Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 14. september 2003

13. søndag efter trinitatis

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner

Jesus vendte sig til disciplene og sagde til dem alene: "Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre."

Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: "Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Han sagde til ham: "Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?" Manden svarede: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv." Jesus sagde: "Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve." Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: "Hvem er så min næste?" Jesus svarede og sagde: "En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød.

Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?" Den lovkyndige svarede: "Han, som viste ham barmhjertighed." Og Jesus sagde: "Gå du hen og gør ligeså!"

-Lk. 10,23-37


Det er meget på sin plads i dag - ved vores høstgudstjeneste - at selv den gammeltestementlige læsning fra alteret talte om høst:

"Når I høster kornet i Jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og hvad der ligger tilbage må du ikke samle ind"

"Rev i marken let,
Det er gammel ret,
Fuglen og den fattige skal også være mæt!"

- som det også hedder i en af vores gamle høstsange.

Og hvorfor? - Fordi jeg er Herren Jeres Gud!

Gad vide hvor mange der holder det bud i dag?

Sikkert ikke voldsomt mange, men så kan man også sige at buddet har mistet sin konkrete forpligtigelse, idet det jo var til for at man skulle tænke på de trængende og de fremmede; - dem, der ikke kunne høste selv.

Dem tænker vi på i dag på en anden måde: ved at betale skat til bistandshjælp og give penge til nødhjælpeorganisationer osv. så ingen i dag skulle have nødig at gå rundt på markerne og samle overskydende korn til sig selv.

"Jeg er Herren Jeres Gud" er omkvæd igennem hele den gammeltestamentlinge læsning. Svaret på hvorfor vi skal holde buddene.

Fordi det er Ham vi skal stå til ansvar for, med vores handlinger og gerninger.

Karen Blixen skulle efter sigende - som et af hendes livs mottoer - have haft: Je responderai - jeg vil svare. Ikke bare enhver sit, men jeg vil svare Gud for mine handlinger.

Det er det, der ligger i at være et ansvarligt menneske; at man er klar over at man har en fri vilje, at man selv bestemmer hvordan man vil handle, men at man altså også står til ansvar overfor Gud med sine handlinger.

Og hvad Gud ønsker af os og vores handlinger, er faktisk sammenfattet allerede i det gamle testamente: "Du skal elske din næste som dig selv - for jeg er Herren."

"Elske" skal her ikke forstås udelukkende som en følelse - som vi som regel tænker det i dag - men derimod som en gerning. Du skal opfører sig ordentligt og redeligt overfor andre;

Gør mod andre, som du vil at de skal gøre mod dig! En klar gylden regel at leve efter.

Næsten i hvertfald. For det sidste lille spørgsmål er bare: hvem er i grunden min næste?

Og det er lige præcis det spørgsmål den lovkyndige vil sætte Jesus på prøve med.

Hvor går egentlig grænserne for min næstekærlighed, spørger han, og det får Jesus til at fortælle lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Og er det noget, der farligt, så er det når Jesus fortæller lignelser.

Farligt fordi han altid vender tingene på hovedet.

Det kommer en andet lys ind over vores kendte liv, så det ligesom bliver "vendt om".

Det er faktisk som en omvendelse; - ikke som kirkelige kredse normalt snakker om omvendelse, sådan i indremissionsk forstand, men omvendelse mere i ydre forstand - verden bliver simpelthen "vendt på hovedet" i hans lignelser.

Og sådan må det sandelig også have været opfattet af den lovkyndige.

Hvem er min næste? Hvem er jeg skyldig at elske som mig selv - for jeg vil gerne være retfærdig overfor Gud, og gøre hvad Han kræver. Jeg vil gerne kunne stå som retfærdig, den dag jeg kræves til ansvar.

Og Gud kan jo ikke kræve det umulige, har han sikkert tænkt - at jeg ligefrem skulle elske hvem som helst - for selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre, så ville der slet ikke kunne findes nogle retfærdige -

Og hvad bliver så også det næste? At man skal elske sine fjender for at kunne kalde sig retfærdig?

Nej, der må være en grænse, og det er dén grænse den lovkyndig spørger til.

Og hvad er det så der sker?

Ja, Jesus vender tingene aldeles på hovedet.

Den lovkyndige for slet ikke noget svar på sit ellers klare spørgsmål.

Der bliver ikke defineret nogle grænser, og afstukket retningslinier og handlingsplaner, for når den lovkyndige spørger: Hvem er min næste, som jeg skal elske?, så svarer Jesus med et nyt spørgsmål: Ja, hvem er i grunden den næste, som elsker dig?

Den lovkyndige står der og tripper for at få at vide, hvem han skal elske for at arve evigt liv - så han kan komme i gang.

Men Jesus bremser ham; og kaster ham tilbage på sig selv, som den, der ikke lever af at yde næstekærlighed, men lever af, at andre elsker ham.

Pludselig er den lovkyndige ham, der ligger forslået i grøften, overladt til andres hjælp og kærlighed.

Jesus taler udfra hvordan livet dybest set udfolder sig for os alle sammen.

Vi kan måske nok spekulere over og overveje hvor grænserne for vores ansvar egentlig går; hvem der egentlig er vores næste.

Er en ukendt sultende afrikaner lige så vel min næste som min nabo eller min landsmand?

Men sådan nogle overvejelser bliver aldrig til andet end overfladiske tankeeksprimenter.

De siger ikke noget om hvordan livet dybest set er for os; At vi altid-allerede er involverede i kærlighed. Nemlig Guds kærlighed til os.

Vi er midt i livet - vi kan aldrig stille os udenfor det - og overveje grænserne for kærligheden, vi bliver bare nødt til at leve af den.

Og derfor kan vi heller aldrig gøre os retfærdige af den.

Vi har altid for lidt.

Overfor Gud gælder der kun det, at vi er henvist til at leve af Hans kærlighed og barmhjertighed, som vi hører om den i evangelierne.

For den barmhjertige samaritan er selvfølgelig også et billede på Jesus, der aldrig gik forbi et lidende menneske.

Han er den, der bremser os i vores trang til at ville stå som retfærdige overfor Gud; til selvhævdende at påstå at vi sandelig kan svare Gud sit, ved at fortælle os at det kan vi slet ikke, det er altid os, der har hjælp behov, for vi kan kun retfærdiggøres af Gud selv.

Når vi spørger hvem vi skal elske for at arve evigt liv, får vi afvide at evigt liv, det har vi sandelig allerede fået.

Vi har fred med Gud, - ikke af vores egen fortjeneste, men fordi Gud vil det, - og så er vi frie til at gå ud og gøre ligeså.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring