Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 25. maj 2003

5. søndag efter påske

Jesu bortgang

Jesus sagde: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.

Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen."

-Joh. 16,23b-28


Det handler om at bede i Jesu navn.

Bøn kender vi alle sammen til. Vi kan bede hinanden om størrer eller mindre tjenester, og vi kan bede til Gud.

Og vi kender nok også alle sammen til den situation, hvor man i ærgrelse - måske endda i bitterhed siger til sig selv: "dét skulle jeg aldrig have bedt ham om", eller "hende beder jeg aldrig mere om noget"

Det er selvfølgelig når man har prøvet at bede én om noget, der ikke bare var en småting; som fx venligt at bede én på gaden om at flytte sig lidt, så man kan komme forbi, eller spørge om vej.

Den slags er der som regel ikke den store risiko ved.

Men når det bevæger sig udover småtings-afdelingen, dvs. når vi ved at bede en anden om noget virkelig lægger en mangel i vores liv frem - åbner os - så er det noget andet.

Så er det en måde at involvere sig med hinanden på, komme hinanden nær, måske endda meget nær, og så er der en risiko.

En risiko for, at der viser sig ikke at være det fællesskab mellem os, som der var en forventning om.

"Det skulle jeg aldrig have bedt om...." - det er når det er gået galt. Når man ikke er blevet forstået, eller endnu værre: Hvis man sandelig er blevet forstået, men misbrugt.

Hvis oprigtigheden og tilliden og fortroligheden er blevet ignoreret eller måske ligefrem fordrejet og brugt til at udnytte eller såre én.

At bede om noget det kræver tillid og mod af os.

Børn, der gentagne gange lige fra helt små ikke oplever at blive mødt med forståelse og oprigtighed, når de beder om dette eller hint, de lærer meget hurtigt at lade være med overhovedet at bede om noget.

De lukker sig om sig selv og bliver mistroiske og vagtsomme.

Og det er trist. Et menneske, der ikke vil bede om noget - et menneske, der ikke vil bede om hjælp - det er trist.

Men det er som sagt ikke altid nemt bare at bede om noget.

At bede kræver noget af os også.

Først og fremmest at vi ser vores egen mangel. Dernæst - og der er nok så vigtigt - at vi ikke gør bønnen til et krav, men holder fast i at det er en bøn.

Hvis vi kræver noget af en anden i stedet for at bede om det, så er det muligvis nok nemmere for os, fordi vi ikke er så sårbare i situationen, men så har vi pludselig låst den anden fast

Kræver vi, i stedet for at bede om noget, så stiller vi ikke den, vi henvender os til, frit.

Bøn, derimod er at give afkald på krav - afkald på magt.

Og det er også at give afkald på "at få det, som man vil ha’ det".

Forstået sådan at beder man om noget, så er man også åben for hvad man får. Også selvom det skulle vise sig at være noget andet end det, man selv havde forestillet sig.

Kræver man derimod noget, så ved man på forhånd hvad man vil have, og så er der intet andet der duer.

Martin Luther siger et sted om det at bede, at det allerbedste tegn er, når der på vore bønner tilsyneladende indtræder det stik modsatte af, hvad vi beder om.

Det er ikke noget godt tegn, hvis alt går som vi ønsker det.

For så ville vi vel begynde at tro, at vi havde magt over Gud.

Og så ville vi tro at Guds vilje og vores vilje uden videre var den samme.

Og så ville mange af vores bønne begynde at handle om at overbevise Gud om det rimelige i, at vores vilje sker.

Det er tværtimod når tingene ikke går efter vores vilje, at vi kan åbne os for Gud.

I oprigtighed og i tillidsfuldhed.

Oprigtighed og tillidsfuldhed er synonymer for sætningen "i Jesu navn"

Jesus siger til os i dag, at beder vi Faderen om noget i hans navn, så vil han give os det.

At bede "I Jesu navn" er det "rum" vi bydes ind i, for at være i fællesskab med Gud.

Et rum, hvor der er bøn og nærvær, hvor vi er hørte og forståede og elskede.

I mit navn, siger Jesus, er vi i et rum, hvor bønnen aldrig er forgæves. Når vi er "i Jesu navn" er vi, hvor vi skal være;

Så er vi Gud så nær, at intet er skjult i os, men samtidig har vi friheden til selv at lægge det frem;

Vi tvinges ikke, vi respekteres, og vi høres.

At bede "i Jesu navn" er på en måde at skabe sig et bede-rum.

Ikke fysisk naturligvis, som et bederum i lufthavnen;

Men et rum, der er åndeligt.

Og det gode ved "rummet" "i Jesu navn" er, at det er overalt, hvor vi er og hvor vi ønsker os det.

Det er et livsrum, hvor vi ikke er ladt alene, men hvor vi åbent og tillidsfuldt og forventningsfuldt kan være i Guds nærvær.

Vi kan kun bede om at Gud selv vil tømme vores liv for krav, og gøre det til bøn - i Jesu navn.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring