Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 25. januar 2004

3. søndag efter helligtrekonger

Om troens kraft og tjenernes vilkår

Apostlene sagde til Herren: "Giv os en større tro!" Herren svarede: "Havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode, og plant dig i havet! og det ville adlyde jer.

Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken: Kom straks og sæt dig til bords? Vil han ikke tværtimod sige: Lav mad til mig og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker; bagefter kan du selv spise og drikke. Mon han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre."

Luk 17,5-10


Gud har skabt menneskene som de bør være, men de har så mange sære ting for" - siger prædikeren fra det gamle testamente.

Og det kan han jo have ret i. Hent mig dit og bring mig dat! - næsten kommanderer Apostlene: "giv os en større tro" - " Vi vil have mere og størrer og bedre end det vi har!"

Og det er da egentligt noget sært noget at bede om?

For kan man overhovedet - sådan som børn kan bede om at få mere mad eller mere saftevand - bede om at få mere tro?

Vist siger Jesus selv til den Kana'ananæiske kvinde, der trygler ham om at helbrede sin datter : Kvinde din tro er stor, det ske dig som du vil.

Og han siger til officeren i Kapernaum, der er sikker på at hans lamme tjener kan blive helbredt på afstand, når blot Jesus vil sige et eneste ord. Til ham siger han: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel.

Så set på den baggrund er det ikke så underligt at disciplene kan finde på at bede om mere tro.

Alligevel bebrejder Jesus dem.

Tro kan ikke måles eller vejes; Jesus siger: havde I blot tro som et sennepsfrø - det mindste af alle frø - så var det mere end rigeligt.

Nok til at gøre tåbelige ting, som at rykke træer op med rode og plante dem i havet.

For tro kan flytte bjerge, siger vi, men mon ikke det er bedst at lade være, hvor de er.

Det ER udmærket med tro, men ikke hvis det er tro, der er frit svævende i luften.

"giv os en større tro" - ja, til hvad? er det logiske modsvar.

For tro er ikke noget vi mennesker kan gå rundt og bestemme over og bruge som vi vil, noget vi kan kalde vores ejendom og måle og veje på fintmærkende vægte;

for troen vil ikke, ja den kan slet ikke ejes og spærres inde, den vil tværtimod ud, ud i retning af den Gud den retter sig mod.

Når Jesus kan sige at den kana’anæiske kvindes tro er stor, og han om officeren i Kapernaum tilsvarende siger at så stor en tro har han ikke fundet hos nogen i Israel, - ja, så er det ikke "tro", sådan frit svævende i luften han taler om, men tillid til og tro på at lige præcis han, Jesus kunne og ville helbrede de mennesker de bekymrede sig for.

Tro er ikke noget i sig selv, tro retter sig altid mod en genstand.

Luther skriver i sin store katekismus at tro er fast tillid til en anden. Ikke nødvendigvis til Gud; mennesker kan både stole på Gud, men de kan så sandelig også have afguder, for det ens hjerte hænger ved; det man tror og stoler på, dét er ens Gud.

Og afguder kan der være så mange af: penge - for nu at nævne den mest nærliggende, men også troen selv kan være en afgud.

Lukker troen sig om sig selv og bliver til en "tro på tro", en tro for sin egen skyld, så er troen selv blevet til en afgud.

Måske er det derfor Jesus svarer så bebrejdende.

For når kravet lyder: Giv os en større tro!, så er Jesu svar: tro på Gud og tro på mig.

Og lad så være med at bekymre dig om din tro er stor eller lille. Retter den sig mod det rigtige, så er selv det mindste nok.

Og så ridser Jesus ellers en tjeners dagligdag op for apostlene.

Tjeneren arbejder i markerne, kommer hjem og laver mad og serverer den for herskabet. Uden at kræve at få tak igen.

For han gør bare det han skal.

Ligesåvel som apostlene og vi egentlig bare skal gøre det vi skal: leve vores liv med arbejde og fritid, slid og fornøjelser og gøre det, uden at kræve at få ekstra tro til det.

Tro ikke er noget man kan få til at vokse, ved at spekulere på den, eller ved at bede om mere, men tro er noget der sker med én, mens man har hænderne fulde af noget andet ...mens man lever sit liv, som man nu har fået det givet.

"life is what happens, while You’re busy making other plans" - sang John Lennon engang.

"Livet er det, der sker omkring dig, mens du har travlt med at lægge andre planer".

Jesus kunne også have sagt til apostlene: Pas I nu det, I skal. I skal være tro mod jeres liv, leve med jeres medmennesker, være gode ved dem - og så skal I vide, at så snart I har gjort en god gerning mod et andet menneske, så tilhører den ikke længere jer.

Så tilhører den det andet menneske. Så I har aldrig noget at rose jer af. I gjorde bare det, I skulle gøre. Belønning gives ikke.

Til gengæld uddeler Gud sin nåde - kvit og frit.

Det handler ikke om at HAVE tro, men om at VÆRE tro.

Det er som der står i Hebræerbrevet "Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses." Så der er ikke noget synligt at hente. Man kan ikke have tro, som sin ejendom.

Nej, faktisk har vi kun én ordentlig mulighed: At gøre det, vi er skyldige at gøre. At tro på Gud og tage vare på livet og på hinanden.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring