Link til kirkekalenderLink til menu

Fra menighedsrådet og sognepræsten

Søndag 24. marts 2013

Referat 12 feb.2013 kl. 19.30.

Afbud: Søren, Conni, Jesper, Kristina,

Nyt fra formanden: Lidt forskelligt post, Ref. fra formandskursus, lån af messehagle, præsentation af medlemmer i bladet,

Kursus tilbud fra Løgumkloster

Beholdningseftersyn.

Formanden har været på formandskursus. Det var en god aften med mange brugbare informationer.

Udlån af messehagle til Esrum kloster udstilling: 'Kirken som mæcen'. Der er enighed om, at det er en god ide.

Deadline til et par personlig linjer og billeder af menighedsrådets medlemmer, til kirkebladet, som sendes til Jesper, er sat til søndag d 17/2.

Nyt fra præsten: Jesper er på kursus

Nyt fra kasserne:

Netbanksadgang til kasserne og formanden. Dette søger Erik for.

Nyt fra Kontaktperson: Gavekasse

Der aftales at der laves fødselsdagskalender og der aftales 100 kr./ pr. person til gavekassen om året.

Nyt fra graveren: Automatisk dørlås nyt?

Opsættelsen er godkendt. kirkeministeriet skal have en skitse over ledningsførelsen til den automatiske dørlås. Leverandøren laver en skitse.

Jan ansættes ved alle tre kirker med Særslev Kirke som primær arbejdsplads. Der er gang i en udfærdigelse af en ansættelseskontrakt med hjælp fra fagforeningen. Denne gennemgås med formanden og kontaktpersonen når den er færdig.

Kirkegårdssystem på EDB:

Der efterspørges et program som er mere effektiv en nuværende system. Erik, Hanne og Finn arbejder videre med at finde et system.

Energimøde:
Der skal gennemgås om der er mulighed for energibesparede tiltag i kirker og præstegård Det, dette foretages samlet for de tre sognene, - dato følger.

Der gøres opmærksom på hvad evt. besparelser vil betyde rent æstetisk.

1. Honorar:

Det udsendte bilag blev drøftet.
Særslev, Melby, Ejlby har 1552 medlemmer af folkekirken.
Der blev besluttet følgende honorar:
Formand 15.000 kr.
Kasser 7.500 kr.
Kontaktperson 7.500 kr.
Kirkeværgerne 5.000 kr.

Der skal synliggøres/ skitseres timer for hvor meget arbejde der ligger i for person

2. Nyt fra Lokal Kirkeudvikling

Provsten har meldt hele provstiet til. Man tænker 'plejer' skal væk.
Der foregår måske mere kirke udenfor kirken. Hvor 2 er samlet er gud til stede.
Lokale tovholder Diana Dencker, George Klinting og Kirsten Jakobsen, Conni Bang og Lone Stadsen.
Der opfordres til at gå ud og lytte til, hvordan borgerne gerne vil have kirken, - hvad vil borgerne gerne hente i kirken.
Udvalget mødes og aftaler hvordan vi andre inddrages.
Referat fra Lokal kirkeudviklingsmøderne sendes rundt til gennemlæsning.

3. Grøn Landsby - kan vi, - vil vi - hvordan gør vi.?

Ikke alene
evt. kontakt til lokale borgerforeninger
Hanne kontakter Isager ang. en positiv indstilling til projektet der lægges op til at de spiller ud med en strategi og evt. stormøde i forsamlingshuset.

4. Sommerudflugt i samarbejde med pensionistforeningen?

Ja det vil vi gerne. Bodil og Tine tager med.
12/6 evt. den gamle by i Århus

5. Evaluering af medarbejder aften: - Super hyggelig aften.

Der er genvalg af sted mad og lokaler :-)/I>

6.

7. Evt. her under indkøb af kage/brød til næste møde. Tine
Seneste nyheder fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Onsdag 01. september 2021
Konfirmationer i Særslev Kirke
Lørdag 21. august 2021
Referat
Tirsdag 17. august 2021
Så må vi igen fylde kirkerne
Torsdag 12. august 2021
Referat
Torsdag 03. juni 2021
Tak til Ditte og Charlotte
Onsdag 19. maj 2021
Referat
Onsdag 05. maj 2021
Referat
Tirsdag 06. april 2021
Indbydelse til minikonfirmand 2021
Lørdag 03. april 2021
Referat
Torsdag 04. marts 2021
Kommende møder
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring