Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Det var mere spændende og hyggeligt, end jeg havde regnet med...Lenette Søgaard fra Ejlby og Svend Kählershøj fra Melby har sat sig godt til rette i sofaen i præstegården. Vi får os en god snak om at være medlem af menighedsrådet - og om hvad et menighedsråd laver.

Menighedsrådsmedlemmerne vælges for en 4-årig periode. Lenette blev valgt ind i menighedsrådet i 2012 og Svend i 2004. De har altså været i menighedsrådet i hhv. 1 og 3 valgperioder.

'Hvad gav jer lyst til at være med i menighedsrådet?' spørger Gunvor, der som præst er 'født' medlem af menighedsrådet, men denne dag er 'interviewer'.

Svend svarer: 'Jeg ville gerne være med til at gøre kirken mere folkelig. Det sker, når vi laver andre aktiviteter end de almindelige søndagsgudstjenester. F.eks. babysalmesang, familiegudstjenester med spisning bagefter, sangaftner, udflugter m.m.'

'Og når vi sidder i kirken og drikker kirkekaffe efter gudstjenesten. Så får vi snakket med dem, som vi bor i nærheden af. Det er hyggeligt. Ligesom et forsamlingshus i kirken,' tilføjer Lenette og fortsætter: 'Jeg stillede op til menighedsrådet, fordi jeg var nysgerrig efter, hvad der foregik bag væggene. Det var mere spændende, end jeg havde regnet med. Og mere hyggeligt, fordi vi altid begynder møderne med en sang. Vi har en god meningsudveksling ved møderne.'

'Er du blevet overrasket over noget?', spørger Gunvor. Lenette svarer: 'Ja, jeg er overrasket over, hvor meget forskelligt, der faktisk er at tage stilling til: Kirkerne skal vedligeholdes. Vi skal beslutte, hvad der skal ske til et arrangement, og hvem der sørger for kage og kaffe. Så skal der købes en ny maskine til kirkegården osv. Det har også været en øjenåbner for mig, at menighedsrådet er arbejdsgiver for personalet, og at vi skal sørge for gode arbejdsvilkår, afholde MUS-samtaler mv. Midt i det hele skulle vi også vælge en ny præst. Det var en stor og meget spændende proces.'

Svend fortsætter: 'Menighedsrådsarbejdet er vigtigt for at bevare lokalsamfundet. Hele vores kultur er bygget op om den kristne tro og kirken. Den kultur skal vi passe godt på. Ligesom kirken skal tilpasse sig lokalsamfundet. Som menighedsrådsmedlem får man øjnene op for, hvor meget kirken og lokalsamfundet spiller sammen - og hvor afhængige de er af hinanden. Så hvis man vil tage ansvar for lokalsamfundet, skal man gå med i menighedsrådet.'

Orienterings- og opstillingsmøde: Tirsdag den 13. september 2016.

Her kan man opstille kandidater til menighedsrådsvalget. Hvis der opstilles mere end 9 kandidater til menighedsrådet, skal der afholdes menighedsrådsvalg tirsdag d. 8. november. Både Lenette og Svend håber, at der kommer flere end 9 kandidater, så der skal være afstemning til november!

Har du lyst til hjælpe?

Sommetider er der brug for flere frivillige hænder til de forskellige arrangementer ved vore tre kirker. Til f.eks. at bage, lave kaffe, dække borde, ordne blomster eller måske til noget, vi slet ikke har tænkt på endnu.

Hvis man har tid og lyst til at give en frivillig hånd en gang imellem, siger vi tak for en henvendelse. Man kan melde sig til sognepræst Gunvor Sandvad, tlf. 64841137 eller menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, tlf. 64841684.

Man binder sig ikke til andet og mere end at aflevere sit navn og telefonnummer. - Og at det så er i orden, at vi ringer og spørger, næste gang vi mangler et par frivillige hænder!

På forhånd TAK!
Med venlig hilsen
Menighedsrådet
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring