Link til kirkekalenderLink til menu

Fra menighedsrådet og sognepræsten

Torsdag 19. august 2010

Menighedsrådsmøde d. 17. august 2010
i konfirmandstuen kl. 19,00

Forfald: Svend Erik og Hans Erik.

Orientering.

Lønforhandling med organist.

Badeværelse i præstegården.

Jan udfærdiger et udkast til en tegning for badeværelset.

Gavepolitik i rådet.

Tine står for oversigt over runde fødselsdage i menighedsrådet.

Visionsmødet.

23.nov. tirsdag - (menighedsrådsmødet flyttet til 30. nov)

'Frivillige hænder' til sommermøde d. 5. Sept.

Sabrina og Inge. Husk meddelelser efter prædiken.

Arbejdsudvalg til Open by nigth d. 15. Sept.

Bodil L. og Bodil R., Hanne og Julie, Krestens Inge, Jesper - kaldes til møde.

Tilskud til konfirmandtransport

Forældrene må høre om hun kan deltage konfirmationsforberedelsen i Brenderup.

Vi har ikke afsat midler til at betale for transport af konfirmander

Overvejelse om nyt klassesæt af nye bibler.

Konfirmandbibel og indpakning. Og vi køber 'den nye aftale' til alle tre kirker.

Poul Erik's honorar Fredensbo

Erik afklarer aflønning af Poul Eriks deltagelse som kirkesanger på Fredensbo.

Orientering om tilbud på lydsystem i Særslev kirke.

Der er givet et overslag på 20.000 -30.000 fra AV-centret i Odense.

Eventuelt.

Den 12.sept. høstgudstjeneste - Særslev kirke oppyntes fra kl. 09.00

Tilmelding til temadagen kirken og de unge- et dagskurus i Vissenbjerg den 6.november.
Seneste nyheder fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Onsdag 01. september 2021
Konfirmationer i Særslev Kirke
Lørdag 21. august 2021
Referat
Tirsdag 17. august 2021
Så må vi igen fylde kirkerne
Torsdag 12. august 2021
Referat
Torsdag 03. juni 2021
Tak til Ditte og Charlotte
Onsdag 19. maj 2021
Referat
Onsdag 05. maj 2021
Referat
Tirsdag 06. april 2021
Indbydelse til minikonfirmand 2021
Lørdag 03. april 2021
Referat
Torsdag 04. marts 2021
Kommende møder
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring