Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 15. februar 2004

Søndag seksagesima

To lignelser om Guds Rige

Jesus sagde: "Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde."

Og han sagde: "Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge."

Mark 4,26-32


"Din kirke-mark, o Gud, hvor ser den dårlig ud!", sådan lyder de første linier af nr. 135 i den gamle salmebog, for salmen har ikke fået lov til at flytte med over i den nye.

Om det er fordi salmebogskommisionen har ment, at kirkemarken er kommet til at se bedre ud på det seneste er jeg egentlig ikke så sikker på; mon ikke de fleste af os ind imellem tænker: at det står ikke for godt til med det hele.

Og så gør vi os de ihærdigste anstrengelser og udtænker det ene efter det andet for at ændre kirkemarkens bonitet.

Og det skal vi så sandelig blive ved med. Men dagens to lignelser åbner nu også et andet perspektiv end handlingens og kampens og bekymringens;

dagens to lignelser giver en anden vinkel på Gudsrigets udbredelse i verden end den vi umiddelbart kan se, og som får os til sammen med Grundtvig at sige: " hvor ser det dårligt ud!".

Dagens lignelser viser os en virkelighed, hvor det tværtimod handler om tålmodighed og bekymringsløshed.

Bekymringsløshed og livsmod er hvad evangeliet handler om i dag. Om længsel og om det, der gror i det skjulte.

Og det er noget vi godt kan forstå, her i februar; for selvom vi går mod lysere tider, så er det stadig vinter, og vi længes snart efter solen og foråret, lige så inderligt som vi kan længes efter Guds Rige.

Små grønne spirer der dukker op under de visne blade, vintergækker og gule erantis i nyfalden sne, bebuder for os, at foråret er på vej, bare vi bier lidt endnu, og Gudsriget er det såmend også , har vi blot tålmodighed og bekymringsløshed og tro.

I "noget om søvnløshed" skriver Halfdan Rasmussen:

Jeg ligger i mørket og prøver at falde til ro.
Men klokken slår tolv og bliver et. Og med ét er den to.

Så følger vi den hvileløse digter rundt i det sovende hus og tilbage til soveværelset, hvor han finder sin kone

I Morfeus’ forbandede arme, som om det var herligt
At sove så tungt, når jeg har det så pokkers besværligt.

Ja, selv musen

Ligger på osten og snorker duetter med katten,
Som om det var ganske naturligt at sove om natten!

Sådan nogle nætter har vi sikkert alle sammen.

Hvor noget så naturligt som at sove er blevet misundelsværdigt, fordi det er én selv ganske umuligt.

Man ligger og vender og drejer sig på et mere og mere krøllet lagen, mens små bekymringer eller ærgelser langsomt men sikkert antager gigantiske dimensioner.

Hvordan skal det dog gå med det ene og det andet?

Kan jeg klare det jeg skal i morgen?

Og lige så slemt: kan de andre nu klare, det de skal? Husker de overhovedet på det? Eller har de glemt mig?, vil de overhovedet have med mig at gøre igen? Og så videre og så videre.

Mens klokken slår tolv og bliver et. Og med ét er den to........

Når det endelig bliver morgen efter sådan en nat, forstår man tilfulde Gudsrigets lyksalighed allerede med ordene:

Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag i fuldkommen ubekymrethed.

Kornet spirer og vokser uden han ved hvordan. Og uden at dét bekymrer ham tilsyneladende.

At høre det, er en lise for en bekymret sjæl.

Gudsriget kommer til os: uden at vi ved hvordan.

Det betyder at vi tillidsfuldt og fortrøstningsfuldt kan leve vores liv.

Når det kommer til det, der er det allervigtigste i vores liv: at vi overhovedet er her, at der overhovedet findes nogle, der holder af os, ja, så har vi ikke så meget at skulle have sagt alligevel. Hvor energisk og vedholdende vi sår, er vi dog ikke herrer over om kærligheden spirer og gror.

Dér har Gud taget over.

Men der findes jo også morgner, der ikke bringer forløsning. Morgner hvor dagslyset ubarmhjertigt afslører at nattens sorg og bekymringer var reelle.

At vores nære familiemedlem er død, at vi er blevet forladt, at prøverne var positive og vi er alvorligt syge.

Så indeholder samme lignelse en forjættelse om at det Guds Rige, der endnu ikke er, alligevel nok skal komme og gøre godt. Her eller hisset.

For Guds rige har en kraft i sig, der overstiger alt andet.

Det er lille og uanseeligt, men det slår rod når og hvor Gud vil det, og så vokser det sig ellers stort og livskraftigt, aldeles uden vores hjælp.

Guds rige får vi en forsmag på her i kirken.

For lige her kan vi heller ikke gøre særligt meget fra eller til. Her er det ikke handlingens eller kampens eller bekymringens perspektiv, der er på dagsordnen, for her er det Helligånden og ikke os, der virker.

Her bliver vi tvunget til at sætte os ned. Tie stille og lytte efter, synge salmer, der måske er mange flere vers længere end man kunne ønske sig;

-vi bliver faktisk tvunget til at give slip på og selv og vores energiske aktivitetsniveau.

Kirken tvinger os til tålmodighed og bekymringsløshed. Her har vi fri, bare en times tid om ugen, fra den brogede verden udenfor.

Her får vi kræfter til at leve med at livet rummer både glæde og sorg, medgang og modgang, gave og tab. Leve med at livet kræver tålmodighed, og rummer problemer, der hverken løser sig i dag eller i morgen. Ja, endda leve med visheden om, at vi en dag falder i søvn for aldrig at vågne igen.

Og det er vel livsmod; - at leve sit liv i tro og bekymringsløshed.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring