Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 25. december 2003

Juledag

I begyndelsen

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

Joh 1,1-14


For efterhånden nogle år siden udgav den danske forfatter Carsten Jensen en kæmpetyk bog, der hedder: "jeg har set verden begynde"

Det er en rejsebeskrivelse, om hans tur gennem de gamle østlande; fjerne steder som Tomsk og Irkutsk, Mongoliet og syd på gennem Asien, Shanghai og Chengdu.

Han fortæller indlevende om de mennesker og de umådeligt forskellige skæbner han møder.

Men det er ikke en helt almindelig rejsebeskrivelse. Han skriver selv i forordet:

"Skønt denne bog skildrer en rejse gennem lande, der i de seneste år har været skueplads for voldsomme begivenheder og omvæltninger, er det ikke en bog om politik eller historie; for det eneste, jeg ved om verdenshistorien, har jeg lært ved at se et barn blive født.

Da barnet omsider dukkede frem, og indsmurt i blod og fosterfedt med en lille klynken forkyndte, at det var i live, vidste både dets mor og jeg, at al den smerte, der var gået forud, ikke var andet end akkompagnementet til en proces, som vi dybest set hverken forstod eller var herre over.

Og så kalder han altså sin bog "jeg har set verden begynde"

Lige så magtfulde og pompøse ord hører vi i dag - skrevet af evangelisten Johannes:

"I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."

Johannes har nemlig også set verden begynde; og han har set den begynde med et barns fødsel.

Johannesevangeliet og Carstens Jensens forord har det tilfældes, at de rummer en erkendelse der udspringer af et barns fødsel.

En erkendelse af, at så uendelig små og magtesløse er vi mennesker - trods al vor storhedsvanvid - så er vi dog ikke andet end redskaber. Vi er dele af en process som vi dybest set hverken forstår eller er herre over.

Senere i sit forord der giver Carsten Jensen denne afhængighed navnet: en fremmed kraft.

Evangelisten Johannes tør være langt mere konkret og sige Gud.

Det vi ikke er herre over, det er Gud herre over.

Og i dag er vi vidne til en helt ny begyndelse.

Gud begynder forfra.

Den verden som ellers fra begyndelsen tegnede så lovende, så Gud så at alt var godt, den viste sig med tiden at indeholde én lang ubrudt række af syndefald.

Det startede med Adam og Eva, uden udsigt til nogensinde at ville stoppe.

Den verden giver Gud en ny begyndelse.

Næsten som om Han har indset, at griber HAN ikke selv ind, stikker HAN ikke selv en kæp i dette syndefaldshjul, så bliver intet nogen sinde anderledes.

"I ham var liv" skriver Johannes, "og livet var menneskenes lys"

Akkurat som på skabelsens morgen, da Gud skabte alt ud af intet ved at tale sit skaberord: Der blive lys, ind i mørket og tomheden.

Akkurat sådan skriver Johannes om "at lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke" - eller "mørket fik ikke bugt med det", som det også kan oversættes.

I går lød ordene fra Lukas evangeliet: "det skete i de dage".

Og ja - det skete; det var ikke os, menneskeheden, der i vores magt og vælde fik noget som helst til at ske, men det skete bare, uden vi dybest set ved hvorfor og hvordan.

Gud satter sin vilje igennem.

Det gjorde Han og det gør Han også i dag og også i vores liv.

For evangeliets påstand er, at i det Ord, som Johannes taler om, møder vi den fremmede kraft, vi skylder livet.

I Ordet, i Kristus står vi ansigt til ansigt med den magt som viser sig at være i stand til at overskride livets yderste grænse - den kraft som kan genskabe den sammenhæng for os, som døden ellers syntes at have sprængt for tid og evighed.

Så vi kan også se verden begynde, om vi har ører at høre med og øjne at se med.

Da den norske digter, Finn Bjørnseth, lå syg og ventede på døden, da kæmpede han med sin tro, og en dag skete der det, at troen ligesom "fødtes". Det var hans "julenat", og han skrev om det:

"det skete ikke i Betlehem,
mens Kvirinius var landshøvding i Syrien,
det var i et lille blåmalet
ganske almindeligt rum,
en seng, et bord og en hvid stol,
der var ingen hyrder eller engle,
men en tynd lysstråle,
trængte gennem huden og ribbenene,
og ind i hjertet
- pludselig vidste jeg alt det,
jeg før bare havde prøvet at forstå,
barnet sagde:
sådan er jeg født,
gang på gang,
årtusinde efter årtusinde,
jeg er alt i alle,
Ordet, sandheden, vejen og livet,
den, som ta'r imod mig,
her og nu,
er blevet en del af evigheden..."

Ingen kan som evangelisten Johannes fortælle os, at julens begivenheder ikke bare er fjern fortid.

Fordi Jesus er den, der har været fra tidernes morgen, er han her altid og til alle tider.

Fordi Jesus efter sin tid på jorden returnerede til Guds himmel, kan han i dag være nær hos hver eneste af os. Alle steder. Han kom til sine egne, selv om hans egne ikke tog imod ham.

Aldrig skal vi fortabes i vores egen kulde og vores eget mørke. Det er det, barnets fødsel skal fortælle os. Nu skinner lyset i mørket. Nu råbes Ordet fra tagene, og det er ikke til at lukke munden på. Nu er det sagt, det er kommet, det er født.

Så må vi jo se, om vi vover at lade lyset ramme os og Ordet gå os i kødet.

For lys har det jo med at afsløre. Det afslører også det, vi måske helst havde set forblive mørklagt.

Men: "vi så hans herlighed, fuld af nåde og sandhed". Det glædelige budskab er, at den Gud, som kender os fuldt og helt - den Gud er samtidig den Gud, som viser os sin nåde og sin kærlighed.

Johannes formår med sin magtfulde og pompøse indledning til evangeliet, at føre os fra skabelsen , via Kristus, frem mod fuldendelsen.

Og det endda uden at bruge særligt mange ord.

-noget vi i dag ellers er slemme til.

De ti bud fx består af 83 ord.

Den amerikanske frihedserklæring af 302.

Danmarks riges Grundlov af hele 3.578 ord.

Og EU's direktiver for import af andeæg består af 26.911 ord!

Det er ikke kun for at gøre mig morsom - her på en hellig juledag - på EU’s bekostning, men det er såmend bare for at sige at det, der er virkeligt vigtigt godt kan siges med få ord.

Ja, det allervigtigste for en ny begyndelse, en ny skabelse, er ikke alle ordene, men Ordet.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring