Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 12. januar 2003

1. søndag efter helligtrekonger

Den tolvårige Jesus i templet

Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik ved festen.

Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte.

Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav.

Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: »Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige.« Men han sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?« Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem.

Så fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem.

Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.

Lukas 2,41-52


Jesus er Guds åbenbaring her på jorden!

Det er i Jesus vi kan se hvem Gud er, og hvordan Hans sindelag er mod os.

Der er dog det specielle ved Jesus at han på en gang er både Gud og menneske. Han er sandt Gud og sandt menneske, som det hedder. Fordi han er begge dele fuldt ud på én gang.

Dvs. at Jesus - hvor underligt det end lyder - var med ved skabelsen, er alvidende og almægtig osv. Alle de ting, man normalt tillægger Gud.

Samtidigt med at han er barnet i krybben, der skal ammes og synges i søvn, og den 12. årige i templet, der er blevet væk og skal med tilbage til Nazareth.

Selvom det vel i grunden er et spørgsmål om man overhovedet kan sige at Jesus var blevet væk.

Min søsters familie var i sommers på ferietur til Sverige, hvor de bla. besøgte "Astrid Lindgrens verden". Sådan et familie-udflugtssted, der er bygget op omkring Astrid Lindgrens kendte børnebøger: Emil fra Lønneberg, Pippi langstrømpe osv.

Dér oplevede min søster og hendes mand, alle forældres mareridt: at deres datter på 4 år blev væk i menneskemylderet og var væk i over 1½ time.

Min søster forestillede sig hvordan deres lille Johanne gik rundt opløst i tårer og fortvivlelse og kaldte på sin mor, men da de endelig fandt hende igen, var det fordi hun stak hovedet ud af Emils værksted og var på vej over mod fadeburet.

"Nå, der er I" sagde hun bare, "I har været væk længe, men nu skal jeg lige se, hvad der sker her..."

Og så gik hun ellers videre.

Hun havde sandelig ikke været væk, resten af familien havde måske, men hun havde haft det fint.

Og mon ikke også den 12-årige Jesus havde haft det fint de 3 dage i templet, når han til Maria og Josef kan sige "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke at jeg bør være hos min far!"

Fortælligen om Jesus i templet er nemlig nok så meget en demonstration af, at selvom Jesus er sandt menneske, en sand 12-årig, der har været med sine forældre på pilgrimsvandring til Jerusalem, sådan som alle familier var det en gang i mellem, så er han samtidig sandt Gud.

For allerede her, begynder han at opfører sig anderledes religiøst. Han taler om Gud som én der har indsigt, han taler med præsterne og de lærde, og han gør noget der er ganske uhørt i den jødiske kultur: Han kalder Gud for sin Far. "vidste I ikke at jeg bør være hos min fader?" siger han.

Og det gjorde man ellers ikke i den gamle pagt. Højst dristede man sig til at tale om Gud som folkets Fader.

I det Gamle Testamente var der ganske vist en forjættelse, et løfte, om den lovede konge af Davids slægt: "Han skal råbe til mig: Du er min fader, min Gud, min frelses klippe. Jeg gør ham til den førstefødte, den øverste blandt jordens konger." (Sl. 89,27-28). Og nu stod Davidssønnen Jesus altså der i templet og kaldte Gud for "min Far"!

For Jesus var det en så naturlig ting at være hos sin himmelske far i hans hus i templet i Jerusalem, at han slet ikke havde fantasi til at forestille sig at hans forældre ikke var klar over det. Det var jo dér, hjemme hos sin far, at han hørte til. Her han burde være, fordi han i egentligste forstand er søn af huset.

--

Selvom nogle mennesker - som min lille niece i Astrid Lindgrens verden - fra barnsben af tilsyneladende er udstyret med en naturlig tryghed og naturlig selvfølelse, der gør dem tillidsfulde og hjemme i hele verden, så er de fleste af os nok alligevel ikke så trygge og umiddelbare overalt hvor vi færdes.

Ét andet sted har vi dog al mulig grund til at føle os hjemme og godt tilpas. Og det er her i kirken.

For ligesom Jesus tillidsfuldt kalder Gud for sin far, sådan har han selv senere lært os, at kalde Gud for vores far.

Gud ønsker for os at vi føler os hjemme hos ham, her i kirken.

Selv om Gud ikke kun findes i kirkebygningen og i vores gudstjeneste, så er der alligevel noget særligt ved kirken og den gudstjeneste som vi fejrer om søndagen.

Det er her vi tydeligst og mest utvetydigt møder Gud; Han taler selv til os igennem Bibelens ord og igennem forkyndelsen.

Her modtager vi de to sakramenter: dåben og nadveren.

I dåben, hvor Gud gør os til sine børn og giver os Helligånden og det evige liv.

Og i nadveren hvor vi stadfæster fællesskabet med den opstandne Kristus og med hinanden, som grenene på det store vintræ.

Vi har god grund til at føle os hjemme her i kirken.

Vi er lemmerne på det store legeme.

Men ordene om at "være hos Gud" har også betydning i hverdagen, hjemme hos os selv og hvor vi ellers er til daglig. Overalt har vi den store tryghed at vi må være "i Gud".

Det er den tryghed man kan læse om allerede i det Gamle Testamente: "bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig." , står der i salme 139.

Det er den tryghed man som barn finder, bare man er sammen med sine forældre.

Fx kendte jeg et barn, for hvem der ikke fandtes noget mere hyggeligt og trygt, end når hele familien sad samlet i bilen på vej et eller andet sted hen.

Og hyggeligt har det sikkert også været, men alligevel lidt af en selvmodsigelse, for trygt kan man vel ikke ligefrem sige det er at køre på en motorvej.

Men " bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig."

Komme hvad der komme vil, så!

Den opstandne Kristus er hos os og lever det liv, vi lever. Og sådan er da også vi dér, hvor vi bør være, ligesom Jesus som 12-årig syntes han burde være hos sin far i templet.

Her på det sted, hvor vi lever livet, her er Gud hos os med ordet om Jesus, der allerede i en ung alder talte indsigtsfuldt og vist om Gud, men alligevel stadigvæk bare var én, der var ligesom os, ja er så meget som os, - så meget sandt menneske - at vi aldrig skal være alene.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring