Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 24. november 2002

Sidste søndag i kirkeåret

Jesu fryderåb

"På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje.

Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for.

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let."

Matt. 11,25-30


Forfatteren Henrik Nordbrandt skriver i et digt at året har 16 måneder:

November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november, november, november......

Og indimellem kan det føles somom han har ret! November er lang og mørk og regnfuld, og den tærer på de allersidste af sommerens solstråler.

November måned er som et udvortes sindbillede på alle dem, der føler sig trætte og udslidte.

Den er uendelig, ligesom de byrder vi bydes at bære indimellem kan synes det.

Man kan næsten på sin krop mærke, at nu er vi nået til vejs ende. Endnu et kirkeår har sat sine spor i ens liv, og måske sætter man sig træt ned og venter på hvilen, og overlader det til kirkeårets store hjul selv at falde i slag, så bladet kan vendes og noget nyt begynde, denne Sidste søndag i kirkeåret.

Det lyder lidt træt og pessimistisk, men det er november, og når man sådan står ved vejs ende er det en naturlig ting at gøre status.

Og status er af en eller anden grund - tænk bare på eftertænksomheden, der kan indfinde sig en nytårsaften - status er af en eller anden grund ofte forbundet med vemodighed.

For hvad sker der egentlig med os, når vi sådan når til vejs ende og kigger os tilbage, og gør regnskabet over vores liv op?

Vi er måske lidt selvtilfredse og kan finde på at prale med alt det, der lykkedes godt i vores liv.

Måske er der andre ting i vores liv, vi slet ikke har lyst til at blive mindet om.

Måske er det mest af alt en masse blandede følelser der melder sig: sorg over noget, glæde over andet. Ting, der gik godt, begivenheder vi helst havde været foruden.

Måske melder der sig en novembertræt følelse af vemodighed og mismod?

Vemodighed over at tiden går og vi bliver ældre.

For er det virkelig alt, hvad vi har udrettet, er det virkelig hvad vores liv er værd?

---

I epistellæsningen i dag fortæller Paulus om hvordan han som den kyndige bygmester har bygget menigheder op overalt i middelhavsområdet.

Han har lagt grundvolden -Jesus Kristus, og han har også bygget videre, men overdrager nu værket til andre.

-Med det formanende ord om at enhver bør se til hvordan han bygger. For de skal gøre arbejdet ordentligt, det er ikke alt byggeri, der holder på dommens dag.

Paulus gør med andre ord status. Han ser tilbage på sit liv; - på, hvad han har udrettet.

Han roser sig ikke at det. Han sidder ikke selvtilfred og praler med hvordan hans navn er kendt over det meste af middelhavslandene, nej, for han er klog nok til at vide, at alt hvad han har gjort, har han gjort efter den nåde, der var ham givet af Gud. Så det er ikke hans egen fortjeneste, hvad der er vokset op i hans navn - det er Guds.

--

Og når vi ser tilbage på vores liv, er det godt at have Jesu ord i dag i baghovedet:

"Kom til mig, alle I som slider Jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give Jer hvile. Tag mit åg på Jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for Jeres sjæle.

For mit åg er godt, og min byrde er let."

Kom til mig, alle I, der er mistrøstige over livets skæve gang.

Kom til mig, alle I der slider og bakser med livets byrder, og nu trænger til hvile.

Hvilen er i Kristus, for han tilbyder os et åg - den bære-stang, man lægger på skuldrene for at have hænderne fri - han tilbyder os et åg, der bringer ligevægt i vores byrder, så de bliver nemmere at bære.

Vi bliver ikke frataget vores byrder; vores liv skal vi selv bære - også som kristne - men tager vi Kristi åg på os bliver vi frataget én meget vigtig ting:

Nemlig den byrde, der ligger i illusionen om at summen af vores liv, resultatet af al vores sliden og baksen med vores byrder, den kun er afhængig af os selv.

Når der skal gøres status og fældes dom over os, så er der heldigvis mere at sige om os, end bare hvad vi nu hver især drev det til.

Vi bliver frataget byrden af selv at skulle stå inde for vores livs succes.

Og engang, til den endegyldige Dommens dag - som Paulus skriver om - dagen, der skal gøre det klart hvordan hver enkelts arbejde er: om man har bygget med guld, sølv, ædelsten, eller hø og halm, dér kommer vi ikke til at stå nøgne og ynkelige og afslørede for Gud.

Jo, måske nok afslørede, fordi alt skal komme for en dag, men ikke nøgne og ynkelige, for Gud afklæder os ikke men Han overklæder os med sin kærlighed.

Det kan godt være at vi på den dag vil skamme os over det tøj, vi har gået i, for Guds kærlighed vil få os til at indse, at vi klædte os for tarveligt i smålighed, sladderagtighed, grådighed, eller hvad vi nu ellers iførte os.

Men hos Gud får vi en festdragt foræret. Gud overklæder os med fuldkommenhedens bånd.

Ligesom Paulus kan også vi hælde vores hoveder til at dommen over vores livs resultater er gjort efter den nåde, der er os givet af Gud.

---

Der er en stor trøst i at når kirkeåret vender og begynder på ny, så begynder det med forventningens glæde, fordi vi kan lægge vores egne bekymringer fra os og tage Jesu åg på os.

Vi går ind i adventstiden med glæde og forventning om hvad det nye år vil bringe os.

Og glæden og forventningen kan vi allesammen have, ligegyldigt om vi ikke forestiller os vi skal udrette så forfærdentligt meget mere selv.

For glæden og forventningen er bundet til Kristus, og hvad vi kan vente os fra Ham, fremfor at den blot er bundet til os selv.

Men inden vi "vender" og begynder igen, skal vi have nye kræfter med os.

Vi kan hvile ud i Guds tilsagn til os om at Han vil være med os alle dage indtil verdens ende.

Og vi behøver ikke arbejde hårdt på at gøre os fortjente til hans kærlighed, for den har vi allerede. Vi er elskede af Ham - hvor slidte og trætte vi end måtte være.

Vi går herfra kirken i dag med Guds fred, sådan som vi kan gøre det hver eneste søndag.

Med det budskab slutter vi i dag det gamle kirkeår.

Vi må hvile i Gud og finde nye kræfter i Hans tilsagn til os om at dommen over vores liv ikke er vores egen.

Amen.

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring