Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 27. april 2003

1. søndag efter påske - Konfirmation Melby

Den opstandne Jesus og disciplene

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: »Fred være med jer!« Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem: »Fred være med jer! Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.« Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«

Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke.«

Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med jer!« Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« Thomas svarede: »Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«

Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Joh. 20,19-31


Kære konfirmander.

Ja, "alt dette er skrevet for at I skal tro", stod der i evangeliet.

Og i dag skal I bekræftes i den kristne tro. Vi skal sige trosbekendelsen sammen, og bagefter skal jeg spørge Jer og I vil konfirmeres i den kristne tro.

Tro, tro og atter tro - det er det, det hele handler om.

Også al den tid I har gået til præst. Det har jo været for at give Jer en fornemmelse for hvad indholdet i troen var.

Og det ved I så nu - lidt mere om i hvertfald - ikke til bunds, for det kommer man aldrig, heldigvis.

Og så skulle vi i dag altså høre om Thomas, der netop ikke troede men tvivlede. Den vantro Thomas, eller Thomas tvivleren, kalder man ham også.

Man kunne næsten mene, at det var guddommelig ironi, der var på spil, at det lige var dét stykke, der var prædiketekst til i dag.

Men helt dumt er det alligevel ikke, for hvor man måske umiddelbart skulle synes at tro og tvivl er hinandens modsætninger, så viser det sig, at det passer ikke;

Den gode tro og den gode tvivl hører sammen.

Det er faktisk først, hvis tro og tvivl bliver skilt ad, at det kan gå helt galt.

Hvis man bare overtager det andre tror på, uden den mindste tvivl, indenfor videnskaben fx - ja, så kom vi jo aldrig videre.

Det var da godt at der tilbage i middelalderen engang var én, der begyndte at tvivle på om jorden nu også var så flad som det blev påstået.

Den gode tvivl undrer sig og stiller spørgsmål hele tiden - og den gode tro er den, der er åben for spørgsmålene og villig til at lade sig udfordre.

Og Jeres alder er netop en alder hvor den gode tvivl garanteret indimellem bliver udfoldet i fuldt flor; og også netop er på sin plads.

Det er jo ikke sikkert at lige præcis den måde tingene altid har være på og som den måske endda også er hos naboen også er den bedste og rigtigste.

Det skal der spørges til og tvivles om - hele tiden.

Den onde tro derimod er den, der er så skråsikker, at den overhovedet ikke vil høre på tvivl eller kritik.

Jeg håber ikke for Jer at I møder for meget af den.

I sin yderste konsekvens er den onde tro den, der fik de første af middelalderens videnskabsmænd brændt på bålet som kættere.

Den onde tvivl håber jeg heller ikke for Jer, at I skulle blive grebet af. For den er når man slet ikke spørger efter noget for alvor.

Den onde tvivl er hvis vi prøver på altid at være så ironiske og distancerede at ingen kan fange os i at mene noget som helst alvorligt.

Det er ond tvivl, hvis tro og tvivl helt er skilt ad, så der kun er tvivlen tilbage.

På mange måder er Thomas Tvivleren en god person at spejle sig i. En person der er god at have som sit forbillede.

For historien om ham fortæller os at tro og tvivl hører sammen, og at man aldrig kan overtage andres tro.

Da Thomas af disciplene fik afvide, at de havde set Herren, og nu troede på at det var rigtigt at han var Guds søn og opstået fra de døde, ja så var Thomas’ svar jo, at

"hvis ikke jeg ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke."

Bare fordi de andre troede gjorde Thomas det ikke.

Lige så vel, som I heller ikke nødvendigvis kan tro på at det er sandt hvad bibelen fortæller os om Gud, bare fordi Jeres forældre tror det, og dengang da I var små valgte at I skulle høre Kristus til ved at lade Jer døbe.

I skal erobre Jeres egen tro. Ligesom I skal erobre Jeres eget liv, og finde ud af hvordan I vil leve det.

Og husk - når I gør det, og indimellem tvivler på alt - så betyder det også, at I skal turde tvivle på Jeres vantro.

I skal turde tvivle på tvivlen. På mismodet og ironien og distancen.

I skal kort sagt turde tvivle på alt det, der kan holde Jer på afstand af livet.

Det var vel det, Jesus sagde til Thomas: Du må gerne tvivle på underet - men lige nu skal du også tvivle på din tvivl og lade dig overbevise af noget andet.

Og så ellers nok om vores tvivl og vores tro.

For konfirmation handler heldigvis ikke kun om ens egen tro.

Konfirmation handler også om Guds tro. Guds tro på Jer. For når I om lidt siger ja til at blive konfirmeret, så siger Gud samtidigt Ja til at han vil tro på Jer og stå ved sin del af pagten.

Gud tror på Jer - selvom Han kender Jer bedre end I kender Jer selv.

Han vil lade sit ansigt lyse over Jer, og alle os andre her i kirken, og løfte sit åsyn på os, og give os fred, sådan som han sagde det hele tre gange til disciplene "fred være med Jer!".

For når vi er sikre på at vi har fred med Gud, så kan vi også gå herfra og med glæde kaste os ud i festdagen i dag, og i resten af livet der ligger derude og venter.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud,
Fader, Søn og Helligånd.
Du, som var er og bliver én sand treenig Gud,
højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring