Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Søndag den 16. maj 2004

5. søndag efter påske

Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: "Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til.

Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig.

Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi."

Joh 17,1-11


Hvis man nu hører til dem, der kan finde på at se Hammerslag i fjernsynet, eller et af de mange andre "hus-til-salg-programmer", ja, så ved man at der findes noget indenfor ejendomsmæglerverdenen man kalder herlighedsværdi.

Har et hus meget herlighedsværdi, ja så er prisen højere end hvis det ikke havde det.

Men hvad er herlighedsværdi? For det er ikke kvadratmeterne, eller graden af husets vedligeholdelse, eller det nye tag. Alt det, man kan sætte en pris på, hvor meget det har kostet i kroner og ører.

Det er heller ikke bare beliggenheden, eller havens skønhed. Om der er udsigt fra soveværelsesvinduet eller ej.

Alt det, der jo i sagens natur er sværere at sætte en eksakt pris på.

For et hus uden udsigt eller en smuk have kan vist godt have en stor herlighedsværdi, hvis det lige præcis er meningen er dette hus hverken skal have have eller udsigt.

Ordet herlighedsværdi dækker mere en sammenfatning af det hele. Hvor godt huset passer til omgivelserne, hvilket udtryk det udstråler; en sammenfatning af alt det, der ikke rigtigt kan sættes pris på.

Men det er alligevel værd at bide mærke i at herlighedsværdien er en objektiv værdi.

For den er ikke at forveksle med affektionsværdien - altså alle de minder der knytter sig til huset, der gør det svært at skille sig af med det, fordi man har levet et langt og godt liv netop her.

Det giver naturligvis en helt speciel værdi, dog netop kun for den forrige ejer.

For affektionsværdien er subjektiv. For de nye ejere betyder det ikke så meget hvor mange gode familiefester, der er blevet holdt i netop disse stuer.

Men, jeg bider jo lidt mærke i begrebet herlighedsværdi fordi vi i evangelieteksten i dag hører ordet herlighed rigtig mange gange.

"Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig.

Herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til."

Det er en svær tale, som Jesus holder for sine disciple. Den er svær at forstå, fordi den hele tiden griber ind i sig selv, som en labyrinth, eller en gåde.

"Alt mit er dit, og dit er mit, og vi skal være ét, og de mennesker du gav mig fra verden, de skal være ét ligesom vi."

--

Vi cirkler rundt om begreberne: treenighed, herliggørelse, og hvilken plads vi mennesker har i alt det.

Det er forståeligt nok at treenigheden er et centralt begreb netop nu i kirkeåret.

Den Gud, der er én, er vi nu blevet præsenteret for i form af faderen, den almægtige skaber, og hans søn, der er så meget lig ham at de er eet, og som også snart tages op til himlen igen og genindsættes netop i den herlighed han havde dér, før verden var til.

Og så Helligånden, Guds ånd, som endnu ikke er sendt til verden, men som vi må vente på indtil pinse.

"Alt mit er dit, og dit er mit, og vi skal være ét"

For Gud er én, selvom Han har tre "ansigter" at vise sig med.

Så er der herliggørelsen.

Den går tilsyneladende begge veje:

"Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig",

Der er den herliggørelse, der allerede er sket og den, som nu skal komme til.

For Faderen, har allerede herliggjort Jesus ved at gøre ham til mere end han er i sig selv.

Det er, hvad hele Jesu liv vidner om: underne og helbredelser, hans ord og gerninger.

Faderen har herliggjort sønnen i og med at han lod ham være ikke bare menneskelig, men også guddommelig. Udstyret med guddommelige evner og guddommelig autoritet.

Jesus har på den måde også allerede herliggjort Faderen: "Jeg har åbenbaret dit navn", siger han. "Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig.."

Det er sønnens herliggørelse af Faderen. At han lader os høre, se og forstå, hvem Gud er og hvad det er Han vil os og vores liv.

Men der er også et andet aspekt af herliggørelsen, og det er hvad man kalder forsoning.

Talen Jesus her holder, er en del af den lange afskedstale, han holder for disciplene skærtorsdag.

Lige efter går de til Getsemane have, hvor Jesus pågribes, for dagen efter at blive korsfæstet.

Og korsfæstelsen er den sidste gensidige herliggørelse mellem faderen og sønnen.

På korset, hvor Jesus tager al vores skyld og skam på sig og dør med den. Først når det er sket, har han til fulde lært os Guds kærlighed at kende.

En kærlighed nemlig, der ikke finder nogen pris for høj, for at vi skal vide, at Gud elsker os, selvom vi er, som vi er.

--

Og det er nogle tunge og indviklede begreber: treenighed og herliggørelse, men det er sandelig ikke fordi det ikke er vigtigt eller har noget med os at gøre.

Faktisk fører de os lige præcis til det sidste spørgsmål: hvilken plads har vi mennesker i alt det?

Jo, på korset, i Jesu herliggørelse af faderen og faderens herliggørelse af ham, der ser vi Guds kærlighed. I forsoningen pådrager vi os en helt ny herlighedsværdi.

Herlighedsværdi nemlig, der jo på den ene side ikke havde noget at gøre med det konkrete og målbare, dét, som vi er i os selv; alt hvad vi kan og gør.

Og det, der på den anden side heller ikke havde noget at gøre med vores "affektionsværdi": hvor mange mennesker, der helt privat og personligt finder os særligt vidunderlige, fordi vi er deres børn eller kæreste eller gode ven,

Men vores herlighedsværdi, fordi vi med Guds kærlighed bliver gjort til mere end vi er i os selv.

- samtidig med at vi er dét uafhængigt af andre menneskers følelser for os.

Det er den vished troen skænker os. Og det er hvad hver enkelt af os - med navns nævelse - har fået afvide i vores dåb.

At vi for altid vil være mere værd end dét, vi målbart er i os selv.

Det vil også sige at havner vi en dag i en situation, hvor ingen har grund til at synes om os, eller vil kendes ved os, så er vores herlighedsværdi som Guds børn, dog fuld intakt.

Vores og alle andres.

Vi er jo i verden, selvom Jesus ikke længere er i verden, som han slutter sin tale med - og vores opgave er nu at herliggøre hans navn ved at se alle andre mennesker som medskabninger med herlighedsværdi - uanset vores sympati eller ej.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring