Udskrift fra: www.de3sogne.dk

Fra menighedsrådet og sognepræsten
Udskriv denne side  
Lørdag 08. december 2012

Dagsorden til 5. dec. 2012 kl. 19.30.

Forfald: Svend Kæhlershøj, Karen Jeppesen.

Nyt fra formanden: Velkommen - kort om møde struktur -

Spørgsmål til bekendtgørelse af lov om menighedsråd (vedhæftet)

IT -Skrivebord - Kursustilbud, hvem vil med?

Nyt fra præsten: Kirkekaffe, - synge trosbekendelsen, - Kursus

Jesper skal på militært basiskursus i starten af februar og marts.

Finn laver kaffe til den første kl.10.30-gudstjeneste i hver måned.

Nyt fra kasseren:

Erik har været til orienterende møde hos Centrovice.

Nyt fra Kontaktperson:

Nyt fra graveren:

Prioritere opgaver fra provstesyn.

Udskrift af kirkesyn som link til hjemmesiden.
 1. Medarbejderaften i januar
  Brug Asylet. Fredag 1.feb. Udvalg: Tine og Kristina,
  Send mail til Kristina med emailadresser på tidligere rådsmedlemmer . Jeg kontakter Karin.

 2. Vintermøde 6. januar
  Bodil og Hanne hjælper til med borddækning.

 3. Lokal kirkeudvikling møde i provstiet i d. 9. feb.
  Lone og Connie i udvalget

 4. Fastlæggelse af møder i foråret
  10.jan, 12.feb., 13. marts,11.april,14.maj
  Provsten kan komme 10. jan.

 5. Fastsættelse af honorar.
  Vi fremskaffer nogle vejledninger til næste møde.

 6. Oversigt over årets faste begivenheder i vores kirker

 7. Evt. her under indkøb af kage/brød til og kaffebrygning til vores møder.
  Indkøb/bagning af kage aftales fra gang til gang. Lone og Lenette laver kaffe til d.10. januar.

Skriv noget om dåb i kirkebladet.

Livets gang på kirkegården - fast spalteplads i kirkebladet.
Seneste nyheder fra menighedsrådet og sognepræsten
 
»Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Onsdag 27. maj 2020
»Konfirmationer 2020
Torsdag 21. maj 2020
»Særslev-Ejlby-Melby åbner igen for gudstjenester
Mandag 18. maj 2020
»Snappers påskefilm
Torsdag 02. april 2020
»Referat
Tirsdag 10. marts 2020
»Konfirmationer 2020
Fredag 06. marts 2020
»Minikonfirmander
Torsdag 05. marts 2020
»Nedlæggelse af menighedens tilbud om kirkebil
Fredag 14. februar 2020
»Referat
Onsdag 05. februar 2020
»Kyndelmissegudstjeneste og vintermøde
Mandag 27. januar 2020
Kommende møder
 
Kirkekalender
Søndag 31. maj
Pinsedag
Særslev:
Ejlby:
Melby:10.30
Ingen lagkage og kaffe!
» Se flere datoer

Information
Når et menneske dør:
Afsked under corona-epidemien


Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under corona-epidemien - også ved dødsfald

» Læs mere (PDF-fil)

Arrangementer
Der er ingen planlagte arrangementer.

Andagter & prædikener
Prædiken til 5. søndag efter påske
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himl....
» Læs mere
Prædiken til 4. søndag efter påske
Prædiken til 4. søndag efter påske i Særslev-Ejlby-Melby Pastorat. Dette hellige evangelium sk....
» Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Antal deltagere ved kirkelige handlinger
Antal deltagere ved kirkelige handlinger Ved kirkelige handlinger er der på grund Coronavirus/Cov....
» Læs mere
Konfirmationer 2020
Konfirmationer 2020 findsluttid(202006062230); Lørdag d. 6. juni kl. 13.00 i Særslev Kirke Jas....
» Læs mere
Kommende møder:

Fungerende sognepræst: Charlotte Juul Thomsen - Tlf.: 71 78 13 64 - Mail: chath@km.dk