Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Artikler
Udskriv denne side  
Kirkegårdene i udviklingMenighedsrådet blev i sensommeren 2018 ved budgetmødet i Bogense Provsti gjort opmærksom på, at provstiet ville have fokus på kirkegårdene. Til dette formål har Bogense Provsti lavet en aftale med tidligere kirkegårdsleder ved Svendborg Kirkegårde, Tommy Christensen, som hvert menighedsråd kan kontakte og her få gode råd og ideer til en overkommelig pris.

Da vi på det tidspunkt var midt i forhandling med Thomas og Finn om fordeling af deres nye opgaver, blev det helt naturligt, at vi hurtigt kontaktede Tommy Christensen for at få et besøg på vores kirkegårde. Thomas har mange gode ideer til, hvad der kan gøres, men input udefra er altid velkomne.

Hen over vinteren har vi så mødtes med Tommy Christensen på vores 3 kirkegårde. Vi har haft super gode snakke og efterfølgende har Tommy sendt en rapport for hver kirkegård.

Begravelsesmønstret er jo under stor forandring i disse år, hvor mange unge flytter fra deres hjemsogne til større byer. Og hvor de ældre ikke vil ligge deres familier til last med vedligeholdelse af gravsteder. Det er utrolig populært at vælge urnegravpladser frem for de store familiekistegravsteder med plads til hele familien. Flere vælger, at deres aske skal strøs over havet - og mon ikke skovgravpladser også vil blive efterspurgt i vores sogne? Det betyder, at der bliver - ja, allerede er - masser af plads på vores kirkegårde.

Vi har forholdsvis mange hjemfaldne gravsteder (dvs. gravsteder, der er udløbet), som det ikke har været kutyme at slette. Derfor har vores gravere et stort arbejde med at passe og vedligeholde disse, som jo desværre ikke giver kroner i kassen. Det gælder på alle tre kirkegårde. Sidste sommer var jo som bekendt dejlig varm og solrig. Desværre har det ikke været godt for vores buksbomhække, især i Melby og Ejlby, hvor rigtig mange er gået ud. Det har givet et 'træt udtryk', når man er kommet på kirkegårdene.

Vi i menighedsrådet er selvfølgelig bekendt med, at der findes en hel del bevaringsværdige gravsten på vores kirkegårde. Nogle vil blive bevaret på deres aktuelle plads - andre vil blive sat hen i et lapidarium - og de fleste vil blive kasseret. Det koster 3 - 4000 kr. at faldsikre en gravsten på sokkel, hvilket der i dag er lovkrav om. (Lapidarium kaldes det område på en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten bliver opstillet.)

Der er selvfølgelig rigtig mange følelser i og på kirkegården. Derfor vil de kommende forandringer ske i mindre step. I første omgang vil de hjemfaldne gravsteder blive slettet, stille og roligt, når der findes tid mellem alle de andre gøremål og renholdelse, der er på kirkegårdene. Derefter bliver der sået græs. Så der vil blive tid til at lave planer for, hvordan vi kan gøre vores kirkegårde til en oase, med plads til fordybelse og et rart sted at besøge. Hvor for eksempel dagplejen kan gå ind og spise en lille madpakke, og de mange cykelturister, som allerede gør holdt ved vores kirkegårde, kan finde en bænk, og finde ro inden næste etape.

Onsdag den 28. august kl. 19.00 vil der blive et offentligt møde på Nordfyns Efterskole, hvor Tommy Christensen vil komme for at fortælle om ' Udvikling på vores kirkegårde'. Mere herom senere, men reservér allerede nu datoen. Der vil på mødet blive mulighed for at komme med input og ideer.

Kirkeværge Svend Kæhlershøj og Formand Hanne KjemtrupKirkekalender
Søndag 07. juni
Trinitatis søndag
Særslev:
Ejlby:10.30
Melby:
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Antal deltagere ved kirkelige handlinger Ved kirkelige handlinger er der på grund Coronavirus/Cov....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmationer 2020 findsluttid(202006062230); Lørdag d. 6. juni kl. 13.00 i Særslev Kirke Jas....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk