Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 9. november 2003

21. søndag efter trinitatis

Den kongelige embedsmand i Kapernaum

Jesus kom nu atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin.

Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilæa, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn; for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham: "Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke." Den kongelige embedsmand svarede: "Herre, kom med derned, før mit barn dør." Jesus sagde til ham: "Gå hjem, din søn lever." Manden troede Jesus på hans ord og gik; og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: "I går ved den syvende time forlod feberen ham." Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: "Din søn lever." Og han og hele hans husstand kom til tro.

-Joh 4,46-53


Det handler om tro.

Og det handler om vores ubændige lyst til at bevise vores tro.

For hvad er tro igrunden andet end ord?

Vi siger vi tror på dit eller dat, men vi siger netop vi tror på det, fordi vi ikke konkret kan bevise det.

"Tro" og "ord" har med hinanden at gøre.

Og det har de faktisk hele bibelen igennem.

Fra bibelens første begyndelse til dens allersidste sider. Hele vejen igennem hører vi om "ordet" og "ordets" virkning, samtidigt med at vi afkræves tro eller ikke-tro på det vi hører.

Det begynder i den allerførste begyndelse, helt tilbage til dengang, hvor der slet ingenting var. Da sagde Gud: "Der skal være lys!"

- og der blev lys!

Gud talte sit skaberord, og det skete.

Senere taler Gud flere gange til Abraham og til profeterne fra det gamle testamente

Selv på bibelens sidste sider, taler Gud.

I Johannes' store åbenbaring om, hvad det hele engang skal ende med; Dér sidder én på tronen, og Han, der sidder på tronen, siger: "Se, jeg gør alting nyt".

Guds skaberord er stadig levende.

Imellem bibelens yderpunkter, begyndelsen og slutningen, finder vi evangelisten Johannes. Han er også optaget af "ordet". Så optaget, at han lader sit evangelium begynde med netop dét.

"I begyndelsen var Ordet", skriver Johannes. "Og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.....Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os".

Dét er Johannes' julehistorie.

Den fortæller ikke om et barn i Bethlehem, men om Ordet, skaberordet, Guds-ordet, der bliver til et menneske og slår sig ned blandt mennesker. Om Jesus, der kommer verden.

Dét skaberord, og vores tro - eller ikke-tro - på det, dét er det interessante i dag.

Vi møder en fortvivlet far, en kongelig embedsmand, hvis søn er syg. Ikke bare små-syg, men syg, så han er ved at dø af det.

Sådan en far er nok villig til at gøre hvad som helst for sin søn. Selv endda at gå ud og opsøge en vandreprædikant med ry for at kunne helbrede folk for de mærkeligste ting.

Så det var lige hvad han gjorde. Han kommer til Jesus og beder ham komme med hjem, så han kan helbrede sønnen.

Jesus svarer ham med at sige: "hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke", men sådan en filosofisk diskussion om trosvished har faderen slet ikke tid til at begive sig ind i, så han gentager bare sin bøn til Jesus om at komme med.

"kom med og stil dig op, og påkald Herren din Guds navn, og sving din hånd over det syge sted, så sygdommen forsvinder". Det kunne embedsmanden - som den spedalske hærfører Na’aman, som vi også hørte om i dag - lige så godt have sagt.

Men til forskel fra Na’aman tror den kongelige embedsmand Jesus på hans ord og begiver sig hjemad.

Han tog Jesus på ordet - på det guddommelige skaberord.

Embedsmanden blev sendt afsted med et ord i ryggen, der sagde at alt nok skulle blive godt.

Men det har sikkert ikke været let, at gå der på vejen hjemad; for hvad er dog et ord? Ikke meget! Havde han bare haft Jesus med sig som tegn og som under, så var der da ligesom lidt mere at komme med!

--

Et ord og en tro på Ordet syner ikke at meget.

"hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det?" - som tjenerne spørger Na’aman.

Jo, havde det da bare været svært - eller hundedyrt - at tro, så ville vi med glæde gøre det.

Men at vi får det største af alt: Guds kærlighed til os, for ingenting, det er så let, at det bliver helt svært at tro på.

For det er både svært og let at tro, alt efter hvordan man angriber det.

Svært hvis man leder efter beviser til at underbygge troen.

"Hvordan kan man tro på Gud i en verden der ser ud som den gør, med ondskab og ødelæggelse og fortvivlelse over det hele?" - bliver jeg engang i mellem spurgt.

Og nej - det er ikke nemt. Samtidigt med at det på den anden side er superlet

Vi kan jo bare - som embedsmanden - tage Jesus på ordet og gå hjem og tro på at alt nok skal blive godt.

Muligvis har tro også mere med vane end med beslutning at gøre.

For selvom de fleste kan blive enige om at det er svært at tro, så går vi ikke desto mindre alle sammen rundt og opfører os som om vi hele tiden tror.

Vi tror på det, vi har vænnet os til at tro på.

Vi tror på at vi lever længere end til dagen i morgen. De fleste af os lægger da tilside til pensionsopsparinger osv.

Vi tror på at når vi kører over for grønt lys kommer der ikke én ind fra venstre, der hellere vil køre over for rødt.

Og vi tror på at den 100 kr. seddel vi går rundt med i pungen også kan skaffe os ting, der er 100 kr. værd, selvom selve seddlen måske kun i virkeligheden er 5 ører værd, for det er hvad den koster at fremstille.

Vi tror på en masse ting, fordi vi har vænnet os til dem.

Og pengesedler skulle danskerne sandelig vænne sig til. De blev indført i landet i 1713, men man blev nødt til at tage dem ud af det økonomiske system igen i 1728, fordi ingen troede på dem!

1728 er faktisk ikke særligt lang tid siden. Og nu kunne vel ingen forestille sig et liv uden tro på pengesedler.

Vi har vænnet os til at tage færdselsloven og det økonomiske system på ordet.

Måske skulle vi vænne os til at tage Gud på ordet.

For vi bliver også - ligesom den kongelige embedsmand - sendt ud herfra kirken i dag med et ord i ryggen.

Et ord om at vi er gode nok som vi er.

Det er ikke meget, vi får med os hjem, og vi får desværre ingen beviser for at det nu også er sandt.

Men vi kunne jo tage Gud på ordet, og gebærde os somom det var sandt, at vi selv og vores nabo og næste er mennesker med Guds velbehag.

Så kan det være at vi hen ad vejen vænner os så meget til tanken at vi også begynder at tro det.

Amen

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring