Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 6. april 2003

Mariæ Bebudelse

Mariæ Bebudelse - børnegudstjeneste

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.

Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: "Herren er med dig, du benådede!" Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud."

Da sagde Maria: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!" Så forlod englen hende.

Luk. 1,26-38


I dag er der ret præcist 9 mdr. til at det bliver juleaften!

Og grunden til at jeg ved det så sikkert, er fordi jeg ved at det tager 9 mdr. for et barn at blive til - 9 mdr. skal det gerne være inde i dets mors mave før det bliver født.

Og dagen i dag kalder man for Mariæ Bebudelsesdag; det vil sige den dag Maria får afvide at hun er blevet gravid og skal føde Jesus.

Derfor er der 9 mdr. til juleaften.

Det var englen Gabriel, der kom til Maria for at fortælle hende det.

(I kan se det på billedet på forsiden af Jeres program)

Englen trådte ind i huset og hilste på Maria med ordene: "Herren er med dig, du benådede". Og Maria blev selvfølgelig skrækslagen.

Sikkert både over at se en engel, og så at den talte til hende og kaldte hende for benådet. Det vil nemlig sige at netop hun havde fundet nåde for Guds øjne - netop hun var noget særligt.

Og det er jo både rart at være noget særligt, men det er også samtidigt lidt skræmmende, for det er ikke helt til at vide hvad det indebærer.

Og for Maria, der faktisk ikke var så mange år ældre end Jer konfirmander i 4. klasse - hun har sikkert ikke været stort mere end 15 år - der har det ikke kun været rart at være noget særligt.

Hun spurgte også englen Gabriel, hvordan det dog skulle kunne gå til. Hun var jo ikke gift endnu, hun havde ingen mand, så hvordan skulle hun dog kunne blive gravid?

Men det var ligemeget, sagde Gabriel, for, for Gud er ingenting umuligt!

Og måske vidste Maria i grunden godt dét.

For måske kendte hun historien om Abraham og Sara.

Engang havde Gud lovet Abraham at han skulle blive stamfar til et stort folk, et folk der var så talrigt som himlens stjerner og sandkornene på stranden, og at der ud af det folk skulle fødes en verdensfrelser, Jesus.

Men Abraham og Sara kunne ikke få børn.

De var efterhånden blevet gamle og havde opgivet håbet.

Så en eftermiddag skete der noget. Abraham sad i skyggen og slappede af, da han fik øje på tre mænd, der kom gående.

Det var midt ude i ørknen, for Abraham og Sara var beduiner og levede af at rejse rundt med deres fåreflokke og kameler fra oase til oase.

Når der sådan kom fremmede bød man dem indenfor og gav dem vand at drikke og måske noget at spise, for det var sandelig ikke hver dag man fik besøg.

Abraham løb ud og tog imod mændene, og det viste sig at det var 3 engle, der var sendt fra Gud.

Da de sad ved bordet, og havde fået mad, sagde den ene engel så, at når de til næste år kom forbi igen, så ville Sara have en søn.

Sara, der havde stået lige bag ved teltåbningen og lyttet til deres samtale lo ved sig selv.

"skulle jeg - gamle kone - dog kunne få en søn?", lo hun.

Men englen sagde til Abraham: "hvorfor ler Sara, og tænker skulle jeg virkelig kunne få børn nu, hvor jeg er blevet gammel? Ved hun ikke at Intet er umuligt for Gud."

Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn."

Og sådan blev det. Sara og Abraham fik Isak, og fra ham nedstammede alle israelerne, og altså også Maria, der nu måtte indse at intet er umuligt for Gud.

Ingen er for unge, og ingen er for gamle. Hvis Gud vil, så sker det efter Hans vilje.

---

Og den søn Maria får, det er jo Jesus, som I efterhånden har hørt om mange gange.

Jesus, der bliver født julenat i stalden i Betlehem, og som derefter som voksen rejser rundt på de støvede landeveje i hele Israel og fortæller og Gud og Guds Rige.

Til sidst rejser han til Jerusalem.

Palmesøndag rider han ind i byen, og folkene hylder ham med palmegrene og hosianna-råb.

Bare torsdagen efter bliver han taget til fange af ypperstepræsterne, der dømmer ham til døden.

Langfredag bliver han korsfæstet og dør og bliver begravet.

(I kan se ham blive korsfæstet på billedet på altertavlen)

Men så sker der det fantastiske om søndagen, da nogle af kvinderne var gået ud til hans grav. Da var graven tom. Jesus var væk, og endnu engang sad der en Guds engel, der havde noget vigtigt at sige.

Og i grunden sagde englen en gang til, det samme, som den havde sagt til både Sara og Maria: At intet er umuligt for Gud.

For Jesus var ikke død mere, han var opstået fra de døde, og var blevet levende igen.

Fordi intet er umuligt for Gud.

Og det har Han faktisk også lovet os. At Han vil være med os alle dage indtil verdens ende, så vi aldrig behøver at føle og alene og forladte, men så vi altid kan være trygge ved at Gud er med os.

Og det vil Han også være den dag vi dør. Så vil Han være med os, og på den yderste dag vil Han oprejse os fra de døde.

Fordi intet er umuligt for Gud.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring