mening.

Gunvor Sandvad
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring