Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 1. januar 2004

Nytårsdag

Om bøn

Jesus sagde: "Når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen."

Matt 6,5-13


Nu står vi her - på den første dag i året; - med benene stadig godt plantet i 2003; hovedet fuldt af hvad der var, men måske også så småt af, hvad der vil komme til os - hvad Gud og livet har at byde på i 2004.

Måske er man lidt forskræmt, måske ligeglad, måske glæder man sig ligefrem til det nye år, som det ligger uberørt foran én, som blanke uskrevne blade i ens kalender.

Og jeg havde i grunden sådan håbet på at der ville være sne i dag.

Masser af fin hvid nytårssne til at træde ud i i morges, for det har slået mig, at der faktisk er noget helt evangelisk over sne.

Sne gør jorden ny og ren, ligesom at begynde forfra, som et nytår - en ny begyndelse.

Den ligger dér hvid og solbeskinnet måske, ubetrådt, en tidlig morgen så man næsten ikke nænner at gå ud i den og ødelægge dens uberørthed.

Ren og hvid dækker sneen over det smukke som det grimme med den samme skønhed, sådan som Guds nåde dækker os og vore synder. Og det er deri den er helt evangelisk.

Nåden gør os ens i Guds øjne, lige elskede, sådan som sneen pynter enhver have, så man ikke kan se forskel på de velholdte og de forsømte.

Så det havde været smukt om verden havde kunnet træde ind i det nye år, symbolsk overøst med Guds nåde, dækket med sne.

Den symbolik fik vi så ikke med, men det er jo for så vidt også lige meget, så længe indholdet er der.

Endnu engang skal vi høre vores barnebøn - fadervor.

Når I beder, så gør det ikke foran andre for at vinde deres gunst, nej gå ind for dig selv og bed til din fader som er i det skjulte.

Og lad ikke munden løbe, som var det mængden af ord der betød noget, nej, din fader ved hvad du trænger til. Bed med enkle ord; du, vor far, som er i himlene.

Det handler nemlig ikke om vores visdom og vores evne til at tælle dage og timer, som salmisten fra Det gamle Testamente bad om, men det drejer sig om at lægge sin tanke og sin time i Guds hånd.

Ske din vilje i himlen, således også på jorden.

Sådan beder vi og sådan skal vi bede siger Jesus, uanset om vi kan komme overens med den skæbne vi fik i det gamle år eller den, som måtte komme i det nye.

Og fordi vi skal det, - lægge vores liv i Guds hånd, - kan vores nye år også begynde med håb.

For det er ikke kun os, der vender et blad i kalenderen; - det gør Gud også.

Det budskab, der just har fyldt kirkerne til bristepunktet, om barnet i krybben, om Guds Ord, der kommer til verden - det sætter om noget håbets fortegn foran alle vores kommende dage.

Og egentlig er det den rette baggrund for vores nytårsgudstjeneste her i dag.

For julenat vendte Gud for alvor et blad i kalenderen.

Det, at vi har valgt at lade det nye år begynde 1. januar, er jo bare én af vore egne beslutninger; - ikke noget, der gør verden ny af den grund. Nytårsmorgen er en morgen som alle andre.

- men det, der virkelig gør livet nyt og håbet levende er Guds beslutning om at gøre vores gamle slidte liv nye igen og give os en ny chance.

Og det gør Han julenat, ved selv at komme til verden og blive én af os.

Det skal vi tage med os ind i det nye år, og have som omdrejningspunkt for vores liv.

--

Kirkefaderen Augustin skal engang have skrevet:

"gem din fortid under Guds barmhjertighed,
lev din nutid under Guds kærlighed,
og gå ind i fremtiden under Guds forsyn."

Vi kan tro på at Gud tilgiver os alt det vi bærer med os, som vi godt kunne og helt sikkert burde have gjort anderledes.

Gud tilgiver os det ud af sin barmhjertighed.

Det betyder ikke at det er glemt, men det betyder at vi kan se os selv i øjnene til TRODS for det vi bærer med os.

Det er at gemme sin fortid under Guds barmhjertighed, - at få sin misligeholdte og forsømte have dækket med et smukt lag nysne.

Og det er livsnødvendigt for os, for at kunne leve vores nutid i kærlighed og gå ind i fremtiden under Guds forsyn.

Det er vores håb, at verden julenat sådan får lov til at begynde på en frisk.

Et håb om at Gud har magten til at skænke os en fremtid, der ikke begrænser sig til vores evner og vores kunnen.

Vi, som med Jakobsbrevets ord ikke aner, hvordan vores liv er i morgen -

Vi, hvis liv med salmistens ord, er som græsset, der gror og blomstrer om morgenen, og om aftenen er det vissent og tørt.

Vi får nu lov til at begynde dagen og året med troen på at Gud er kommet til os.

At Han er med os, så hvad der end sker os, så er vores liv langt i Guds hænder.

Det skulle forhåbentligt kunne give os en nutid - en hverdag - i kærlighed.

--

Og faktisk er bønnen Fadervor netop en hverdagsbøn.

Den er ment til daglig brug og er ikke bare Jesu nytårstale til nationen.

For Fadervor er ord, der dagligt skal sætte os på plads - minde os om at vi må tage imod hver enkelt dag én, for én, som de kommer til os.

Som israelitterne i ørkenen, da Gud lod manna regne fra himlen, kun måtte samle den portion manna, de hver især kunne spise - samlede de forråd ville det bare rådne.

Sådan må vi også tage imod dagene som de kommer.

Giv os i dag vort daglige brød. Ikke for meget så vi har i overskud, men bare til i dag.

Hver dag har nok i sin bøn og i sin plage; for vi skal holdes fast på at fremtiden er Guds - Hans er Riget og magten og æren i evighed.

Amen

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring