Link til kirkekalenderLink til menu

Fra menighedsrådet og sognepræsten

Mandag 10. juni 2013

Farvel og tak for seks gode år

Den 7. oktober 2007 holdt jeg min første gudstjeneste som præst i Særslev-Ejlby-Melby pastorat. Det var en stor dag for mig. Efter gudstjenesten i Særslev kirke var der kaffebord i Særslev forsamlingshus. Jeg kan huske, at der kom flere folk end menighedsrådet havde regnet med. Der måtte hentes flere borde og stole ind. Til sidst var den store sal godt fyldt op. Der blev holdt taler og budt velkommen. Jeg sad dér ved bordet som en ung, grøn teolog. Så meget opmærksomhed havde jeg aldrig oplevet før. Endelig skulle jeg i gang med arbejdet som præst efter mange års studier. Jeg var spændt på, hvordan det hele skulle gå. Som nyuddannet teolog har man ingen erfaring som præst. På pa storalseminaret havde vi godt nok været i praktik i 3-4 uger hos en præst - men det var også den eneste erfaring. Man må lære sig det hele fra bunden, når man begynder sit virke som præst: At lave et undervisningsforløb for konfirmander og mini-konfirmander, at have samtaler med mennesker i forskellige situationer af livet, at skrive prædikener og forskellige lejlighedstaler osv.

Pejlemærker i mit teologiske arbejde og i min forkyndelse.

I mine prædikener og lejlighedstaler har jeg særligt været interesseret i spørgsmålet om, hvordan den kristne forkyndelse kan være med til at styrke og afstive det personlige livsmod og den personlige moral - hos den enkelte. Jeg har været optaget af at finde, og få fortalt, nogle af de utrolige mange gode historier fra vores kristne kulturarv, der har været moralske pejlemærker at orientere sig efter - for mennesker i generationer før os. At få fortalt nogle af de bedste bibelske hi storier, som man også kan leve sit liv på i dag. Jeg tror på, at Gud forventer sig noget af os, hver især, her i menneskelivet. I Guds optik, er der ingen overflødige eksistensser til. Der er brug for os alle. For i dåben er vi alle kaldet til den opgave at tage vare på os selv og vore nærmeste. I luthersk forstand: At være jorden tro! Eller udtrykt med den gamle danske teolog Kristoffer Olesen-Larsens ord: Gud er, at der er ansvar til! De ord betyder meget for mig.

Tak for tillid og gæstfrihed.

Man bliver præst i mødet med andre mennesker. Man bliver præst ved at lytte til, hvad folk siger. Eksempelvis efter en kirkelig handling. Hvad lagde folk mærke til i kirken? Der er rigtig mange mennesker i årenes løb, der har givet mig respons i form af kommentarer, skulderklap, smil, ros og ris. Det har alt sammen været med til at danne mig, som menneske og præst. Så på den måde er det jer, der har lært mig være at præst. Og det skal I have tak for!

Stjernestunder i årenes løb.

Der har været mange gode oplevelser, stjernestunder, i mit arbejde som præst i Særslev-Ejlby-Melby sogne, som jeg vil tænke tilbage på - med taknemmelighed og smil. Jeg vil gerne sige tak til de mange mennesker rundt i sognene, som i årenes løb, har inviteret mig med til forskellige sammenkomster og aktiviteter: Til fødselsdagsfester, til fodbold, til hockey i Særslev gymnastiksal, på efterårsjagter, til middag juleaften, på golfbanen, i svømmehalen, på FDF-ture, osv. Eller inviteret mig til en øl, aftensmad - eller kop kaffe ved middagsbordet.

Tilbage til min hjemegn.

Igennem nogen tid, har jeg ønsket, at komme tættere på min hjemegn. Jeg har fået stillingen som sognepræst i Sjørring-Skjoldborg-Kallerup-Thorsted pastorat. Det ligger lige syd for Thisted i Thy. Mine forældre bor på Mors og meget af min familie er fra Thy, så jeg glæder mig til at komme tættere på dem. I uge 26 flytter min kæreste, Iben Wiborg Steen, og jeg til Skjoldborg præstegård. Derefter vil Særslev præ stegård stå ledig - indtil der findes en ny præst.

Ny præst til embedet.

Fra juli og henover sommeren, skal menighedsrådet i gang med vise interesserede rundt, læse ansøgninger, høre prøveprædikanter - for til sidst at vælge jeres nye præst. Det er måske noget af det vigtigste menighedsrådsarbejde overhovedet. Nok skal budgetterne lægges fornuftigt, og overholdes, der skal synes kirker og præstegård, så alt kan være i forsvarlig stand, og der skal brygges kaffe og arrangeres møder. Men at sikre menigheden en ordentlig forkyndelse og gode vilkår for liv og vækst, dét er nu det mest meningsfyldte arbejde et menighedsråd kan påtage sig. Held og lykke i arbejdet med at finde en ny præst. Til slut skal der skal lyde en særlig tak, til de mennesker rundt i sognene, der meget trofast kom til søndagsgudstjenesterne - uden jer, ville vi ikke kunne have kirke, i den form, vi har i dag. Jeg vil også sige tak for et godt og velfungerende samarbejde med kirkernes personale, og med det nuværende menighedsråd. Og ikke mindst, skal der lyde en stor dybfølt tak, til det oprindelige menighedsråd i 2007, der viste mig den store tillid, at indstille mig som præst her i sognene.

Bedste hilsner og alt godt fremover
Jesper Kjær Andersen
Seneste nyheder fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Onsdag 01. september 2021
Konfirmationer i Særslev Kirke
Lørdag 21. august 2021
Referat
Tirsdag 17. august 2021
Så må vi igen fylde kirkerne
Torsdag 12. august 2021
Referat
Torsdag 03. juni 2021
Tak til Ditte og Charlotte
Onsdag 19. maj 2021
Referat
Onsdag 05. maj 2021
Referat
Tirsdag 06. april 2021
Indbydelse til minikonfirmand 2021
Lørdag 03. april 2021
Referat
Torsdag 04. marts 2021
Kommende møder
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00
Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring