Link til kirkekalenderLink til menu

Søndagens prædiken (Arkiv)

Torsdag den 20. maj 2004

Kr. himmelfartsdag

Jesus sagde til dem: "Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje."

Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.

Luk 24,46-53


Vi er heldige mennesker, os fynboere, der bebor den nordfynske slette.

For her hos os, i dette flade landskab, her bliver himlen ikke spærret inde af høje huse eller store bjergmassiver, men vi har frit udsyn til Guds mægtige hvælv.

Og står man en aften og kigger på en smuk solnedgang, ja, så kan det give én en ro i sindet, og en behagelig følelse af at være lille i en mægtig verden overfor en mægtig Gud.

Kigger man om natten på stjernehimlen, kan man få den samme fornemmelse, at man i bund og grund er et lille fnug i kosmos, og at det også er fantastisk befriende blot at være det, for det sætter dagens bekymringer og ansvar og ævl og kævl i rette perspektiv.

Det kan også give én ro at vide, at det er den samme himmel der hvælver sig over dem man kender og elsker, selv om de er langt borte.

Den samme sol, der skinner om dagen, den samme måne at kigge op på om natten.

Himlen er uendeligt langt væk fra os og alligevel også helt tæt på, for selvom vi kigger op på den, og føler os små og undseelige, så er "himlen" jo faktisk også lige rundt omkring os, som den luft vi bevæger os rundt i og som vi indånder.

Himlen er over os og i os, og "himlen" er også den metafor vi bruger til at beskrive stedet hvor Gud er, og hvor vi kommer hen når vi dør.

--

Kristi himmelfarts dag; dagen i dag, hvor den opstandne Kristus for til himmels - hvid og rød, som vi synger det til pinse - efterladende de måbende disciplene ved Betania.

Den endegyldige afskedsscene kunne man forledes til at tro.

Nu er Gud i himlen igen.

Disciplene har jo dog siden påske været sammen med den opstandne mange gange, og endda spist sammen med ham, men nu lades de for alvor alene, med retningslinier for deres videre liv:

Deres blik skal rettes ned mod jorden igen, mod det daglige arbejde, og Kristus skal - som en del af treenigheden - forenes med sin far og genindsættes i sin kongeværdighed.

Vejene skilles, ringen sluttes, alt bliver igen som før. Guds ophold som menneske slutter ligesom det begyndte. Han, der kom fra Himlen bliver taget tilbage til Himlen, og vi forbliver her på jorden.

Sådan kunne det umiddelbart godt se ud. Og det er jo da også sandt: Gud er i himlen, vi er her på jorden.

Men alt er alligevel ikke helt som før.

For Kristus var menneske.

Sandt og helt og fuldt menneske, og den menneskelighed har han taget med sig op i himlen, for at forene med sin far.

Kristus giver os en plads hos Gud.

Og da han fór til himmels, så smækkede han ikke bare - billedligt talt - døren i bag sig.

I det gamle testamente hører vi om Jakob, der under sin flugt fra Esau lægger sig til at sove og i drømme ser en stige med engle der går op og ned.

Jacob ser himlen åben, og siger da også da han vågner at dette sted sandelig er Guds port.

Da Kristus fór til himmels efterlod han sig tusindvis af "stiger", tusindvis af porte til himlen; for hvorsom helst vi synger lovsange, beder til Gud, eller holder gudstjeneste, ja, dér er himlen også åben.

Gud og Kristus er i himlen, ikke for at være et andet sted, end vi er, men for at kunne være overalt.

Såvel som også "himlen" netop er overalt.

Afskeden i dag er da tydeligvis heller ikke sørgelig for disciplene. Tværtimod: fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem og de lovpriste Gud, siger evangeliet.

Årsagen til den glæde, var velsignelsen Jesus gav dem idet han tog afsted.

For velsignelsen er Guds nærvær til alle tider - og på alle steder. Disciplene er aldrig overladte til sig selv. Ligesom vi ikke er det.

Når gudstjenesten her i kirken slutter med at give os velsignelsen at gå hjem med, er det på samme måde et tilsagn om, at Gud er os nær.

--

Lukas slutter sit evangelium med beretningen om himmelfarten.

Men han begynder så også sit andet skrift - Apostlenes gerninger - med igen at fortælle om himmelfarten, sådan som vi hørte det læst op fra alteret.

For himmelfarten er ikke kun slutningen. Den er også begyndelsen på det nye. Løftet om at blive iført "kraft fra det høje", det fik disciplene også med sig.

Dagen i dag kæder påsken og opstandelsens magt sammen med pinsens bevægelse.

Disciplene fik en gave med hjem, som viste sig at være en levende opgave. At gå ud i verden med glæden og friheden i evangeliet om den korsfæstede og opstandne.

At åbne sit hjerte for medmennesker - og måske derved også få deres hjerter til at åbne sig for det gode budskab.

I dag skal vi løfte vore øjne mod himlen; -sådan som vi i øvrigt skal gøre det hver eneste søndag, eller bare hver eneste dag.

Vi skal lade himlen være horisonten og perspektivet for vores liv.

Og så skal vi vide at Gud ser på os, og er os nær i sin velsignelse. Han løfter sit åsyn på os og giver os sin fred.

Han sender os liv og kraft og bevarer os midt i lykke og sorg;

Han er med os alle dagen indtil verdens ende.

Amen.

Kirkekalender
Søndag 03. oktober
18. søndag efter trinitatis
Særslev:14.00
Ved Nete Ertner Rasmussen
Ejlby:
Melby:
Se flere datoer

Information
Afstandskravene er ophævet i Folkekirken fra og med lørdag d. 14. august. Det betyder, at der nu ikke længere er nogen begrænsning på, hvor mange der må være inde i kirkerne ad gangen. Kort sagt: Vi må fylde kirkebænkene, synge og holde gudstjeneste og kirkelige handlinger, ligesom vi gjorde før corona-epidemien.

Arrangementer
Babysalmesang
- på en ny måde

Den 1. onsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er sang og rytmer for babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger børnesange o....
Læs mere
Se alle arrangementer

Andagter & prædikener
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021
Prædiken i Særslev Kirke 26. september 2021 17. søndag efter trinitatis v. sognepræst Gunvor San....
Læs mere
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021
Prædiken ved høstgudstjeneste i Melby Kirke 19. september 2021 16. søndag efter trinitatis v. s....
Læs mere
Nyt fra menighedsrådet og sognepræsten
TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE til vores konfirmander Den 29. august og 5. september var der konfirmation i Særslev Kir....
Læs mere
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag!
Julehjælp - ansøg om julehjælp eller giv et bidrag! Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne t....
Læs mere
Kommende møder:
07. oktober 2021 kl. 19.00
02. november 2021 kl. 19.00
01. december 2021 kl. 19.00

Nyt fra graveren
Kirkegårdene
Kirkegårdene Der er sket store forandringer på vore kirkegårde det seneste par år. Der er blevet....
Læs mere
Sognepræst: Gunvor Sandvad
Tlf.: 64 84 11 37 (fastnet)
Tlf.: 23 44 71 09 (mobil)
Mail: gsa@km.dk

Tilgængelighedserklæring