Link til kirkekalenderLink til menu

Artikler

Konfirmandord

I 2018 blev 47.193 unge 13-14-årige konfirmeret i Danmark. Det er ca. 70 procent af en ungdomsårgang. Og sådan har tallet ligget stabilt omkring de 70 procent i mange år. I dag er konfirmation noget den unge selv vælger. Men der var engang, hvor konfirmationsundervisningen var obligatorisk.

Forordning Angaaende den tilvoxende Ungdoms Confirmation og Bekræftelse udi deres Daabes Naade, der kendes som konfirmationsforordningen af 13. januar 1736, blev udstedt af Kong Christian 6. (1730-1746). Loven gjorde konfirmation obligatorisk for alle børn i kongerigerne Danmark (og Norge). Grunden var, den pietistiske Christian 6. mente, der herskede en udbredt uvidenhed og ligegyldighed over for kirkens lære i befolkningen.

(Som præst tænker jeg, at sådan har det da altid været. Hele bibelen er fyldt med mennesker, der ikke vil lytte til Gud, flygter fra ham eller nægter at tro på ham. Det hører tilsyneladende med til menneskelivet og forholdet til Gud. Indtil du opdager, at de bibelske tekster faktisk handler om dig og dit liv og livet med andre belyst gennem det fælles tredje, der er Gud).


Illustrationen af konfirmation i Særslev Kirke er på opfordring tegnet af en af årets konfirmander. Det en flot og modig præstation af et så ungt menneske. Det er modigt at turde at vise sine færdigheder for andre. Hun fortjener al verdens ros og anerkendelse for sin flotte indsats! /Charlotte Juul Th.

Den obligatoriske konfirmation medførte en oplæring, konfirmandforberedelse, i den kristne tro. Konfirmanderne blev til konfirmationen hørt i den kristne tro, som de skulle sige højt foran alle i menigheden, når præsten spurgte dem.

Skrækken for overhøringen på selve konfirmationsdagen sidder stadig i nogen af nutidens konfirmander. Jeg tænker, en del anekdoter fra en svunden tid har overlevet i folkebevidstheden.

Men hvordan mon det er at gå til konfirmandforberedelse år 2020 og hvilke forestillinger løb igennem hovedet, inden de begyndte? Det har jeg spurgt dette års konfirmandhold fra Særslev Kirke om.

En stor del af konfirmanderne forestillede sig, at konfirmandforberedelsen ville være kedelig, uinteressant og ikke særlig spændende. Enkelte havde dog også gjort sig de forestillinger, at de ville lære en del om på troen Gud og Jesus. Men konfirmanderne blev overrasket. For på spørgsmålet om, hvad der havde overrasket dem mest ved konfirmandforberedelsen, svarede en del af dem: 'at det var mere spændende, end vi havde troet'; 'at det er meget hyggeligt og nogle gange meget spændende'; 'at det har været meget hyggeligt, lærerigt og sjovt', 'fortællingerne var mere interessante end forventede'. Andre var blevet overrasket over 'hvor mange ting en præst og graver skal'; 'at der var boller og kage' og to piger har særligt bemærket: 'sammenholdet man får'.

Konfirmanderne svarer også, at de i løbet af konfirmandforberedelsen er blevet klogere på Gud, Jesus, hvordan kristendommen hænger sammen og hvad vi gør i kirken. De er også blevet klogere på, hvad det vil sige at være menneske. At kristendommens budskaber ikke kun handler om Gud og Jesus. For de har også fået en del at vide om kristne symboler.

For at blive konfirmeret skal konfirmanden:

• være døbt
• have fulgt konfirmationsforberedelse
• være fortrolig med den kristne børnelærdom og
• være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste

Til nutidens konfirmander stiller de fleste præster i dag de krav, at de skal kunne trosbekendelsen, fadervor og de skal deltage i otte gudstjenester, mens de går til præst. Konfirmandforberedelsen omfatter mindst 48 og så vidt muligt 56 lektioner. Det er op til sognets præst at afgøre, om konfirmanden opfylder kriterierne for konfirmationen.

Den 26. april bliver holdet konfirmeret i Særslev Kirke. Der bliver mulighed for at give telegrammer i konfirmandstuen i præstegården hele formiddagen, hvor nogen fra menighedsrådet tager imod hilsner. Alle konfirmander får en bibel i gave af kirken. I den kan der også skrives hilsner til konfirmanden.

Charlotte Juul Thomsen,
fungerende sognepræst
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring