Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 2. november 2003

Alle Helgen

Saligprisningerne

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:

"Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer."

-Matt 5,1-12


I dag hvor det er alle helgens dag, er det somom de tekster vi hører her i kirken, alle sammen står og dirrer af længsel og forventning. På deres - på én gang - både smukke og "stille" måde.

Esajas, der forkynder Herrens retfærdighed og fred og glæde, engang, når tiden er inde, som han siger det;

Og Johannes Åbenbaringen, der jo er det sidste og så afgjort det mest længselsfulde skrift i bibelen, Johannes Åbenbaringen, der slutter hele sit mægtige syn for hvordan det skal komme til at være i de sidste tider, når Herren kommer igen på en sky, slutter med ordene: "Kom Herre Jesus, kom"

Og så den smukke saligprisning fra bjergprædikenen, hvor Jesus priser alle dem salige, der tilsyneladende ikke er spor salige.

"Salige er de, som sørger, for de skal trøstes; Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes"

Der er også meget længsel og tilsigelse i de udsagn.

Alt sammen taler ud fra en bevidsthed om at vi mennesker lever vores liv i to dimensioner.

Nu mener jeg det ikke indskrænkende i forhold til de tre man som regel nævner - dybde, højde og bredde - men derimod udvidende på den måde at vi lever i verden samtidigt med at vi lever i den kommende verden.

På den måde lever vi i to dimensioner og det indfører en vældig spænding i vores liv. For den kommende dimension er altid på vej; og den ryster denne her verden, kæmper med den, besejrer den og bliver besejret af den.

Den kommende dimension er altid lige for hånden, men man kan aldrig sige: "dér er den, eller dér er den". Man kan aldrig gribe den, man kan kun gribes af den.

(Paul Tillich)

Og dem, der gribes af den kommende verden er salige. De prises salige af Jesus selv, og egentlig lyder det lidt som et paradoks. "Salige er de, som sørger" Nej, indvender man - vel er de ej, de er i smerte!

"Salige er de sagtmodige" Nej, det er de da heller ikke.

Men, jo, de er det, når man som Jesus gør det, taler ud fra den kommende dimension, når man taler ud fra Guds Rige.

De er salige fordi de slet ikke kan andet end at vende sig mod den kommende verden, de har intet mere her at holde sig til, eller at sætte deres lid til.

--

Nu hørte vi saligprisningerne fra Mattæusevangeliet. Som de står i Lukasevangeliet er de skærpet med de efterfølgende ve-råb.

Jesus priser de samme mennesker salige i Lukasevangeliet, men siger efterfølgende: "ve Jer, I som er rige, for I har allerede fået Jeres trøst - ve Jer, I som nu er mætte, for I skal hungre."

Jeg tror ikke det er udtryk for at Guds retfærdighed er en retfærdighed, der sørger for at der i sidste ende er det samme til ethvert menneske.

Sådan en slags "karma"-retfærdighed, der må tage evigheden i brug for at få fordelt goderne ligeligt.

Nej, jeg tror det er udtryk for medfølelse overfor dem, der udelukkende binder deres opmærksomhed på denne verden. Dem, der kun kan leve i den ene dimension. For ve dem - de får aldrig andet end denne verden.

Salige derimod er de, der har ører at høre med, så de kan høre hvad der er på vej. Se det Guds Rige, der ligger i Guds Ord, til trøst og mening allerede nu og her.

Og det er måske nok nemmere for dem, der netop ikke kan andet end at vende sig mod den kommende verden, fordi de intet har at holde sig til i denne verden, hvor vi får løn som vi har fortjent, og hvor vi ligger som vi har redt.

For hvad vil det egentlig sige at være salig?

I min ordbog står der at salig betyder "lykkelig" eller "rigtig" - man kan tro at det eneste salige er at gøre karriere, fx

Man er lykkelig og føler sig "rigtig" når man er salig.

Og det fik mig til at tænke på at dyr og børn vist har nemmere ved at være salige end voksne.

Alle der har prøvet at pusle et spædbarn og nusset det på ryggen og set det kro sig af velvære kan godt se salighed dér.

Eller hvis man klør en kælen kat under hagen, så den tilsidst læner sig så meget op ad ens hånd at den ville miste balancen hvis man flyttede den; dét kan man vel også kalde salighed.

For salighed handler om at kunne tage imod. At kunne tro på at vi i den kommende verden ikke får løn som fortjent og at vi ikke nødvendigvis ligger som vi har redt.

Salighed er noget vi får, noget vi bliver givet.

Vi kan ikke prise os selv salige, men Guds Søn kan.

Og Han gør det, til enhver der gider lytte, for salig er man, hvis man har øre for den anden dimension.

"Salige er de fattige i ånden for himmeriget er deres.
Salige er de som sørger for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige for de skal arve jorden."

Det er typisk Jesus.

I den som intet kan selv, ser han det som skal blive til.

I den som har mistet, ser han livets og kærlighedens nærhed.

I den, der har spillet fallit med sit livs muligheder, ser han Guds muligheder.

For Gud er mulighed, hvis man lader Ham komme til.

Og engang - siger det kristne håb - skal Gud for alvor blive alt i alle.

Den livsalige dag, som i håbet vi venter, da verden er blevet Guds rige til sidst, - som vi skal synge det i den sidste salme i dag.

Ikke som nu, hvor vi - hvis vi er heldigt - er salige i glimt, nu hvor vi erkender stykkevist og ser alting som i et spejl der forvrænger virkeligheden;

Nej engang skal det forundes os at skue ansigt til ansigt; det stykkevise skal forsvinde og mennesket skal finde helt hjem til Gud.

Den kommer, den kommer, den dag som vi venter, den lyseste dag, som på jorden skal gry.

Det er som at blive kløet under hagen med Guds ord. Og vores opgave er vel at læne og strække os så meget at vi virkelig mister balancen blot for at opleve at vores liv allerede ligger trygt og godt i Guds hånd.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring