Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 7. december 2003

2. søndag i advent

Lignelsen om de 10 brudepiger

Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.

Matt 25,1-13


"Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen!" slutter dagens evangelietekst formanende.

"Våg og bed", som der stod broderet i korssting i mit barndoms missionshus.

I spejderverdnen hedder mottoet: "VÆR BEREDT!"

Det vil sige, vær altid parat, opmærksom, på udkig og klar til at møde enhver situation med fuld årvågenhed og kunnen.

På samme måde siger lignelsen om de ti brudepiger "VÆR BEREDT"

- ikke fordi vi skal melde os ind i det nærmeste spejderkorps, men fordi Jesus siger, at det samme gælder livet i Guds rige: At vi skal være beredte, vågne, vi skal våge og bede.

For der er ingen undskyldning for at stå og sove eller at være uforberedt.

Lignelsen handler om ventetid. Om hvad vi stiller op med den, om hvordan ventetid helst ikke skal være nedbrydende og kedsommelig for os, men at den tværtimod gerne skulle skærpe vores sind og gør os årvågne.

At vente, kender vi alle sammen til.

Lige for tiden er der sikkert temmelig mange børn, der næsten ikke kan vente til det bliver jul; men voksne ved også hvor svært det er at vente, især hvis det er noget afgørende vigtigt vi venter på.

Noget som kan få vores liv til at skifte retning. Et eksamensresultat eller en besked fra lægen.

Så kan ventetiden være næsten uudholdelig. Det kan være som et slags vakuum, hvor vi er låst fast, mens vi venter.

Man kan ikke gøre noget, man kan ikke komme videre med sit liv.

Trækker sådan en ventetid ud, slider det som regel gevaldigt på humøret.

For ventetiden er også uvished; og den kan være så ubærlig at man næsten ønsker sig et negativt svar, bare for at få et svar.

Ventetid er ikke kun en ubetydelig pause i vores liv.

Den koster noget. Den koster energi. Den kræver tålmodighed. Ventetid er vores udfordring - på godt og ondt.

Og det handler dagens lignelse om.

Om de ti brudepiger, som venter på brudgommen. For sådan var skik og brug ved bryllupper.

Festen begynder i brudens hjem. Men i løbet af aftenen bevæger gæsterne sig så - i et stort, fælles optog - til brudgommens hjem, for at slutte festen der.

Og når følget så kommer til brudgommens hjem sidst på aftenen, så skal der være nogle til at tage imod dem med lys og velkomsthilsen.

Det er brudepigernes opgave.

De ved ikke præcis, hvornår brudgommen kommer hjem med sin nye kone. Så de er selvfølgelig nødt til at være der i god tid. Derfor kommer de i den ventesituation, som er lignelsens omdrejningspunkt.

Ventetid er krisetid, viser det sig, og at være beredt er det, der giver ventetiden mening.

Jeg tror det er en grundlæggende menneskelige erfaring, vi alle har gjort os, at der var chancer, som vi forspildte, øjeblikke, der gled os af hænde, hvor vi ikke fik sagt eller gjort det, vi skulle have sagt og gjort.

At der var ting, der gled forbi os, fordi vi ikke var opmærksomme mens tid var.

Tiden løber ud mellem vores fingre som sand.

Det er vores livsvilkår.

Og det er væsentligt for vores liv, at vi lærer at forsone os med det faktum at tiden går, og ikke kommer igen; at noget i vores liv allerede er uigenkaldeligt for sent.

Det er vigtigt at kunne nå til den erkendelse, og det er vigtigt at kunne slippe det, der gik forbi.

For ellers kommer vi til at leve vores liv i en evig tilbageskuen og grublen over tabte muligheder.

Hvorved vi jo kun taber endnu flere!

Og det er på en måde pointen her i lignelsen: Pointen er, at når vi er beredte, fortaber vi os netop ikke i grublerier over tiden, der gik, men vi har vores opmærksomhed rettet fremad: mod det, der er nu - og det, der skal komme.

Lignelsen om de ti brudepiger står i en del af Matthæusevangeliet, der udelukkende handler om, hvordan Jesus skal komme igen og dømme mennesker:

at han vil dømme os efter vores handlinger: om vi havde kærlighed til næsten, hvordan vi tog vare på én af disse mine mindste brødre.

Men den dom er jo ikke bare noget der hører hjemme i en fjern fremtid.

Den dom fældes hele tiden over vores liv. Dommen fældes hvert eneste øjeblik hele vores liv igennem, fordi vi i hvert eneste øjeblik har vores næstes lykke og ulykke i vores hånd, og hvad vi nu gør med vores næste, kan måske aldrig gøres om.

På den måde lever vi hele tiden i dommen.

Sådan er hvert øjeblik i vores liv det yderste øjeblik, og hvert øjeblik er et dommens øjeblik, hvor indholdet af vores liv afgøres:

Om man er vågen, nærværende, om man har olie på lampen?

Er man opmærksom på sin næstes ve og vel - ham, man står lige ved siden af?

Trøster man den svage, protesterer man mod uretten, besøger man den ensomme, er man vågen for sin næstes lykke og ulykke?

Bruger man det øjeblik, som man blev givet?

For ansvaret er jo ens eget - udfaldet af dommen over ens liv er ens egen.

Lignelsen om de ti brudejomfruer er et billede på Jesu genkomst.

Og i tanken om Jesu genkomst, der ligger også tanken om dommen.

Jesus kommer til os - og han gør det i en dom over vores liv. Han kommer for at dømme levende og døde.

Og selvom ordet dom ikke er et rart ord, så er tanken om, at Jesus kommer til os alligevel altid først og fremmest en håbefuld og glad tanke.

For bag ved Jesu dom over vores liv ligger altid Hans kærlighed til os.

Derfor hører vi også igen og igen, at når Jesus kommer til os, kommer han ikke som hævneren, men han kommer som den kærlighedsfulde brudgom til sin brud.

Han kommer, som den, der vil os det bedste, som den, der har betalt vores skyld.

Han kommer som vores dommer, men han kommer også som den, der befrier os fra vores skyld for de mislykkede og forspildte øjeblikke, og lader det alt sammen opsluge og forsvinde i lyset af sin tilgivelse.

Så, "fryd dig! Du Jesu brud" Han kommer og gør mørke til lys, gør nat til dag, gør sorg til glæde i sin store bryllupsfest med os.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring