Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 1. december 2002

1. søndag i advent

Indtoget i Jerusalem

"Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:

      Sig til Zions datter:
      Se, din konge kommer til dig,
      sagtmodig, ridende på et æsel
      og på et trækdyrs føl.

Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:

      Hosianna, Davids søn!
      Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
      Hosianna i det højeste!"

Matt. 21,1-9

Det må have været et mageløst optog, der dengang drog igennem Jerusalems gader.

En 30-årig mand - ikke alt for velklædt - ridende på et æsel, måske med benene slæbende lidt henad jorden, og med hujende og råbende mennesker omkring sig.

Mennesker, der sikkert for langt de flestes vedkommende har lignet lige præcis hvad de var: jævne folk, dem, uden den store magt og myndighed, de, der ikke havde haft alt for meget at opgive ved at tage hjemmefra og følge efter denne her underlige karismatiske vandreprædikant!

Og her myldrer de så rundt om ham med palmegrene og kapper - støvede, snavsede og trætte efter rejsen og sikkert også både forvirrede og foruroligede.

For han havde jo sagt så meget underligt, Jesus, om hvad der skulle ske ham i Jerusalem. Og det skulle ikke alt sammen være af det gode.

Men hvad sker der så? Menneskemængden hylder ham - spontant og uden betænkeligheder.

Der råbes som med en mund: Hossianna. Velsignet være han som kommer, i Herrens navn.

Det må have været et optog, der på én gang har lignet, samtidigt med at det også har være komplet forskelligt fra et andet optog, der gik igennem en anden by, på et helt andet tidspunkt, nemlig dengang da kejseren havde fået nye klæder.

Dét var et pompøst optog:

Forest trompeter der blæste fanfarer, To ridende vagter, fulgt af geledder af soldater. Kejseren selv omgivet af fire lakajer, som holdt den røde tronhimmel på plads over hans hoved.

Og bag kejseren kammerherrerne, der lod som om de bar det slæb, som de dog hverken kunne se eller mærke og bag dem den stakkels overceremonimester og den gamle minister, begge ganske ude af sig selv, fordi de slet ikke kunne se kejserens nye klæder og derfor jo må være dumme eller uduelige i deres embede.

Men den slags holder man jo for sig selv!

Dét optog gik godt lige indtil en uskyldig barnerøst højt forkyndte hvad alle tænkte: Kejseren har jo ikke noget på!

Så selvom det kan synes underligt at sammenligne to så forskellige optog - og så forskellige konger, så ligner de dog hinanden derved at de begge to dækker over det, de i virkeligheden er.

Den ydre pomp og pragt ved kejserens optog kunne ikke dække over hans smålige forfængelighed og pyntesyge. Dække over at han i virkeligheden bare var latterlig.

På samme måde som den ydre ringhed og ydmyghed ved Jesu optog gennem Jerusalem heller ikke kunne dække over, at det her var en sand konge, der holdt sit indtog. En konge, der i sandhed havde noget på. Og noget med.

Dagen i dag handler om at kunne se.

Og den handler om forventninger, og om hvad vores forventninger gør ved vores måde at se på livet og på hinanden på.

Den handler om - med åbne øjne - at prøve på at se sandheden, og ikke bare se det vi forventer at se.

At se som den lille dreng i Kejserens nye klæder, eller at se som skarerne i det nye testamente, der - for en gangs skyld - så rigtigt, og så en konge, uanset hvad han på overfladen lignede.

Men det er usædvanligt svært at se fordomsfrit og forventningsfrit på livet.

Måske er det i virkeligheden så svært at det er umuligt for os.

Måske kan vi slet ikke kvæle alle fordomme og se fuldkommen uhildede på verden.

Jeg tror det faktisk ikke.

Og man kan læse at selv det nye testamente er ikke fordomsfri. Det tolker Jesus ind i de gammeltestamentlige profetier, som en opfyldelse af Guds løfter til sit folk.

Jesus skulle komme ridende på et æsel, for at profetierne skulle opfyldes.

Det nye testamente fortæller ikke fordoms- eller forventningsfrit om Jesus; det ved nemlig på forhånd hvem han er: Messias, den konge af Guds nåde, der skulle bringe fred og frelse for hele verden.

Og hvis det nu er sandt at det er sådan, at vi aldrig kan være fordoms- og forventningsfri, så er det jo af den allerstørste betydning hvilke fordomme og hvilke forventninger vi hyller os i - hvilken horisont der er for vores liv, når vi ser på verden og andre mennesker.

Hvad forventer vi os af andre, af Gud, af livet?

Den håbefulde venter sig alt godt.

Som drengen, der juleaften står med en uåbnet pakke i hænderne og med strålende øjne siger: "det var lige sådan én, jeg ønskede mig!"

For sikken en tillid og forventningsglæde at have til noget, man ret beset ikke ved hvad er endnu!

Hans modpol er Æslet i Peter Plys. Det venter sig aldrig noget godt.

Vi kan alle have vores Æsel-dage; men Æslet har dem hver dag. Når det bliver hilst med et "god morgen, Æsel!", mumler det dystert: "Hvis det da er en god morgen. Jeg tvivler på det."

Æslets udgangspunkt for stort set alting er, at "det går aldrig godt".

Og når det så heller ikke gør det, er det så, fordi Æslet har ret i sit evindelige sortsyn, eller er det, fordi livet har det med at indrette sig efter, hvad man forventer af det?

Vores forventninger betyder alverden for hvordan vi lever lige nu.

For vi lever altid "forlæns", vi lever med det ene ben inde i fremtiden, vi lever af længsel.

Og lige i dag fejrer vi indtoget i Jerusalem.

Gør døren høj, gør porten vid - så ærens konge kan komme hid.

Her skal ingen smalle steder være, når vores konge kommer!

I dag lader vi glæden løbe af med os, svinger med palmegrenene, som skarerne gjorde det ved vejkanten, og lader startskuddet til julen gå.

For adventstid er de gode forventningers tid.

Vi venter ikke på noget eller nogen, der aldrig kommer - men vi venter på, at vi endnu en gang skal høre om, at Gud blev menneske og lod sig føde af en helt almindelig kvinde i en stald i Betlehem.

Og den historie kender vi. Vi ved hvordan den ender, men det gør ikke så meget, for vi ved også at derfor kan vi tillade os at vente os alt godt fra Gud.

Og så behøves vi ikke at have "æsel-dage" alle vores dage, for vi kan lade Jesus, - den sagtmodige konge på æslet - og med Ham glæden og forventningen holde indtog i vores hjerter i dag.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud
Fader, Søn og Helligånd,
Du, som var, er og bliver én sand treenig Gud,
Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring