Link til kirkekalenderLink til menu

Fra menighedsrådet og sognepræsten

Mandag 05. september 2016

Menighedsrådsvalg

Der skal i dette efterår afholdes valg til det fælles menighedsråd for Særslev, Ejlby og Melby Sogne. Der skal vælges 9 medlemmer. Hvert af de tre sogne skal være repræsenteret ved mindst 1 medlem.

I perioden den 20. september kl. 19.00 til og med den 27. september kl. 19.00 kan der indleveres kandidatlister til:

Menighedsrådets formand:
Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, Jullerup, 5471 Søndersø, tlf. 64841684
eller til:
Menighedsrådets næstformand:
Svend Kählershøj, Melbyvej 86, Melby, 5471 Søndersø tlf. 64861270

Hvis der den 27. september kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, og listens kandidater er valgt. Hvis der kommer flere lister, skal der afholdes afstemning mellem listerne den 8. november 2016.

Kandidatlister skal udfærdiges på en autoriseret blanket, som bl.a. kan hentes hos valgbestyrelsens formand (Hanne Kjemtrup), i kirkernes våbenhuse eller kan downloades på hjemmesiderne www.km.dk eller www.menighedsrådsvalg2016.dk

Kandidatlisten skal indeholde navne på mindst 1 valgbar kandidat og maksimalt 18 kandidater, som er dobbelt så mange, som der skal vælges i pastoratet.

Listen skal underskrives af mindst 5 og maksimalt 15 valgberettigede stillere.

I våbenhuset ligger skriftlig information om reglerne og oplysninger om navne og adresser på de personer, der modtager kandidatlister og valgbestyrelsens formand.

Der holdes orienteringsmøde: Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 19.00 i Præstegården, Kirkevej 4, Særslev.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der blive holdt et opstillingsmøde, hvor der er mulighed for at opstille en fælles liste, hvis de fremmødte ønsker dette.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet i Særslev-Ejlby-Melby sogne
Seneste nyheder fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
Tirsdag 21. september 2021
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Tirsdag 21. september 2021
Referater
Onsdag 01. september 2021
Konfirmationer i Særslev Kirke
Lørdag 21. august 2021
Referat
Tirsdag 17. august 2021
Så må vi igen fylde kirkerne
Torsdag 12. august 2021
Referat
Torsdag 03. juni 2021
Tak til Ditte og Charlotte
Onsdag 19. maj 2021
Referat
Onsdag 05. maj 2021
Referat
Tirsdag 06. april 2021
Kommende møder
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00
Kirkekalender
Lørdag 25. september
Loppegudstjeneste
Særslev:
Ejlby:
Melby:09.30
Loppegudstjeneste på Markedspladsen i Melby ved Gunvor Sandvad
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30 på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder ....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring