Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 4. januar 2004

Helligtrekongers søndag

Verdens lys

Atter talte Jesus til dem og sagde: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys." Da sagde farisæerne til ham: "Du vidner om dig selv; dit vidnesbyrd er ikke gyldigt." Jesus svarede: "Selv om jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen; men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Men selv om jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men Faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også Faderen, som har sendt mig." De spurgte så: "Hvor er din fader?" Jesus svarede: "I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader." Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet.

Joh 8,12-20


Så er det blevet hverdag igen.

Juletræet er smidt ud, julemaden spist - de sidste småkager er efterhånden også væk og konfekten ligeså.

Tiden er lige så langsomt vendt. De mørke dage er her vel stadig, men vi ved, at de får en ende, at det er ved at være forbi, solen er blevet lidt klarere og skarpere her i januar, og vi vender os snart mod foråret og lyset; livet, der vender tilbage.

Det er både befriende og lidt vemodigt sådan at skulle slippe julen;

Alt det dejlige og hyggelige varme lys, der oplyste december måned - kulmineret i budskabet om selve lysets komme til jorden julenat i stalden i Betlehem.

Det lille Jesus-barn, der skulle vokse op og sige om sig selv: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys."

Dét længe ventede lys brød frem midt i mørket i Betlehem, så profeterne kunne bryde ud i jubel og sige: "rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig."

Helt symbolsk brød lyset også frem i stjernen, der stod over stalden, og som de vise mænd fra østerland stædigt fulgte, i tro på at med den var en stor konge født.

De vise mænd så lyset, og rejse efter det - sådan helt bogstaveligt. De fulgte stjernen og kom til lysets oprindelsessted.

De blev nok noget overraskede over at finde et kongeligt barn i så usle omgivelser, men havde alligevel naturligvis medbragt kongelige gaver: guld, røgelse og myrra.

Og sjovt nok er disse vise mænd; - nogle af de første, der på trods af omgivelserne ser hvem det lille Jesus-barn virkelig er og tilbeder ham som verdens konge - disse vise mænd er faktisk hedninge.

Astrologer fra Østen, fra en helt anden kultur, med et helt andet eksistensgrundlag end det jødiske, - der jo traditionelt længselsfuldt ventede en messias, - de hedninge var nogle at de første til at se hvem Jesus virkelig var, til at se lyset.

Traditionen har tillagt dem at være af tre forskellige racer: én gul, en hvid og en brun.

Og det understreger fint evangeliets universalitet. For evangeliet er for alle. Gule, hvide og brune og alle andre farver.

Guds udvalgte folk er ikke længere ét enkelt folk, men alle folkeslag på jorden.

Med Jesus blev det jødiske håb om folkets frelse sprængt til at gælde alle mennesker i hele verden.

Frelse er ikke længere forbeholdt bestemte mennesker, eller bestemte folkeslag; - lyset er kommet til os alle.

"Vi har og en ledestjerne" skriver Grundtvig i dejlig er den himmelblå. "Og når vi den følger gerne kommer vi til Jesus Krist"

Også vi søger lyset, og indimellem ser vi det måske.

Vores ledestjerne er "Guddoms-ordet, det klare"; - Ordet om Kristus, der bliver forkyndt i kirkerne om søndagen og som derudover er levende tilstede hvor folk forsamles i Hans navn.

Og lys har vi sandelig behov for. Ikke kun her i de mørke måneder, men hele året rundt, har vi behov for at blive oplyst og vejledt på vores vej gennem livet

Ind i mellem har vi behov for at se vores liv i et nyt lys. Og det er netop hvad lyset fra Betlehem tilbyder.

Det underlige er dog at kristendommen på en måde ikke giver os lov til at forblive i lyset.

Som de tre vise mænd bryder op fra det lille kongebarn og drager hjemad igen, bliver vi også hele tiden nødt til at "bryde op" fra vore religiøse lyspunkter og komme videre.

Jeg ved der er mange, der synes at vores tro er underligt fattig på ritualer. Vi kalder os kristne selvom vi måske kun går i kirke et par gange om året udover familiebegivenhederne som dåb og begravelser.

Vi synes vi er kristne selvom vi ikke gør noget specielt "kristent" i vores hverdag.

Endda - om man hører til dem, der går i kirke hver søndag - kan man sige at sådan at bruge én time ud af ugens 168 timer på sin Gud, det er sandelig ikke meget.

Vi ser lyset - hører om lyset, men forbliver ikke i det.

Og det er nok fordi vi slet ikke kan.

Igen og igen hører man i Det nye Testamente hvordan Jesus sender folk fra sig.

"Gå, din tro har frelst dig", siger Han.

"gå bort og synd ikke mere"; det er ordene til de mennesker, der i Jesus har set lyset.

Gå, forvent ikke at forblive i lyset, men gå hjem til din familie og din hverdag og lev et helt almindeligt liv.

Ligesom de tre vise mænd.

De havde rejst og rejst; som myg der drages af en tændt lampe, hele tiden med lyset i ansigtet.

Søgende og ledende.

I stalden fandt de det lys, der var kommet til verden. Det sande lys, som oplyser ethvert menneske.

De afleverer deres kongelige gaver og vender om og gik hjemad igen.

På vejen ud gik de med ansigtet mod lyset. Med blikket rettet mod stjernen. På vejen hjem havde de lyset i ryggen. På hjemturen blev vejen oplyst for dem af det lys de havde set, og som nu fulgte dem.

Det kan godt være, det lyder som en lidt søgt pointe. At de gik med lyset i ansigtet da de gik mod Betlehem, og at de havde lyset i ryggen da de drog derfra igen.

Men jeg tror alligevel det er noget væsentligt for kristendommen, at det ikke er et mål i sig selv at finde lyset og blive i det.

For sådan er det jo ellers ofte, når det handler om religion.

At målet er, at mennesket skal søge og lede, indtil det finder lyset. At man skal søge at blive mere og mere oplyst og på den måde arbejde sig tættere og tættere på det guddommelige, for så til allersidst at blive ét med lyset. At blive opslugt af lyset.

Men kristendommen siger noget andet. Den siger, at lyset er kommet til os. At Gud sendte Jesus til os som verdens lys. Og således oplyst af Guds egen kærlighed til os, vendes vi om.

Vi skal ikke opsluges af Guds lys. Vi skal vendes om, så vi går med lyset i ryggen ud i det liv, der er vores. Vi sendes hjem igen. Hjem til det liv og de mennesker, der har brug for os.

Og lige præsis sådan sendes vi også hjem i dag.

Med julens lys i ryggen.

Helligtrekonger er julens afslutning.

Vi vendes om fra barnet i krybben og sendes ind i hverdagene igen.

Man kan godt blive blændet af julens lys. Af al den megen fest og samvær og gøremål og travlhed.

Men nu vendes vi om, så vi i stedet får lyset i ryggen.

Nu er julen slut.

Nu skal vi også vende hjem, hver til sit, hver til sin dagligdag, men med vores vej oplyst til at lede vores skridt.

For vi har fået Guds lys i ryggen.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring