Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Tirsdag den 24. december 2002

Juleaften

Jesu fødsel

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

     Ære være Gud i det højeste og på jorden!

     Fred til mennesker med Guds velbehag!

Luk. 2,1-14Juleevangeliet!

Som vi kender det og elsker det og næsten kan det udenad.

Nogle gange - når man kan noget udenad - så kan man det så godt, at man faktisk har glemt hvad det betyder.

Man siger en remse, uden at høre efter samtidigt.

Derfor vil jeg godt i dag, at én sætning skal have lov til at lyde lidt anderledes.

Det skal være sætningen om at "Maria fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget."

Det er ikke nogen stor forskel - bare en lille betoningsforskel.

For der var ikke plads til dem i herberget.

Jeg tror det var Møllehave der engang gjorde opmærksom på at sådan kunne man jo også læse juleevangeliet. Og så får det unægtelig en lidt anden klang.

Så bliver det en fortælling om de udstødte; om dem, ingen gider have noget med at gøre, fordi de er anderledes, kommer et andet sted fra, har sat sig udenfor den gode sociale orden ved sådan at skulle have barn i utide.

Dem, der ikke umiddelbart får en plads her i livet, dem finder Gud så plads til, og ophøjer deres "stald-plads" til det fornemste palads, hvor selv engle og vise mænd kommer på besøg.

"Det som verden overså
Så Guds øje netop på.
Gud har set det oversete,
Det var det, som dengang skete!"

Så kort kan juleevangeliet også fortælles.

Gud har set det oversete.

Og i grunden må man sige at det ser ud somom Gud ligefrem har en forkærlighed for det oversete, når Han skal udvælge sig personer til at føre sin frelsesvilje igennem.

Jesu disciple var simple mennesker. En enkelt endda en forhadt tolder. Alligevel kunne de bruges som apostle.

Det som verden overså
Så Guds øje netop på.

Også julenat er en lang oplysning af de oversete.

Tænk at de første, der skal blive vidner til Guds fødsel på jord er en håndfuld hyrder, der da også for sig jaget noget af en forskrækkelse i livet, da de pludselig ser en Herrens engel stå for dem.

Gud har set det oversete,

Det var det, som dengang skete.

Det er nemlig det, julen handler om. At Gud ser os mennesker, så tæt på at Han kommer helt herned, og at han ser hver eneste af os, lige gyldigt hvor små vi føler os og hvor små vi er.

Og i en tid som vores, hvor det virker somom rigtigt mange mennesker virkeligt går rundt og føler sig overset, - jeg tænker på den store interesse der fx er blandt unge for at være med i et program som popstars, eller big-brother, eller at komme med i den næste Robinson - alt sammen noget, der handler om at blive set, at blive lagt mærke til, at være kendt.-

Det vidner for mig at se om, at mange faktisk går rundt og føler sig overset og har det dårligt.

Derfor er det vigtigt at høre at vi slet ikke er oversete, men vi er sete af Gud.

Set på med kærlighed og tilgivelse og overbærenhed.

Gud ser det sted, - den følsomme plet - i os alle sammen, hvor vi føler os små og oversete; alt det vi ikke kan få os selv til at sige til nogen, alt det vi ikke engang vil være bekendt overfor os selv.

Dét ser Gud og omslutter med sin kærlighed.

--

Man hører indimellem, at der findes ikke størrer kærlighed end den forældre har til sine børn.

Ens børn elsker man som ens eget kød og blod, over alt andet.

Og det er rigtigt nok, ens børn elsker man med hele sit liv.

Men at det er den største kærlighed, det er jeg alligevel ikke så sikker på.

Faktisk tror jeg at den kærlighed små børn elsker deres forældre med er størrer.

For de kan simpelthed ikke andet.

De elsker forældrene så højt at de lader dem være hele deres verden.

Man hører om børn, der er villige til at dække over forældre, der måske slår dem; børn, der hellere forkrøbler deres eget barneliv for at beskytte en alkoholiker-mor; børn, der reelt fungerer som forældre for forældrene.

Simpelthen ud af kærlighed. Fordi de ikke kan andet.

Så når Gud vil vise os hvor stor en kærlighed Han har til sit menneske, så må Han komme til os som et lille barn.

I det lille Jesus-barn kan vi se én, der er villig til at gå til det yderste for at beskytte os, én, der uforbeholdent elsker os.

Og ligesom et menneske-barneblik ser fordomsfrit på verden; - uden at dele folk op i hvem der er indenfor og hvem der er udstødte, hvem der ikke er plads til i herberget - således ser Gud også på verden.

For sådan ser kærlighedens øjne.

Når vi i dag - juleaften - oplever den lykke at blive set på at et par nyfødte barneøjne: store åbne øjne, der ikke vender blikket væk i blufærdighed eller afsky,

så skal vi lade os fylde af den kærlighed vi ser, og lade freden brede sig i vores hjerter.

For vi er mennesker med Guds velbehag.

Vi har lov til at hvile i Guds barneøjne:
Dem, der ser selv det oversete,
For det var jo det, som dengang skete!

Amen.

Kirkekalender
Torsdag 16. september
Meditationsgudstjeneste
Særslev:19.00
Meditationsgudstjeneste ved Gunvor Sandvad
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Meditationsgudstjeneste
Torsdag 16. sept. kl. 19.00 i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst a....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021
Prædiken i Ejlby Kirke 5. september 2021 14. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor Sandv....
Læs mere
Prædiken ved konfirmation - Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke
Prædiken ved konfirmation Søndag d. 29. august 2021 i Særslev Kirke 13. søndag efter trinitatis....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
Referater
Referat af åbent menighedsmøde 1. september 2021. Referatet kan læses som PDF-fil ved at klikke på ....
Læs mere
Konfirmationer i Særslev Kirke
Konfirmationer i Særslev Kirke Nu er det endelig blevet tid til konfirmationer! Hvor vi gl....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring