Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 8. april 2004

Skærtorsdag

Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid - Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: "Herre, vasker du mine fødder?" Jesus svarede ham: "Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det." Peter sagde: "Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder." Jesus svarede: "Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig." Simon Peter sagde til ham: "Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet!" Jesus sagde til ham: "Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle." Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene.

Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: "Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer."

Joh 13,1-15


I Paulus’ første brev til Korintherne hører vi at legemet ikke kun består at én del, men af mange.

"Siger foden: jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke med til legemet, er den dog alligevel en del af legemet."

Legemet har mange legemsdele, som Gud har bestemt skal være afhængige af hinanden.

Derfor kan hænderne heller ikke sige til fødderne: vi har ikke brug for Jer; - tværtimod, når man tænker over det - hvem ville så bryde sig om at gå på hænder et helt liv?

Nej, alt ved os hører til - også selvom fødderne traditionelt ikke regnes som det fineste ved os.

---

At vaske fødder på et andet menneske, det er arbejde for slaver, plejepersonale eller - for mødre.

De fleste forældre har sikkert prøvet en sommeraften inden sengetid, at stå med sine børn, balancerende på en vaskebænk med den ene fod i håndvasken, mens man forsøger at skrubbe jord og nyslået græs af dem.

At vaske andres fødder, er enten noget, man er betalt for at gøre, eller det er noget, man gør for nogen, man elsker.

Og som Jesus siger til disciplene i dag: "Når nu jeg, Jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer."

Fodvaskningen er her et tegn på omsorg og kærlighed.

I er skyldige at elske hinanden - hele det kristne legeme: hænder, hoved, arme og ben - og ingen skal føle sig mere værd end andre.

Der er mange opbyggelige ord om fællesskab i Johannesevangliets fortælling om fodvaskningen.

Men der er nu også noget mere. For vi skal ikke glemme at fortællingen fortælles netop i dag på skærtorsdag.

Ordet "skær-" i skærtorsdag betyder ren. Ren og skær. Skærtorsdag er en renselsesdag, og i øvrigt den dag man i gamle dage gjorde alterkalk og disk rene i kirkerne.

Renhed var utrolig vigtig på Jesu tid.

Ikke renhed i ligefrem forstand men i religiøs forstand.

Man kan bare huske på fortællingen om kvinden, der blev grebet i hor - og som derfor i den grad blev opfattet som uren, så mændene i hendes by var parate til at stene hende ihjel. Helt i overensstemmelse med Moseloven.

Og hvad gjorde så Jesus? Han kiggede rundt i skaren - skrev lidt i sandet - og så sagde han: Den der selv er ren kan kaste den første sten... Hvorpå armene sank ned - ingen kastede med sten alligevel... For hvem er - ved nærmere eftertanke - mon egentlig helt ren og uskyldig?

Og sådan er der utallige beretninger om Jesus og de urene; om at han forholdt sig stik modsat af sine landsmænd - for han forkastede netop ikke de urene; de syge og fremmede.

Tværtimod - han oprejste og velsignede dem, som ingen andre ville røre ved - han spiste sammen med syndere, som omkvædet lyder igen og igen.

På samme måde skal fodvaskningen skærtorsdag forstås.

Gennem denne symbolske afvaskning giver Jesus disciplene et tegn på, at nu er de rene - rene i Guds øjne - uanset hvad der i øvrigt måtte klæbe til dem af skidt og skyld og skam.

Den renhed giver lod og del i Jesus, på samme måde som måltidet gør det.

Den gør os sammenspiste med ham.

For på det sted i evangeliet hvor Johannes fortæller om fodvaskningen, dér fortæller de tre andre evangelier samstemmende om nadverindstiftelsen.

Det måltid, der skal minde os om at vi er eet legeme, og vores Herre og Mester er iblandt os som den, der tjener.

Det er den nye pagt Jesus indstifter med os. At selvom vi på forhånd har overtrådt alle betingelser, ændrer det intet ved at Gud alligevel har bundet sig til os med kærlighed.

Velvidende hvad vi er for nogle, går Jesus alligevel i døden for os.

Han tager vores skyld, og sætter sig i vores sted.

Det var det, der skete Skærtorsdag aften. For os alle sammen. Vi blev sat fri på forhånd.

--

Det er den nat, hvor han blev forrådt. Lige efter måltidet med disciplene gik han ud i natten. Og så følger forræderi og svigt, kors og død. For vores skyld, eller stedfortrædende, som det også hedder.

For Jesus er Guds stedfortræder over for mennesker.

I Jesus lærer vi Gud at kende.

I ham ser vi, hvem Gud er, og hvordan Gud er. Og Jesus er menneskets stedfortræder over for Gud. For i ham ses det, hvad sandt menneskeliv er.

Så når han lider, er det for at lide med os. Når han dør, er det for, at ingen længere skal dø alene. Når han lægges i graven, er det for at være i enhver grav. Og når han opstår, er det for, at vi skal opstå.

Det glemmer vi måske ind i mellem, i vores i øvrigt så travle liv.

Men så er der et sted, vi altid kan blive mindet om det.

Et sted vi altid kan vende tilbage til, ligesom den fortabte søn.

Det sted, nemlig, hvor han giver os sig selv. Sit eget legeme og blod. Der er han selv til stede, der kan vi holde måltid sammen med ham igen.

Og det ville nok være for vidtløftigt at sige at man helt forstår det. For det er der vel ingen, der kan.

Men vi kan forsøge at lade vores selvbevidste ego fare, og så for en gangs skyld lade os noget sige, og tage imod det.

For det er ret beset alt vi kan stille op med så stor en kærlighed.

Tage imod den og tage den med ud i verden. Så vi kan dele den ud med rund hånd.

Det er slet ikke nemt, og vi er kun mennesker; men det var jo lige præcis for helt almindelige mennesker - for os - Jesus gjorde det, han gjorde.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring