Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Kirkegårdene i udviklingMenighedsrådet blev i sensommeren 2018 ved budgetmødet i Bogense Provsti gjort opmærksom på, at provstiet ville have fokus på kirkegårdene. Til dette formål har Bogense Provsti lavet en aftale med tidligere kirkegårdsleder ved Svendborg Kirkegårde, Tommy Christensen, som hvert menighedsråd kan kontakte og her få gode råd og ideer til en overkommelig pris.

Da vi på det tidspunkt var midt i forhandling med Thomas og Finn om fordeling af deres nye opgaver, blev det helt naturligt, at vi hurtigt kontaktede Tommy Christensen for at få et besøg på vores kirkegårde. Thomas har mange gode ideer til, hvad der kan gøres, men input udefra er altid velkomne.

Hen over vinteren har vi så mødtes med Tommy Christensen på vores 3 kirkegårde. Vi har haft super gode snakke og efterfølgende har Tommy sendt en rapport for hver kirkegård.

Begravelsesmønstret er jo under stor forandring i disse år, hvor mange unge flytter fra deres hjemsogne til større byer. Og hvor de ældre ikke vil ligge deres familier til last med vedligeholdelse af gravsteder. Det er utrolig populært at vælge urnegravpladser frem for de store familiekistegravsteder med plads til hele familien. Flere vælger, at deres aske skal strøs over havet - og mon ikke skovgravpladser også vil blive efterspurgt i vores sogne? Det betyder, at der bliver - ja, allerede er - masser af plads på vores kirkegårde.

Vi har forholdsvis mange hjemfaldne gravsteder (dvs. gravsteder, der er udløbet), som det ikke har været kutyme at slette. Derfor har vores gravere et stort arbejde med at passe og vedligeholde disse, som jo desværre ikke giver kroner i kassen. Det gælder på alle tre kirkegårde. Sidste sommer var jo som bekendt dejlig varm og solrig. Desværre har det ikke været godt for vores buksbomhække, især i Melby og Ejlby, hvor rigtig mange er gået ud. Det har givet et 'træt udtryk', når man er kommet på kirkegårdene.

Vi i menighedsrådet er selvfølgelig bekendt med, at der findes en hel del bevaringsværdige gravsten på vores kirkegårde. Nogle vil blive bevaret på deres aktuelle plads - andre vil blive sat hen i et lapidarium - og de fleste vil blive kasseret. Det koster 3 - 4000 kr. at faldsikre en gravsten på sokkel, hvilket der i dag er lovkrav om. (Lapidarium kaldes det område på en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten bliver opstillet.)

Der er selvfølgelig rigtig mange følelser i og på kirkegården. Derfor vil de kommende forandringer ske i mindre step. I første omgang vil de hjemfaldne gravsteder blive slettet, stille og roligt, når der findes tid mellem alle de andre gøremål og renholdelse, der er på kirkegårdene. Derefter bliver der sået græs. Så der vil blive tid til at lave planer for, hvordan vi kan gøre vores kirkegårde til en oase, med plads til fordybelse og et rart sted at besøge. Hvor for eksempel dagplejen kan gå ind og spise en lille madpakke, og de mange cykelturister, som allerede gør holdt ved vores kirkegårde, kan finde en bænk, og finde ro inden næste etape.

Onsdag den 28. august kl. 19.00 vil der blive et offentligt møde på Nordfyns Efterskole, hvor Tommy Christensen vil komme for at fortælle om ' Udvikling på vores kirkegårde'. Mere herom senere, men reservér allerede nu datoen. Der vil på mødet blive mulighed for at komme med input og ideer.

Kirkeværge Svend Kæhlershøj og Formand Hanne KjemtrupKirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring