Link til kirkekalenderLink til menu

Fra menighedsrådet og sognepræsten

Tirsdag 20. september 2022

Organist

En stilling som organist ved Særslev, Ejlby og Melby Kirker, i Særslev, Ejlby og Melby Sogne er ledig snarest muligt. Stillingen er som udgangspunkt på 18,5 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

Spille til gudstjenester, kirkelige handlinger, deltage i babysalmesang, og enkelte gange til konfirmand - og minikonfirmandundervisning. Sangaftner, og enkelte koncerter.

Du kommer til at indgå i et positivt team, hvor du får mulighed for at sætte dit præg kirkens musikliv. Vi ønsker en person der har lyst til at have med børn og unge at gøre, samt at nye salmer og sange ikke er fremmed for dig.

Sognene har i alt ca. 1500 antal indbyggere. Der er fælles menighedsråd og fælles personale ved de tre kirker: 1 sognepræst, 1 organist, 1 kirkesanger, 1 kirketjener og 1 kirketjenerafløser. Desuden 1 kirkegårdsleder og 3 gravermedhjælpere.

Vores 3 sogne ligger i Nordfyns kommune, Bogense provsti. Her er skov, strand og natur helt tæt på.

I Særslev Kirke er et orgel med 7 stemmer og et manual og pedal, på pulpitur. (Marcussen & Søn)

Desuden også et digitalt orgel med to manualer og pedal. Dobbelt svelle. 2+ 24 stemmer. Talrige koblinger. Klassisk barok disposition såvel som fransk romantisk disposition. (Danhild – Skandinavisk Orgelcentrum)

Orglet i Ejlby kirke har et manual, ej pedal. 4 stemmer. (Bruno Christensen & Sønner)

Orglet i Melby kirke har et manual og pedal. 5 stemmer. (Bruno Christensen & Sønner)

Ansættelse sker ved Særslev, Ejlby og Melby` Sogns Menighedsråd beliggende på Kirkevej 4 Særslev,5471 Søndersø.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på:

www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Fung. Kontaktperson Hanne Kjemtrup på 2290 7383 eller:

7863fortrolig@sogn.dk

Eller Sognepræst Gunvor Sandvad 2344 7109 eller:

gsa@km.dk

Se også Særslev-Ejlby-Melby sognes hjemmeside:

www.de3sogne.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til:

Hanne Kjemtrup Slagstrupvænget 9 5471 Søndersø eller på mail:

7863fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. 0ktober 2022. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted snarest derefter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Seneste nyheder fra menighedsrådet og sognepræsten
Refarat
Onsdag 08. marts 2023
Refarat
Tirsdag 07. februar 2023
Opdateret kirkekalender
Fredag 27. januar 2023
Refarat
Onsdag 11. januar 2023
Refarat
Onsdag 07. december 2022
Sammen er vi rigtig gode
Onsdag 16. november 2022
Referater
Torsdag 03. november 2022
Refarat
Onsdag 05. oktober 2022
Organist
Tirsdag 20. september 2022
Refarat
Tirsdag 06. september 2022
Kommende møder
11. april 2023 kl. 19.00
03. maj 2023 kl. 19.00 (Åbent møde)
09. juni 2023 kl. 19.00
Kirkekalender
Søndag 02. april
Palmesøndag
Særslev:10.00
Familiegudstjeneste
Ved Gunvor Sandvad

Se omtale
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Arrangementer
Bispevielse
Søndag 2. april kl. 14.00
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Melby Kirke 26. marts 2023
Prædiken i Melby Kirke 26. marts 2023 Maria Bebudelsesdag v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra Det....
Læs mere
Prædiken i Særslev Kirke 12. marts 2023
Prædiken i Særslev Kirke 12. marts 2023 3. søndag i fasten v. sognepræst Gunvor Sandvad Fra....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Refarat
Referat af møde 8. marts 2023. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link. ....
Læs mere
Refarat
Referat af møde 7. februar 2023. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på nedenstående link....
Læs mere
Kommende møder:
11. april 2023 kl. 19.00
03. maj 2023 kl. 19.00 (Åbent møde)
09. juni 2023 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Som det ses på kirkegårdene, er der sket store forandringer de seneste par år - og arbejdet fortsætt....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring