Link til kirkekalenderLink til menu

Fra menighedsrådet og sognepræsten

Fredag 11. januar 2013

Dagsorden til 10. jan. 2013 kl. 19.30.

Forfald: Hans, Lenette,Tine,Kristina, Karen

Provsten Keld B. Hansen og arkitekt Isager kommer med et indlæg om energi besparelser i kirker og præstegård.

Nyt fra formanden: Biskop møde 2. nov. 2013
It - skrivebord - er alle på?
Kirkeudvikling vi mangler lige et par stykker
Kirsten Jakobsen

Nyt fra præsten:

Nyt fra kaseren:

Nyt fra Kontaktperson:

Nyt fra graveren: Automatisk dørlås i Melby - Hvordan går det?
Vi afventer melding fra nationalmuseet.

1. Evaluering af vintermøde søndag d. 6. jan.
Et udmærket møde med Ole Hansen, der fortalte om Hospice.
Deltagelse i udvalg hænger sammen med afvikling af mødet.

2. Medarb. møde alt på plads?

3. Honorar til formand, kirkeværger, kassere, kontaktperson?
På næste møde tager vi stilling til flg.forslag:
Formand: 18.000 kr. årligt.
Kassserer: 10.000 kr. årligt.
Kontaktperson: 7500 kr. årligt
Kirkeværgerne: 5000 kr. årligt

Evt.
her under indkøb af kage/brød til næste møde.
Er der en der vil være ansvarlig for indkøb af kaffe, te, flødepulver osv?
Indkøb af 13 termokander, Bodil sørger for det.
Finn sørger for at der altid er kaffe, the, flødepulver.

Bodil Lind tager kage med til næste møde i februar.
Seneste nyheder fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Onsdag 01. september 2021
Konfirmationer i Særslev Kirke
Lørdag 21. august 2021
Referat
Tirsdag 17. august 2021
Så må vi igen fylde kirkerne
Torsdag 12. august 2021
Referat
Torsdag 03. juni 2021
Tak til Ditte og Charlotte
Onsdag 19. maj 2021
Referat
Onsdag 05. maj 2021
Referat
Tirsdag 06. april 2021
Indbydelse til minikonfirmand 2021
Lørdag 03. april 2021
Referat
Torsdag 04. marts 2021
Kommende møder
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring