Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Høst og efterårNår somren er til ende
og feriedage brugt
og vibeskrig og lærkesang forstummet;
når markerne er høstet
og træer bærer frugt,
skal vores lovsang fylde himmelrummet.

Til Gud, der i sin godhed,
lod alting spire frem
og sendte sol og regn til byg og hvede.
Han glemmer ingen skabning
og husker også dem,
som året bragte mere gråd end glæde.


Der digtes hele tiden nye salmer. Versene er fra en ny høstsalme af Lisbeth Smedegaard Ander-sen. Den står i det nye salmebogtillæg '100 salmer', som vi tog i brug i juni i vore kirker.

Salmen handler om denne tid af året. Når de lange lyse sommernætter igen bliver mørke. Når det bølgende korn er høstet, og markerne bliver pløjet, mens hvide måger skriger bag ved traktoren. Når feriedagene er brugt op og man måske længes tilbage til de afslappende dage.

Det kan være vemodigt at tage afsked med sommeren. Men forhåbentlig kan vi gøre det med 'Tak'. Taknemligheden lyser ud af denne nye salme. Tak til Gud for gode sommeroplevelser. Tak til Gud for kornet, frugterne og grøntsagerne, der nu er ligger på kornlager, i dybfryser og syltetøjs-glas - og hvor vi ellers opbevarer årets høst. Det er Gud, der har givet os det alt sammen af om-sorg og godhed. 'Han sendte sol og regn til byg og hvede'. Derfor synger vi takkesalmer og fejrer høstgudstjenester i kirkerne landet over. I tak til Gud, som ser os og er med os alle, uanset hvad der sker. Salmen fortsætter:

Frygt ikke! - det er ordet
når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er forbrændte.
Gud er hos den, der ængstes
og den, hvis fremtid er
en ligning med en hel del ubekendte.Med ønsket om et godt efterår! - Venlig hilsen
Gunvor Sandvad


(De citerede vers er fra salmen: 'Fra vest står blæsten ind' af Lisbeth Smedegaard Andersen 2013. Citeret fra '100 salmer', forlaget Eksistensen, 2016)
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring