Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 11. maj 2003

3. søndag efter påske

Jesu bortgang

En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig." Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: "Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?" De sagde altså: "Hvad mener han med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om."

Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: "I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde.

Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.

Jh. 16,16-22


"En kort tid, så ser I mig ikke længere, og en kort tid, så ser I mig igen"

Der er ikke noget at sige til at disciplene er forvirrede.

Jesus er ved at tage afsked med dem, og indvier dem i hele den store plan der omfatter tiden og evigheden og universet.

Alt det, Jesus fortalte disciplene har Johannes samlet i det man kalder for "afskedstalerne" - Jesu sidste vilje, hans testamente til disciplene.

Og altså de ord, som de skulle leve videre på efter påske.

Så i dag taler Jesus hemmelighedsfuldt til dem og os om håb og tid og om hvordan vi skal forvalte den arv han har givet, først disciplene, sidenhen os.

Og den korte tid, der skal gå før de ser ham igen; om Jesus her tænker på pinsen, hvor han kommer igen i form af Ånden, eller om han tænker på de sidste tider, hvor han skal komme igen på himlens skyer, er ikke helt sikkert.

For når man taler tid og evighed og Guds frelsesplan så er alt jo mere eller mindre lige om hjørnet.

Kun en kort tid - eller en liden stund, som det hed i den gamle oversættelse, og som jeg egentlig bedre kan lide, fordi "en liden stund" lyder mere hemmelighedsfuldt og håbefuldt end ordene "en kort tid."

Blot en liden stund, for under evighedens fortegn er alt naturligvis "en kort tid."

Selv et menneskeliv. Hvad er et helt menneskeliv her på jorden? - en dråbe blandt uendeligt mange andre, et kort øjeblik set i det store perspektiv.

Det kan både være trøsterigt sådan at blive holdt evigheden for øje, men det kan også være trist. Tænk at vi fylder så lidt, at alt hvad vi går og kæmper med er så forsvindende ligegyldigt.

Forstirrer man sig på tristheden i dette store perspektiv, så bliver man som prædikeren fra det gamle testamente:

Et resigneret menneske. Et menneske, som ikke længere finder noget vigtigt. Én, som jeg ser for mig siddende tilbagelænet på en stol - med fødderne oppe på bordet, og så siger han:

v3 Hvad udbytte har et menneske af alt,
hvad det slider med under solen?
v4 Slægter går, slægter kommer,
og jorden er bestandig den samme.
v5 Solen står op, og solen går ned,
den skynder sig hjem,
og dér står den op.
v6 Vinden blæser mod syd,
den drejer og går mod nord,
den drejer og drejer,
og vinden bliver ved at dreje.
v7 Alle bække løber ud i havet,
og havet bliver ikke fuldt;
dér, hvor bækkene løber ud,
bliver de ved at løbe ud.
v9 Det, der var, er det samme som det,
der kommer,
det, der skete, er det samme som det, der vil ske;
der er intet nyt under solen.
Man kan høre hvor træt og resigneret han er.

Så lidt fylder vi, så lidt er vi værd, synes han at sige.

Evigheden gør at vi lige så godt kan blive siddende tilbagelænet med fødderne oppe. Det nytter ikke noget alligevel.

Han har, efter min mening, forstirret sig på tristheden i evigheden.

For han har tilsyneladende ingenting at håbe på.

Evigheden er bare, at det, der kommer er det samme som det der er. At vi forsvinder gør ingen forskel. Alt er ligegyldighed.

Og det er naturligvis en tros-sag hvordan man forholder sig til evigheden. Om det er trøsterigt at "tiden går og evigheden forestår" eller om det er inderligt ligegyldigt.

En tros-sag fordi vi ikke ved om vores korte liv har noget at sige, eller om vi bare forsvinder og er væk og borte en dag .

Men salmedigteren Grundtvig var ikke i tvivl.

Og nu har vi lige holdt påske, og sunget hans dejlige "påskeblomst, hvad vil du her", hvor han i jubel over opstandelsen kan skrive:

Kan de døde ej opstå, intet har vi at betyde, visne må vi brat i vrå, ingen have skal vi pryde.

Er der ingen opstandelse er der kun glemsel og ligegyldighed.

Men vi kan opstå; Kristus stod op af døde! Det er hver langfredags pant på en påske-morgenrøde.

Og opstandelsen er noget helt nyt, den er ikke bare en uendelig udstrækning af det vi kender.

Opstandelsen betyder at vores liv har mening og fylde allerede her og nu.

Og meningen er ikke nødvendigvis bare at vi skal være glade og have det godt.

Der kan ligesåvel være mening i vores lidelser og vores sorg.

For har man som prædikeren resigneret og trukket sig tilbage fra livet, ja så tåler man ikke lidelsen.

Det eneste man i så fald kan trøste sig med, er at det da hurtigt går over. "Kun en kedelig kort tid", går der.

Men sådan behøves det ikke at være.

Jesus selv sammenligner lidelse med veer. Nok skal vi sørge, men sorgen skal blive til glæde.

Faktisk gælder det hele tilværelsen rundt, at den smerte, som har en mening og forløser noget godt, dén er til at bære.

Når der så tilmed står én og siger ligesom til den fødende kvinde: Hold ud, bare en kort tid - Ja, så kan man bære det utroligste. Byrder, afsavn, lidelser, sorger. Alt.

Det betyder alverden for os, hvad vi tror og håber på.

Ind i mellem kan man støde på mennesker, der udstråler en utrolig ro, midt i alt det svære de står i; en ro der bunder i at de ved, de er med i en historie, der ender godt.

Ja, der kan ligefrem være en egen stolthed hos mennesker, der lider, fordi de ved med sig selv, at de bærer deres del af en tung, men meningsfuld byrde.

Det gør en verden til forskel. Om man lider og ikke kan se nogen ende på det, eller om man lider og ved, at det giver mening, og at det skal lykkes. Om bare en kort tid.

Det var dét levende håb - opstandelsens håb - Jesus gjorde sine disciple til arvinger til.

Ikke til et lykkeligt liv uden lidelser, men til et liv med mening og fylde; et liv med håbet om en lykkelig slutning.

Et levende håb, for det er virksomt allerede nu ved at kaste sit forjættende lys ud over vores liv, hvor broget og usammenhængende det ellers indimellem kan se ud.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring