Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 21. marts 2004

Midfaste søndag

Livets brød

Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: "Rabbi, hvornår er du kommet hertil?" Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som Menneskesønnen vil give jer; for ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl på." Så sagde de til ham: "Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger?" Jesus svarede dem: "Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt."

Da sagde de til ham: "Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vore fædre spist manna i ørkenen, som der står skrevet: >Brød fra himlen gav han dem at spise.< " Jesus sagde så til dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden." De sagde til ham: "Herre, giv os altid det brød!" Jesus sagde til dem: "Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Joh 6,24-35; Joh 6,37


Efter sigende skal "vejen til en mands hjerte, gå gennem hans mave".

Det tror jeg i hvert fald der gennem tiderne er rigtig mange unge piger, der har fået af vide af deres mor.

Og noget er der måske om det; i al fald er det uomtvisteligt at for os er mad og kærlighed nøje forbundet.

Det ser vi til fulde i disse tider, hvor mange mennesker bruger rigtig mange penge på italienske kogebøger og dyre vine; bygger om og får lavet samtalekøkkener, så kærligheden og samværet rigtig kan trives også når man tilbereder maden.

Vi ved desværre også at mad og kærlighed hører sammen, hvis vi kender til nogle, hvor hvem forholdet er kommet ud på et skråplan; så det viser sig som spiseforstyrrelser, eller den vestlige verdens vistnok efterhånden folkesygdom nr. et: trøste- og overspisning med dertil hørende fedme.

Vi ved fra os selv at mad og kærlighed hører sammen, for vi vil alle gerne mættes og fyldes op.

Og mad gør mæt og kærlighed gør mæt.

Og det er slet ikke underligt at det er sådan. Et eller andet sted inde i vores snørklede hjerner ligger vel en længe gemt erindring om at være spæd, og ligge i arm hos sin mor og blive fyldt med mad og kærlighed.

Den erindring hører med til at være menneske, den har vi tilfælles med hinanden, med alle, ja, faktisk endda tilfælles med de mennesker der optræder i bibelen; fx i dagens evangelium dem, der, der var taget ud for at lede efter Jesus på den anden side af søen.

Jesus havde just forinden givet dem en forsmag på Gudsriget. Han havde ud af, hvad der kunne ligne det rene ingenting - 5 bygbrød, et par småfisk og hans ord - skabt mæthed og fylde til 5000 mand.

Og det vil de 5000 mand naturligvis godt have noget mere af, for nu er de ved at være sultne igen.

" I leder efter mig, fordi I fik brød at spise og blev mætte" - siger Jesus til dem, men siger så også at det slet ikke er den mæthed de skal lede efter.

De skal lære at skille kærlighed og mad fra hinanden.

For mætheden og fylden lå ikke i bygbrødet eller i fisken, men i det ord, der samtidigt blev talt til dem.

Guds Ord er maden, der består til evigt liv; brødene og fiskene er det, der forgår.

Det er Guds Ord, der fylder os med kærlighed og mæthed, ikke maden, vi putter i munden.

Det er med andre ord ikke kogebøgerne og samtalekøkkenet, der gør det.

For vi er ikke spædbørn mere, der ikke skal skille mad og kærlighed fra hinanden, men voksne mennesker, der må indse, at det ikke er de ydre ting man virkelig mættes af og finder kærlighed ved; det gør man tværtimod - som evangeliet også fortæller os i dag - ved at gøre Guds gerninger.

"Og hvad skal vi så gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger" - som mændene spurgte Jesus. Og han svarede dem: "Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt."

Tro på Gud, og tro på mig. Det første var ikke noget problem, måske var det sidste.

For hvilke mægtige tegn gjorde Jesus så man kunne tro ham?

Moses havde dog givet dem brød fra himlen, - manna til at samle op i ørkenen - og Jesus havde selvfølgelig en enkelt gang fremtryllet mad til skarerne, men når han nu ikke ville det mere? Hvordan kunne man så tro ham?

Og Jesus må sige til dem, at HAN ER livets brød. Den, der kommer til ham, skal aldrig mere sulte, og den, der tror på ham, skal aldrig mere tørste.

For Jesus gør sig selv til livets brød skærtorsdag, hvor han indstifter nadveren med ordene om at dette brød er hans legeme, og denne vin er hans blod.

For altid når vi spiser og drikker det, så gives vi den Guds kærlighed, vi mættes af og ikke kan leve foruden.

Og Guds kærlighed kan vi aldrig få for meget af.

Den sætter sig ikke på sidebenene, og fylder op, nej, den sætter sig i hjertet og skaber mæthed og fylde dér.

Jesus deler ud af sig selv; deler livets brød med os.

For hos Jesus er der overflod af mæthed. Så meget at man efter bespisningsunderet kunne samle 12 kurvefulde sammen, af hvad der var levnet.

Han er overflod af mening, fylde og kærlighed.

Og det skal vi lade os fylde af. Det skal vi vide, at det er dét, der virkelig mætter os.

For os, der er vokset op med kostpyramiden i baghovedet; hvor vi har lært at spise mest af det fra bunden: gryn og brød; mindre fra midten: grøntsagerne og frugter, og mindst fra toppen: kød og fisk og alt det usunde som slik og kager,

For os kunne jeg godt have lyst til at tilføje et nyt lag, nedenunder det hele: Guds kærlighed.

Den skal vi mættes ved, så vi ikke går fejl og tror vi kan mætte os selv gennem maden eller de andre ydre ting.

Og Guds kærlighed kommer helt konkret til os i form af nadveren hvor vi får fællesskab med hinanden og med Kristus.

Og så kommer kærligheden også til os gennem Ordet, når vi hører evangeliet.

For historien om Jesu liv og død fortæller os, at Jesus er sendt til os, for at dele vilkår med os.

Han spiser med de mætte og sulter med de sultne; Han glæder sig når han er til bryllup i Kana, og han lider og dør sammen med røverne på korset.

Jesus gik ind til de vilkår vi mennesker nu engang er underlagt her i verden, og det for at vise os, at intet - absolut intet - er fremmed for Gud mere.

Gud er med os overalt, og vi er altid i Hans hånd - selv når vi lider nød.

--

Med hensyn til Guds kærlighed kan hverken nærighed, eller sparsommelighed eller hamstring anbefales.

De jøder der hamstrede manna i ørknen, måtte se den fordærvet og uspiselig dagen efter.

Men til gengæld var der alligevel nok af den; ingen behøvede at sulte, eller spare, alle kunne blive mætte.

Når det kommer til Guds kærlighed kan vi roligt sige: Spis løs! Sug til dig, ja fråds med Guds gode gaver, for så bliver du heller aldrig selv nærig med kærligheden og tilgivelsen.

Så vil "døren til vor Herres og frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for dig"

Amen

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring