Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 8. juni 2003

Pinsedag

Løftet om en anden talsmand

Judas, ikke Iskariot, sagde til ham: "Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Jesus svarede ham: "Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig.

Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!

Jh. 14,22-31


Kirke og kristendom og tro, handler om Gud!

Det tror jeg enhver - voksen som barn - vil skrive under på.

Skal man forklare sit barn, hvad der foregår i kirken om søndagen, ja, så foregår der noget med Gud - det hedder jo også at man holder gudstjeneste.

Det er Gud, det handler om.

Og det skal være min påstand, at det faktisk også gør dét dybt inde i alle mennesker liv; eller neden under alle menneskers liv; for dér tror jeg også at spørgsmålet om Gud rumsterer.

Jeg tror vi alle sammen på en eller anden måde spørger til Ham; til meningen med vores tilværelse, til de store spørgsmål om liv og død, til tro og tvivl.

For det er Gud det hele handler om.

Og når det nu er det, hvad skal vi så med Kristus, og

hvad skal vi da så overhovedet med en størrelse som Helligånden?

Hvorfor ikke gå direkte til "sagen selv" og få den ægte vare?

Dvs. Kristus er selvfølgelig også "den ægte vare" - det tror jeg ikke nogen er i tvivl om; Kristus, der er Guds søn og ét med Faderen, som vi har hørt det så mange gange her i tiden mellem påske og pinse.

Men Helligånden, som vi fejrer i dag; som den kom susende ind i rummet til disciplene og fyldte hele huset hvor de sad, og satte sig som tunger af ild på hver af dem, så de pludselig kunne tale alle sprog og kunne forstå alle sprog.

Hvad skal vi dog med den?

Spærrer den ikke bare for adgangen til Gud - til Faderen - selv?

Nej, tværtimod! Den spærrer ikke, men vi har brug for Helligånden, så vi ikke selv spærrer, selv står i vejen for udsynet til Guds virkelighed.

For faktisk er det Helligånden, der gør Gud forståelig for os; fjerner det, der står i vejen mellem Gud og os.

"Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, Han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer" - sagde Jesus til disciplene.

Helligånden vidner om Gud. Om det Guds Rige Jesus forkyndte, og den kærlighed fra Gud, han gjorde synlig i verden.

Helligånden forbinder jord og himmel - Gud og mennesker.

Det er i helligånden vi kan kalde Kristus for vores Herre, så det bliver en bekendelse.

Uden Ånden bliver det bare en tom påstand.

Helligånden spærrer sandelig ikke for Gud, men den gør kristendommen levende.

Det fortælles, at da den tidligere højskoleforstander Arnfred fra Askov Højskole var en lille dreng og gik i skole, blev han undervist i religion af den lokale præst.

En dag var præsten åbenbart nødt til at dele sine inderste bekymringer med børnene, og det medførte følgende hjertesuk:

"Hvor er det dog kedeligt, at folk er så ugudelige. Hvorfor kan jeg dog ikke få dem til at forstå evangeliet? Kan I ikke se, børn - det er jo, som om jeg står der i døren, og i stuen bagved mig har jeg det store, tændte juletræ, et overdådigt dækket julebord og gaver til alle.

Og udenfor i gården ser jeg folk stå frysende og kolde, og jeg siger til dem: "Kom dog ind. Kom dog indenfor i varmen" - men de vil ikke komme."

Præsten ventede sig naturligvis ikke noget svar, - han talte nok faktisk mest med sig selv, men den lille Arnfred ville forfærdelig gerne svare ham; han var bare for genert til at sige det højt, så han hviskede til sin sidemand: "Så sig til ham, at han skal gå væk fra døren."

Ja, der er meget, der kan spærrer for udsynet til Gud. Og præster kan sandelig også komme til at stå i vejen og fylde for meget, så de kan være svære at komme udenom og indtil det veldækkede troens julebord.

Som regel tror jeg nu dog ikke at præster spiller så stor en rolle - en størrer synder er nok vores egne fordomme - alt det i os som lukker af for muligheden for, at her er der mere at sige om verden, end det vi kan sige os selv.

Helligåndens virke derimod er at rense vores udsyn, fjerne hvad det nu kan være fra døren, åbne vores ører.

Jesus siger til disciplene at i dag træder han til side, for at give plads for Helligånden, så den kan vælte alle de mure, der spærrer udsynet ind til Guds univers - Så den kan åbne vore øjne for, at igennem Jesu liv og død løfter Gud sløret for, at Han ikke KAN, og Han slet ikke VIL give slip på os, og dermed opgive sin store kærlighed til os mennesker.

For lige fra Gud første gang bøjede sig ned og blæste livsånde i Adams næsebor, så han blev et levende væsen - da har Gud ikke villet vende ryggen til sin skabning.

I en vis forstand er pinse verdens skabelse på ny.

Guds Ånd, der levendegør, bliver én gang til sendt til os;

nu ikke indblæst i vore næsebor, men sat som tunger af ild på hver enkelt af disciplene, og senere hen overøst os i dåbens blanding af Ånd og vand, for at give os nyt liv og nyt mod til at leve det.

Helligånden er som et kunstigt åndedræt, der vil puste nyt liv i vores tro og vores håb.

Pinseunderet handler om at vi kan høre om Guds storværker på alle tungemål.

Og naturligvis skal det være på alle tungemål, for det er troens og håbets og kærlighedens sprog Helligånden taler.

Og naturligvis må det også fylde os med undren, sådan som det fyldte Jerusalems indbyggere med undren.

Al tale om Guds storværker er forunderlig; dvs. ikke noget vi umiddelbart kan forstå eller sige os selv, men noget, der kalder på vores tro.

Og deri må vi sætte vores lid til Ånden. At den skaber troen i vores hjerter, og rydder forhindringerne i døren væk. For af os selv kan vi ikke.

Men vi kan i dag høre at Jesus siger til os at det skal vi såmend heller ikke.

Guds fred har han givet os - vi skal ikke lede efter den selv.

Pinsens Gud - Gud Helligånd - er ikke en fjern utilnærmelig Gud, men derimod den nærværende Gud, der går sammen med os, når vi rejser os og går herfra, og som har lovet os, at hvad der end rammer os - så kan intet i verden skille os fra Guds kærlighed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring