Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 2. maj 2004

3. søndag efter påske

Konfirmation Særslev Kirke

Jesus sagde: "Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen." Thomas sagde til ham: "Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?" Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham."

Filip sagde til ham: "Herre, vis os Faderen, og det er nok for os." Jesus sagde til ham: "Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen? Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig; hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne."

Joh 14,1-11


Så er I nået frem til målet!

Endelig, endelig - i dag - er vi nået frem til den 2. maj.

En dato, der garanteret om nogen har rumsteret rundt i Jeres hoveder i efterhånden et godt stykke tid nu.

Hvis jeg kender jer konfirmander ret, så har I den sidste måneds tid vidst præcis hvor mange dage der var til endnu.

Hvor mange gange der skulle soves, gåes i skole, hvor mange gange der skulle holdes weekend og så videre, indtil dagen i dag endelig oprandt.

"Lær os at holde tal på vore dage, Herre, så vi får visdom i hjertet" står der i en af de gammeltestamentlige salmer.

Og det har I garanteret brugt meget af jeres tid på: at have tal på jeres dage.

Dengang jeg var 13 år - som de fleste af jer er det nu - kan jeg huske at jeg og mine jævnalderene syntes det var det vældigt vigtigt at have tal på vores dage. At vide præcis hvor gammle vi var.

Vi syntes at der var en verden til forskel på at være 13 eller 14, og vi havde umådelig travlt med hele tiden hurtigst muligt at blive ældre.

For derude engang i horisonten lå det forjættede voksen-land, med frihed og kørekort og kærester og lov til at holde fest hele natten - ja, faktisk slet ikke nogen at spørge om lov, for man var sin egen herre.

"Når bare engang" - tænkte vi og drømte om hvordan verden så skulle se ud.

Og vi havde tal på vore dage. Hvornår vi nåede målet.

Sådan et håb for fremtiden tror jeg alle mennesker har. Faktisk ligegyldigt hvor gammel man er.

Håbet flytter sig bare i takt med at man selv bliver ældre.

På et tidspunkt flytter det sig måske helt udenfor denne verden, og bliver til et håb om altings genoprettelse ved tidernes ende.

Som det var det for Johannes, der skrev om "det ny Jerusalem", der skulle komme ned fra himlen; - sådan som vi hørte det læst op før, fra alteret.

Håb og længsler kan vi slet ikke leve uden. For det er dem, vi lever hen imod.

Og det er godt at glæde sig - som I har glædet jer til i dag - for det er godt at have noget godt at glæde sig til.

Men vi behøves nu ikke altid have så travlt med at nå målet; - med at komme derhen hvor vi ønsker os.

Nogle gange kan man have så travlt, at man bliver ligesom små børn, der allerede inden man er kommet ud af indkørslen sidder på bagsædet i bilen og siger: Er vi der ikke snart?

Og så bliver køreturen altså lang.

Selvom det er godt at komme frem, selvom det er godt at være voksen, selvom det himmelske Jerusalem netop er himmelsk, ja, så er vejen derhen jo også interessant.

Og måske endda mere interessant end målet i sig selv.

--

I dagens evangelium taler Jesus med sine disciple lige inden det bliver påske og han for alvor skal sige farvel til dem.

Han har fortalt dem at han skal dø, og det har gjort disciplene fortvivlede og har taget håbet fra dem.

For hvad var det hele overhovedet værd, hvis målet var en fiasko?

"Jeres hjerte må ikke forfærdes!", siger Jesus så til dem. Pyt dog med målet - det skal I såmend nok nå, der er gjort en plads rede til jer, det skal I slet ikke bekymre jer om.

Og i øvrigt, hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.

For Jesus er vejen og sandheden og livet.

Og de ord har en særlig betydning.

Andre religioner taler også med flid om "vejen" og mener de leveregler, man skal overholde for at komme til Gud.

Men når Jesus siger, han er vejen, så siger han dermed: Den, der tror på mig, er allerede ved målet, for jeg er gået vejen igennem lidelsen og døden og opstandelsen for jeres skyld.

Og til hver enkelt af os siger han: Hvad leder du egentlig efter? Du skal ikke gå nogen vegne, for du står allerede ved målet!

Livet er lige nu! Det er ikke noget der først bliver rigtig godt engang, men det er lige nu, det sker.

Derfor siger Jesus også:

"Jeg er livet."

Livet og vejen hører sammen.

Og det liv, som han levede i tro på Gud og til gavn for sin næste - det samme liv skal vi leve, og frimodigt slide det op til sidste trevl.

Så: Spar ikke på livet. Spar ikke på kærligheden. For over for Gud har man alt at vinde og intet at tabe.

Og når I - om føje tid - stormer ud på livets landevej, hvor fartgrænsen endnu engang lige er hævet, ja, så tror vi heldigvis på at I er i gode hænder.

Vi skal synge det om lidt:

"Gud vi er i gode hænder, dine hænder gode Gud", som en lovprisning til Gud, der holder ved os livet igennem, så vores hjerter ikke skal forfærdes.

Ikke engang ved udsigten til en dag for alvor at skulle give slip på vores børn, for vi slipper dem jo ikke ud i den tomme luft, men sætter dem på vejen ad hvilken de selv må gå; dog aldrig alene, hvis de vil det: altid sammen med Kristus.

Jeres konfirmation i dag er en bekræftelse af det forhold: at Jesus også er jeres vej, jeres sandhed, og at I i Ham trygt kan gå videre ud i livet.

Amen

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring