Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 29. juni 2003

2. søndag efter trinitatis

Lignelsen om det store festmåltid

Jesus sagde: "Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig. Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren: Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid."

Lk. 14,16-24


Hvordan var det mon nu lige det var - imorges, da vi hver især slog øjnene op til endnu en skøn midsommerdag?

Vågnede man og lå lige så stille i sin seng og gav sig selv tid og lov til at huske på hvor skønt det er at være udhvilet?, at vågne op til en morgen, hvor fuglene synger og det dugvåde græs dufter?

Lå man måske også og glædede sig til at gå ud i køkkenet og lave sig en kop kaffe for at tage den med ud i haven, så man kunne sidde i fred og ro og bare nyde at være til - være i live, og at verden er så skøn som den er?

Eller handlede de første tanker, der kom til én i morges, nærmere om alt det man nu skulle nå i dag? Alt det man ikke fik gjort i går, og som man så sandelig burde få gjort i dag?

Kiggede man mon på klokken som noget af det første, for at konstatere at man allerede var mere end 10 min. Forsinket i forhold til de daglige rutiner?

Ja, hvis dét lyder mere bekendt, - så er det nok bare fordi man er en helt almindelig dansker!

Jeg læste fornyligt en kronik om hvor svært det er for os danskere at holde ferie.

Vi har vores 5 ugers ferie om året - og der bliver råbt på en 6. uge, der da også så småt er ved at blive indført, men det er alligevel langt fra alle, der så også får holdt ferien når det kommer til stykket.

For det kan jo godt være lidt farligt med den sommerferie.

Måske har man - midt i sit almindelige stressende arbejdsliv - fået opbygget for store forventninger til den;

forventninger om det helt store brus af lykke og glæde, lørdag morgen når den feriepakkede bil triller ud af carporten, og det indebærer jo risiko for skuffelse.

For måske viser virkeligheden sig at være børn, der skændes på bagsædet og forældre der stadig har hovedet fuldt af uafsluttede ting der ligger på skrivebordet og kalder på at blive gjort færdige.

Så udebliver det planlagte brus af lykke og glæde, og måske - også selvom man helst ikke vil indrømme det - tager man sig selv i at ønske sig på arbejde, når børnene begynder at keeede sig uden deres faste rutiner med computerspil og legekammerater.

Det kan faktisk være svært at holde ferie, og at holde ferie "ordentligt".

For selvfølgelig kan man overføre dagligdagens pligter til ferien og lægge et stramt program for "når vi nu endelig er på Bornholm, så skal vi sandelig se både det og det og det" og så ellers hive ungerne ud og ind af bilen og skynde på dem.

Men det er jo netop ikke den "tilstand" af ferie som vi drømmer om.

Det nytter ikke noget at have planlagt alt, for så er der pludselig ikke plads til selve ferien. Til lykken og glæden.

For den planlagte glæde er ofte meget mindre end den uventede.

Det, der skal til for at åbne os op for den uventede glæde tror jeg frem for alt er: ro, og så åbenhed, at vi fralægger os lysten til at kontrollere alt inden for vores rækkevidde.

At vi måske ind i mellem udviser en lidt størrer grad af dovenskab (det skal man nok bare ikke sige til alle.........)

Men måske allermest: at vi åbner øjnene og ser os omkring og åbner ørerne og hører hvad vores børn og vores familie og de mennesker der er omkring os rent faktisk siger.

At vi ikke kun har travlt med vores eget.

For fornemmelsen af "ferie" er jo ikke kun noget, der kan indtræffe når man nu engang også holder ferie.

Ferie som glæde og lykke; taknemmeligheden over at vågne op om morgnen, åbenheden og nysgerrigheden overfor hvad dagen mon vil bringe; - det er noget man sagtens kan have blik for på alle tidspunkter af sit liv.

Vi hørte i lignelsen i dag om tre mænd, der i hvertfald ikke havde fornemmelse for "ferie" - fornemmelse for den uventede lykke og glæde.

Næ - den ene havde lige købt en mark, den anden 5 par okser, og den tredje har sandelig giftet sig; hvad man så ellers får travlt af dét for?

Havde han nu haft sans for det forunderlige og fantastiske i bare at vågne op en sommermorgen, så havde han taget sin kone med til fest, det er jeg sikker på.

For jeg tror på at alle mennesker inderst inde ønsker at være hvor livet er.

Vi har bare så travlt og er så forvirrede over alt det vi tror vi hellere skal nå.

Og måske er det sådan at jo mere vi i vores egne øjne tror os i stand til selv at skaffe os det vi vil have, selv at nå det vi tror vi skal nå, jo sværer har vi i virkeligheden ved at være åbne overfor den lykke og glæde, der ligger i selve livet.

Jo sværere er det for os at give slip på osselv.

Man kan godt undre sig over at Gud i lignelsen indbyder de rige først. Som om rige, velfungerende mennesker, der både har ejendom og arbejde og råd til at gifte sig, skulle være mere udvalgte og gudvelbehagelige end fattige og vanføre og blinde.

Men der skal man nok huske på at lignelsen jo er fortalt til jøder, hvis selvforståelse det netop var, at være Guds udvalgte folk.

Dem, der får indbydelsen.

Det er de; og Gud indbød da også dem som de første gennem sin søn Jesus, men efterfølgende - da de takkede nej - blev kristendommen spredt ud til alle fattige og vanføre og hedninge.

For selvfølgelig er det sværere at give slip på noget man tror man har, end hvis man ikke tror man har noget.

Det er i grunden tankevækkende, at de tre mænds hindringer: Ejendom, arbejde og familieliv - lige netop er de ting, vi har med fra paradiset og som så at sige hører med til skabelsesordenen.

Det er tankevækkende at Guds egne gode gaver kan stille sig hindrende mellem Ham og os, så vi holder os væk fra festen og livet.

Eller rettere sagt: Det er vel den overdrevne fokusering på Guds gaver, der kan blive en hindring: At vi ikke bare arbejder, men bliver arbejdsnarko-maner.

At vi ikke bare har ejendom, men bliver griske.

At vi ikke bare har familie, men lukker os inde i familie-hyggen, så vi ikke har tid eller overskud til andet.

Så må Himlen vente, tænker vi måske.

Men det kan den bare ikke.

For det er i himlen livet og lykken og glæden er; det er i "fornemmelsen for ferie" at man styrkes med de marvfede retter og den lagrede vin.

Det er det liv vi skal leve af her på jorden.

Vi skal sandelig ikke undskylde os, men sige ja tak til invitationen om at leve vore liv i kærlighed til Gud og til vores næste.

Og vær vis på at vi er inviterede! Om det skete i første eller i anden omgang er lige meget; - de første skal jo alligevel blive de sidste - alt er rede og vi kan gå lige ind, så snart vi indser at alt hvad vi har, ikke er vores eget, men at livet er én stor gave fra Gud.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring